Správny čas na otvorenie školy kódovania

Riešenie krízy / Neodstatok IT profesionálov a digitálnych zručností sa bude aj naďalej zhoršovať. Tradičné vzdelávacie inštitúcie nie sú schopné túto medzeru zaplniť. V tejto situácii sú potrebné inštitúcie, ktoré budú na tento schodok reagovať rozhodným, praktickým a účinným spôsobom. A jednou z nich je aj franšízový koncept Coders Lab.
Piatok
30.10.2020
Pandémia koronavírusu ukázala potrebu technologických a IT odborníkov. Franšíza Coders Lab sa venuje ich vzdelávaniu. Na Slovensku hľadá partnera pre rozvoj.
 

Pandémia zmenila tvár sveta, v ktorom žijeme. Nezmenila však základné procesy, ktoré formujú našu profesnú realitu. Napriek pandémii pokračuje technologická revolúcia. Vlastne, kvôli koronavírusu, sa dokonca zrýchľuje. Dlhé mesiace uzatvorenia nás naučili, že v dnešnej dobe sa nemôžeme pohybovať bez technológií. Nezáleží na tom, či je to o nakupovaní alebo riadení podniku.

Tento jav ovplyvňuje trh práce. Zatiaľ čo veľa priemyselných odvetví hovorí o možnej nutnosti prepúšťania, IT spoločnostiam sa darí dobre a nesťažujú sa na nedostatok pracovných miest, ba naopak, odborníci im často chýbajú. Ale aj keď nepracujete v IT priemysle a nechcete sa k nemu  pripojiť, musíte premýšľať o obohatení svojich digitálnych zručostí. Ak ste copywriter, nestačí iba vedieť vytvoriť chytľavé slogany. Musíte poznať mechaniku sociálnych médií, SEO, a byť schopní  ich použiť, aby vaše príspevky získali popularitu. Nikto už neočakáva od architektov 3D výkresy na liste papiera, rovnako ako nie je možné opraviť auto bez počítača. Dnes sú digitálne zručnosti vyžadované stále viacerými profesiami, bohužiaľ kandidátov na tieto pozície, ktorí by nimi disponovali, je nedostatok.

Úspech vďaka spolupráci a synergii

Práve na rozvoj IT schopností sa špecializuje franšízový koncept Coders Lab. IT školy tejto franšízovej siete momentálne nájdeme v Poľsku, Rumunsku a tiež v Indonézii. Ambície má značka ešte väčšie, a to preniknúť aj na ďalšie európske trhy. Svojim partnerom ponúka exkluzívne franšízové licencie na prevádzku siete vzdelávacích inštitúcií v danej krajine, a to aj na Slovensku. „Hľadáme franšízantov, ktorí budú 100% pripravení venovať sa rozvoju reťazca IT škôl vo svojej krajine. Máme sedem rokov skúseností na trhu, sme jednou z najstarších programovacích škôl v Európe. Vďaka tomu sme schopní ukázať našim partnerom efektívne metódy vzdelávania. Na druhú stranu, skúsenosti a schopnosti franšízanta, jeho znalosť miestneho trhu, nám umožňujú dosiahnuť synergiu, ktorá ďalej zvyšuje šancu na úspech,“ vysveľuje Grzegorz Morawski, franšízový manažér Coders Lab.

Franšízanti získajú prístup k školiacim materiálom a špeciálne vytvoreným IT systémom pre riadenie škôl. Coders Lab poskytuje štartovací balíček marketingových materiálov, súčasťou ktorého sú ready-made webové stránky. Poskytuje implementačné školenie pre partnera a jeho tím. Medzi povinnosti franšízanta zase patrí zamestnávanie lektorov, marketing, predaj a organizácia kurzov.

Čas na prípravu

Otvorenie vlastnej programovacej školy trvá nejaký čas, a to aj s podporou franšízora. Jednania o spolupráci, preverenie uchádzača o franšízovú licenciu, analýza trhu, podpis franšízovej zmluvy – samotná náborová fáza obvykle trvá niekoľko týždňov. Potom nastáva príprava na zahájenie podnikania. Je nutné zostaviť správny tím, nájsť miesto pre školu, zabezpečiť nábor lektorov, absolvovať franšízové školenie a zahájiť marketingovú kampaň. Dá sa predpokladať, že od podpisu franšízovej zmluvy do začiatku prvého kurzu uplynie 4 až 5 mesiacov. „Ak prejavíte svoj záujem o franšízovú licenciu dnes, výučbu budete môcť rozbehnúť na jar. Teda v období, kedy by situácia okolo COVID-19 mala byť už stabilizovaná a náš život už by mal kráčať v zabehnutých koľajách,“ dodáva Grzegorz Morawski.

Súčasná doba je viac ako vhodná na premýšľanie o budúcnosti a nenechať bez povšimnutia príležitosti, ktoré sa objavujú. Pre niekoho to môže byť aj uvažovanie o rozbehnutí vlastného podnikania pod zavedenou značkou. Sú to totiž skúsení franšízori, ktorí sú schopní svojich franšízantov podržať aj v dobe, ktorá podnikaniu nepraje. A dúfajme, že takýchto období bude v budúcnosti čo najmanej.


Zadanie pre franšízanta / Cena licencie franšízy pre Slovensko činí 20 tisíc eur. Zhruba rovnakú hodntou bude musieť partner, ktorý získa exkluzivitu na celý trh, investovať do rozvoja siete. Okrem otvárania jednotlivých škôl bude mať na starosti nábor odborných lektorov a ďalších zamestnancov. Zodpovedný bude aj za marketingové a kariérne poradenstvo.

Populárne na fóre

Od škôlky k maturite

To je dobrá správa od LendingTree inc, ponúkame všetky typy pôžičiek na uspokojenie vašich želaných túžob. Či už ide o pôžičku na začatie nového podnikania,...

1 komentár(e)
posledný 23.11.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021