S Fruitisimom mierime do nových lokalít

Ovocná investícia / Vstupný licenčný poplatok pre franšízu Fruitisimo činí okolo 6 tisíc euro, v prípade nového formátu FruitisimoBistroCafé to vychádza na 10 tisíc eur. Celková investícia do predajne sa pohybuje od 50 až do 75 tisíc eur. Konečná výška závisí na type lokality, stavebnej pripravenosti priestorov a tiež požiadavkách prenajímateľa.
Utorok
11.06.2019
„Profil záujemcov o naše franšízové licencie sa mení, stále častejšie sa hlásia mladí ľudia pod 30 rokov,“ prezradzuje Michal Příhoda, výkonný riaditeľ Fruitisimo Group.
 

Ako hustá je momentálne sieť Fruitisimo v Česku? Ako sa jej darí na Slovensku?
Sieť Fruitisimo momentálne v Česku prevádzkuje 57 pobočiek. Na Slovensku máme aktuálne 6 prevádzok a veľa ďalších sa v oboch krajinách počas tohto roka, ale i v ďalších rokoch chystá otvoriť.

Aký pozorujete záujem zo strany potenciálnych franšízantov o vaše licencie?
Záujem zo strany nových franšízantov stále registrujeme, zároveň rozširujeme spoluprácu o nové licencie so súčasnými franšízovými partnermi. Čo sa však týka nových záujemcov o licenciu, tak za posledný čas sa trochu mení ich profil, čo znamená, že registrujeme zvýšený záujem mladých ľudí vo veku do 30 rokov, ktorí by radšej, ako vstup do zamestnania, volili vlastné podnikanie, ideálne s nižšou mierou rizika, a práve preto môže byť franšíza tým správnym krokom. Predtým bola väčšina záujemcov bývalými zamestnancami či manažérmi väčších firiem, ich motiváciou bolo okrem vlastného podnikania aj vytúžená zmena pracovného štýlu. Určite z toho nevyplýva, že by sa ľudia s trochu dlhšou praxou či skúsenosťami o franšízu už vôbec nezaujímali, pomer však medzi týmito profilmi záujemcov je momentálne takmer vyrovnaný. Prisudzujeme to i situácii na pracovnom trhu, kde v prípade rekordne nízkej nezamestnanosti a rastu ekonomiky je dopyt a súčasne ponuka firiem smerom k zamestnaniu zaujímavejšia ako predtým. Stále ale veríme, že v dlhodobom horizonte, čo franšízová spolupráca ponúka, je pre ľudí so správnou motiváciou, zaujatím do podnikania a logickým myslením, tým správnym, aj výhodnejším smerom, kam sa ďalej vybrať.

Svojim budúcim partnerom ponúkate možnosť zvoliť dva typy prevádzok vašej značky. O aký z nich je medzi nimi najväčší záujem? Čím sa od seba líšia?
Stále registrujeme väčší záujem o štandardný typ prevádzok Fruitisimo, čo je logicky dané tým, ako nás záujemcovia vnímajú, a tiež tým, že tento typ prevádzok stále tvorí viac ak 90% nášho portfólia. O formát FruitisimoBistroCafé sa záujem začína zvyšovať a predpokladáme, že ďalej porastie aj s počtom novo otvorených pobočiek.

Je na Slovensku a v Českej republike stále dostatok miest, kde by ste chceli otvoriť vaše pobočky? Sú nejaké mestá, o ktoré máte momentálne najväčší záujem?
Z jedného uhla pohľadu je nových miest pomerne nedostatok, najmä v najbežnejšom type lokality, čo sú obchodné centrá, pretože penetrácia našich aj konkurenčných pobočiek je v týchto lokalitách pomerne vysoká, ale aj tu sú stále nejaké možnosti. Z druhého uhla je, a veríme že bude, miest dostatok, aj vzhľadom na to, že sme túto situáciu predpokladali, tak sme na ňu pomerne dobre pripravení. Fruitisimo za posledných pár rokov pripravilo a vyskúšalo veľa nových projektov a typov lokalít, kde je možné tiež prevádzkovať pobočku Fruitisimo či nový formát FruitisimoBistroCafé. Sú to lokality kancelárskych komplexov či nemocníc a veľkých polikliník. 

Na konci minulého roka ste nám prezradil plány na zahraničnú expanziu siete Fruitisimo. Ako sa vám darí ich napĺňať?
Dá sa povedať, že dobre, ale proces otvárania pobočiek trvá o niečo dlhšie, ako sme očakávali. Platí však, že na prelome roku by sme mali otvoriť pilotné projekty v Nemecku, plánujeme Rakúsko a preverujeme aj ďalšie, a dokonca aj mimoeurópske krajiny.


Cudzina čaká / „Aktuálne Fruitisimo pracuje tiež na zahraničnej expanzii. Najbližšie plány sa týkajú Nemecka a Rakúska. Vedenie Fruitisimo Group však preveruje aj štáty mimo Európu," hovorí Michal Příhoda.