Odovzdávanie skúseností a inšpirácie

Aktivita rozhoduje / „Majiteľ franšízovej licencie TAB Board môže počítať s trvalým mesačným príjmom, ktorý porastie v závislosti na rozvoji jeho podnikania. To všetko s podporou poskytovateľa franšízy a jeho tímu," hovorí Petr Škabrada, master-franšízant TAB Board pre ČR a SR.
Pondelok
01.02.2021
„Naším cieľom je vďaka franšízantom sprostredkovať podporu TAB Boardov podnikateľom zo všetkých regiónov Slovenska," prezrádza Petr Škabrada, master-franšízant TAB Board.
 

Ako sa darilo franšízovej sieti TAB Board v minulom roku rásť?
Počas roku 2020 franšízová sieť podnikateľských boardov TAB Board, ktoré majiteľom malých a stredných firiem nahrádzajú zasadanie managementu či predstavenstva, rástla v Česku, aj na Slovensku. V Českusa nám podarilo získať 3 nových franšízantov, čo je v tejto dobe, keď sú možnosti stretávania sa a školenia nových členov tímu zťažené vládnymi opatreniami a stavom epidemiologickej situácie, pomerne úspěch. Na Slovensku sa naša franšízová rodina rozrástla o 2 nových členov. Novo sa tak na podporu v rozvoji a strategickom riadení podnikania mohú spoľahnúť podnikatelia z regiónu Praha-Juh, Brno-venkov, Blansko, Prostejov a Vyškov či v Plzeňskom kraji. U nás noví franšízanti pôsobia v Nitranskom a Žilinskom kraji. Sme veľmi radi, že sa nám i v tomto zložitom a turbulentnom roku darilo rásť a obsadzovať ďalšie regióny. Vďaka tomu totiž môžeme podať pomocnú ruku a ponúknuť podporu podnikateľom, ktorí sa ocitli v komplikovanej situácii a možno zistili, že aj keď majú zamestnancov a kolegov, sú na svoje podnikanie de facto sami.

Proč se podnikatelé stávají členy TAB Board?
Jedným z dôvodov je práve ten fakt, že zrazu zistili, že sú na svoj biznis a jeho rozvoj sami. Od majiteľov malých a stredných firiem  často počúvame, že nemajú nikoho, s kým sa môžu kompetentne poradiť a dostatečne podeliť o svoje problémy a pocity v podnikaní. A hlavne v momente, kedy musia činiť zásadné rozhodnutia a aktívne riešiť vzniknuté problémy. Ešte viac to platí práve v období, kedy sa musia vysporiadať so súčasnou krízou spôsobenou COVID.

Aké je rola franšízantov v tomto smere?
V momente, keď podnikateľ rieši konkrétny problém, je potrebné mať sa na koho obrátiť a získať nestrannú spätnú väzbu a iný uhol pohľadu na možné riešenia. A práve ten členovia podnikateľských TAB Boardů získavajú pri zasadaní Boardov, a to aj spolu s konkrétnymi radami. Rýchlejšie nachádzajú efektívne riešenia, správne sa rozhodujú „čo, kedy a ako“ urobiť, alebo zmeniť vo svojej firme, aby sa mohla ďalej rozvíjať. A práve organizácia a riadenie Boardoc je v rukách našich franšízantov, regionálnych riaditeľov TAB Board. Sú to tiež oni, kto realizujú aj koučingy, ktoré sú súčasťou našej práce s členmi.

Aké máte plány ohľadom ďalšieho rozvoja?
Naším cieľom je sprostredkovať možnosť zapojiť sa k podnikateľom zo všetkých regiónov Česka a Slovenska. Preto hľadáme franšízových partnerov, ktorí budú vo svojich oblastiach organizovať a riadiť zasadaniu boardov a poskytovať individuálny tréning svojim členom. To všetko s využitím exkluzívnych sofistikovaných nástrojov, ktoré koncept TAB Board so svojou viac ako 30ročnou skúsenosťou vyvíja a poskytuje všetkým svojim franšízantom.

Kto vlastne franšízanti TAB Board? Z akého prostredia prichádzajú?
Zájemcovia o získanie franšízovej licencie TAB Board, a teda aj naši franšízanti najčastejšie pochádzajú zo skúsených konzultantov, business trénerov, senior manažérov či úspešných podnikateľov. Pri práci v rámci konceptu TAB Board zúžitkovávajú svoje dlhoročnné skúsenosti a pomáhajú rozvíjať a riadiť podnikanie svojim členom. Dobrou správou pre prípadného uchádzača o podnikanie pod hlavičkou TAB Board isto je, že ako franšízant nemusí rozumieť všetkým témam, ktoré sa na zasadaniach podnikateľských boardov preberajú. Pravdou je, že väčšina odpovedí na konkrétne otázky a výzvy členov prichádza riadeným – facilitovaným spôsobom od ostatných majiteľov firiem, ktorí v boarde zasadajú.


Jasné pravidlá / Franšízový koncept TAB Board, ktorý vznikol v 90. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch amerických, má nastavené procesy, ktorými musí budúci franšízant prejsť. Podmienkou je absolvovanie školenia, na ktorom preukáže schopnosť pracovať s podnikateľmi, riadiť zasadnutia TAB Board a viesť aj následný tréning.
/4/
Dozvědět se více

Populárne na fóre

B2B segment láka nové franšízy

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
B2B segment láka nové franšízy

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Odbor, ktorý frčí aj počas krízi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021