Franšíza pre profesionálov aj začiatočníkov

Základná voľba / Záujemcovia o licenciu Semilac si môžu vybrať, či chcú svoje podnikanie realizovať v rámci predajných ostrovčekov v obchodných centrách, otvoriť si vlastný monobrandový obchod alebo Semilac Akadémiu. Od zvoleného typu spolupráce sa odvíja aj veľkosť priestoru pobočky, ktorú musí mať franšízant k dispozícii. Tá sa pohybuje od 10 do 100 m2.
Piatok
24.05.2019
„V našom odbore je veľmi dôležitý tréning. Preto mu pri práci s franšízantmi venujeme veľkú energiu,“ hovorí Paulina Patelka, franšízová manažérka pre rozvoj sieteSemilac.
 

Každí, kto rozbieha podnikanie v maloobchode, najskôr premýšľa o mieste, kde si otvorí svoj obchod. Akú stratégiu v tomto ohľade má značka Semilac?
Pri expanzii sa zameriavame najmä na vyhľadávaniepriestorov v nákupných centrách, a to v mestách s viac ako 30 tisíc obyvateľmi. Nie je to striktná požiadavka na našich franšízantov, ale zo skúseností vieme, že práve v takých lokalitách koncept funguje, čo franšízantom a záujemcom o licencie otvorene hovoríme. Určite by sme chceli mať zastúpenie vo všetkých veľkých mestách, ktoré sú na danom trhu.

Pre koho je podnikanie v rámci siete Semilac vhodné?
Náš obchodný koncept predstavuje príležitosť pre skúsených podnikateľov, tiež pre tých, čo iba začínajú podnikať. S našou značkou môžu podnikať napríklad skúsené kozmetičky, „nechtárky“ alebo nadšenci, ktorí našu kozmetiku poznajú a používajú a zároveň chcú svoje skúsenosti premeniť v reálne podnikanie. Hľadáme hlavne obchodných partnerov, ktorí sa chcú zapojiť a rást spolu s našou značkou.

Aké formy spolupráce v rámci franšízy záujemcom o licencie ponúkate? 
Naša ponuka obsahuje tri hlavné formáty - stánok alebo "ostrov", klasický obchod a akadémiu Semilac. Sme flexibilní a otvorení novým nápadom, takže tieto formáty často prispôsobujeme i neštandardným požiadavkám príjemcov licencií. Napríklad sme si uvedomili, ako dôležité sú v našom odbore školenia a všimli sme si, že zo strany potenciálnych franšízantov je veľký záujem o otvorenie Akadémie. Sú to vzdelávacie centrá, kde sú vďaka širokej škále kurzov a workshopov školení profesionáli v odbore, aj tí, čo s nechtovým stylingom iba začínajú. V súčasnosti máme školiace strediská v niekoľkých mestách v Poľsku - v Poznani, vo Varšave, Kędecu, Katoviciach a Štetíne, ale tiež v Nemecku. V súčasnosti pracujeme na otvorení Akadémie v Grécku a Španielsku.

Na akú vysokú investíciu sa záujemca o franšízu Semilac musí pripraviť?
V prípade počiatočnej investície by mal mať k dispozícii približne 630 tisíc Kč. Výška celkovej investície samozejme závisí na formáte, pre ktorý sa partneri rozhodnú - v závislosti na veľkosti priestoru, rozsahu podnikania a typu činnosti. Je potrebné poznamenať, že keď začne franšízant pod našou hlavičkou podnikať, nebude musieť platiť žiadne ďalšie franšízové poplatky.

Akú podporu poskytujete svojim partnerom?
V okamihu zahájenia spolupráce od nás franšízanti získavajú know-how. Aktívne im pomáhame a radíme pri výbere miesta. Napríklad v Poľsku sprostredkovávame rokovania s majiteľmi priestorov, podieľame sa tiež na podpise nájomnej zmluvy. Pretože kladieme veľký dôraz na kvalitu služieb, všetci zamestnanci absolvujú odborný výcvik. Franšízantom tiež pomáhame s výberom zamestnancov a ich následným školením v predaji našich produktov. Poskytujeme tiež marketingovú podporu, učíme ich, ako pôsobiť na sociálnych sieťach, ako používať propagačné a marketingové materiály.

Aké je to s návratnosťou investície pre franšízantov?
Ziskovosť predajného miesta závisí na mnohých faktoroch, je to umiestenie obchodu, fixné náklady, a hlavne na predajných schopnostiach, znalostiach a zainteresovanosti samotného franšízanta, aj jeho zamestnancov. Preto našich franšízantov školíme a radíme im, ako efektívne podnikať s cieľom dosiahnuť optimálnu návratnosť investície.


Do všetkých kútov / "Značka Semilac chce na trhu nájsť franšízantov, vďaka ktorým by rozšírila svoje výrobky do všetkých regiónov. Zaujímajú ju hlavne mestá s viac ako 30 tisíc obyvateľov," hovorí Paulina Patelka.
/1/
Dozvědět se více