Pomáhame riešiť problém s nedostatkom ľudí v IT

Financie na začiatok/ / „Licenčný poplatok za franšízu CodersLab pre Slovensko činí 20 tisíc eur. Zhruba rovnakú hodnotu musí franšízant investovať do rozvoja siete," hovorí Gregorz Morawski.
Štvrtok
14.03.2019
Škola programovania CodersLab hľadá pre vstup na trh partnerov. O spolupráci s týmto konceptom hovoril Gregorz Morawski, ktorý má na starosti rozvoj franšíz a expanzii.
 

Kedy a s akým cieľom boli  spustené kurzy programovania CodersLab?
Prvá škola programovania CodersLab zahájila v domácom Poľsku fungovanie v roku 2013, čomu predchádzali dôkladné prípravy. Zakladatelia školy vtedy cítili, že existuje veľký rozdiel medzi dopytom po kvalifikovaných IT pracovníkoch a ich „ponukou“ na pracovnom trhu. Tradičný vzdelávací systém nesledoval zmeny, ktorými prešiel IT sektor v uplynulých 10 rokoch, a vzhľadom na jeho nepružnosť sa ukázalo, že s týmito rýchlymi zmenami nedokáže držať krok. Dnes potrebujete 3 až 5 rokov študovať, aby ste získali v odbore IT titul, čo opäť nerieši aktuálny problém. Nehľadiac na to, že takto nastavený systém vylučuje všetkých starších študentov, ktorí  nemajú čas na vzdelanie tohto typu, pretože sú to väčšinou ľudia, ktorí sú zamestnaní a majú rodiny.

Reakciou  bola myšlienka zakladateľov CodersLab  priniesť tzv. bootcamp, teda intenzívny dvojmesačný kurz, počas ktorého sa študenti naučia nie iba programovať, ale tiež získajú praktické znalosti v konkrétnych programovacích jazykoch. Na jednej strane vzdelávame budúcich zamestnancov v IT na juniorských pozíciách, pretože náš kurz slúži iba na vstup do sveta IT a programovania,  no s našimi službami kariérneho poradenstva a podporou pri hľadaní zamestnania dávame každému šancu do dvoch mesiacov zmeniť  život a začať budovať kariéru v jednom z najvyhľadávanejších odvetví.

Dopyt po službách CodersLab bol tak veľký, že škola počas troch rokov pokryla domáci trh. Zahájili ste tiež medzinárodnú expanziu. Prečo ste si ako ďalší cieľ vybrali krajiny strednej a východnej Európy?
V zásade chceme naše programovacie školy otvoriť vo všetkých krajinách, kde existuje nerovnováha medzi ponukou a dopytom po zamestnancoch v IT sektore. To je jeden z hlavných dôvodov. Druhým je, že väčšina európskych trhov stále nie je naplnená školami tohto typu.

Podľa akých kritérií ste vybrali kurzy, ktoré budete záujemcom o štúdium ponúkať?
Bootcampy pôvodne pochádzajú zo Spojených štátov amerických, takže sme práve tam mohli niekoľko rokov pozorovať a sledovať, ako sa podobné koncepty vyvíjajú a fungujú v reálnych tržných podmienkach. Môžem povedať, že sme sa tam toho  mnoho naučili. Samozrejme i to, že je nevyhnutné sledovať neustále sa meniace trendy. Napríklad, keď bola škola CodersLab otvorená, veľmi populárnym programovacím jazykom bol PHP, dnes je to Java. Učebné osnovy našich škôl sa preto menia – neustále sa prispôsobujú novým potrebám, pridávame kurzy, ktoré sú v súčasnosti na trhu potrebné, ako je teraz, napríklad, digitálny UX - užívateľská skúsenosť. Keď sa na to pozrieme z hľadiska franšízy,  práve tento aspekt je tým, čo našim budúcim partnerom zjednoduší každodennú prácu. Neustály vývoj produktov a zavádzanie inovácií môžu byť pre partnera tou najväčšou pridanou hodnotou, pretože plnenie tejto úlohy je v našom záujme. A preto sme to my, kto na ňom pracuje.

Budú mať franšízanti CodersLab vo svojich školách možnosť ponúkať všetky kurzy, ktoré ste vyvinuli?
Samozrejme. Odporúčame však, aby partner zo začiatku ponúkal jeden kurz, najobľúbenejší programovací jazyk. Existujú pre to dva dôvody. Po prvé, všetky učebné materiály a vzdelávacie nástroje sú k dispozícii v angličtine a za ich preklad sa platí. Ak začnete s jedným, investícia sa vám tak zníži, oproti tomu keby ste museli platiť za preklad väčšieho množstva materiálov. A po druhé, ak okamžite ponúknete viac kurzov, je náročnejšie získať minimálny počet účastníkov do každého z nich, čo je nutné pre dosiahnutie zisku v podnikaní. Existujú však kurzy organizované v angličtine, takže ak si franšízant myslí, že je to pre neho vhodná možnosť, môže využiť výrazné zníženie nákladov práve preto, že nebude musieť prekladať učebné materiály.

Podľa našich informácií CodersLab hľadá jedného partnera, ktorý by sa postaral o rozvoj siete v celej krajine. Nebude to však klasická master-franšíza. Ako bude spolupráce vyzerať?
Keď sme definovali stratégiu rozvoja, uvedomili sme si, že by bolo jednoduchšie a efektívnejšie udržiavať kontakt a spolupracovať s jednou osobou či spoločnosťou ako s väčším množstvom jednotlivých franšízantov. Rozhodli sme sa preto nájsť exkluzívneho partnera, ktorý bude rozvíjať sieť na miestnom trhu podľa modelu, ktorý sme použili v Poľsku, kde celý trh pokrývajú naše vlastné pobočky. Okrem otvárania škôl bude mať partner na starosti nábor odborných lektorov a ďalších pracovníkov, tiež marketingové a kariérne ​​poradenstvo.

Na základe toho, kto by bol ideálnym franšízantom?
Budúci partner by mal byť v každom prípade kvalifikovaný aspoň v troch pre nás kľúčových oblastiach – vzdelávanie, marketing alebo riadenie predaja a vzťahov so zákazníkmi. Doteraz sme identifikovali dva ideálne profily našich partnerov. Tým prvým sú spoločnosti alebo inštitúcie, ktoré sa už vzdelávaním zaoberajú, ako sú súkromné školy alebo jazykové školy. Ďalším sú softvérové spoločnosti. Výhodou softvérových firiem v úlohe potenciálnych partnerov je fakt, že už majú odborníkov z IT, ktorí môžu byť ľahko vyškolení ako lektori a mentori. To vidíme ako veľkú výhodu, pretože nájsť dobrých lektorov nie je jednoduché.

Aká je investícia do nákupu franšízy a založenia školy?
CodersLab patrí medzi relatívne cenovo dostupné franšízy, pretože nevyžaduje nadmerné investície na zahájenie podnikania. Väčšina vynaložených finančných prostriedkov putuje na nákup licencie a na náklady spojené s odovzdaním materiálov. Franšízový partner musí tiež počítať tiež s nákladmi na cestovanie a ubytovanie franšízantov a zamestnancov v rámci školenia a marketing. Školy nemusia nijako investovať do počítačového zariadenia, pretože študenti obvykle používajú svoje počítače, medzi ďalšie zariadenie, ktoré je potrebné patria stoly, stoličky, televízory alebo projektory. CodersLab dodáva svojim franšízantom logomanuál, na jednotnom dizajne škôl v podstate netrváme. Vstupný poplatok pre CodersLab činí 20 tisíc eur a pokrýva nákup výhradných práv na kompletný know-how a podporu vo všetkých oblastiach podnikania.

Spomenuli ste pomoc franšízora. Aký druh podpory od vás franšízant získa?
Partner sa môže spoľahnúť na podporu systému od prvého okamžiku spolupráce. Začíname školením, ktoré je organizované v sídle spoločnosti v Poľsku, naďalej podporujeme celý proces rozvoja podnikania a siete na miestnom trhu. Naši partneri majú k dispozícii všetky firemné know-how, najlepšie príklady marketingových a predajných kampaní, najnovší administratívny softvér a procesy. Vyvinuli sme a ponúkame vlastný Learning Management System, ktorý im umožní jednoducho a efektívne spravovať a sledovať harmonogram prednášok, rozvrhnutie lektorov, užívateľské profily, obsadenosť kurzov, popularitu učiteľov, reporty ziskovosti a podobne. Na druhej strane sa domnievame, že je tiež výhodou, že sa stane súčasťou systému, ktorý pracuje na vytvorení globálnej značky – v oblasti, ktorá je „mladá“ a perspektívna.


Budúcnosť oboru / Dopyt po kvalifikovaných IT profesionáloch rok čo rok narastá. Potreby firiem vzrástli v posledných rokoch tak silno, že ani rastúci počet uchádzačov o zamestnanie a absolventov nemôže tieto potreby uspokojiť. Rastúci dopyt prichádza s uvedením nových trendov, ako je napríklad digitalizácia, Big Data, bezpečnosť IT, internet atď.

Populárne na fóre