Matejov dvor členom SFA

K vytvoreniu franchisingového konceptu priviedol spoločnosť Matejov dvor úspech prvej vlastnej predajne.
Piatok
28.03.2014
Pôvodom slovenský koncept farmárskych predajní v marci rozšíril rady Slovenskej franchisingovej asociácie.
 

Obsadiť počas piatich rokov všetky okresné mestá franchisovým pobočkami. Takýto cieľ si dal franchisový koncept Matejov dvor. "Po otvorení prvej vlastné maloobchodné predajne farmárskych potravín sme dospeli k záveru, že o naše produkty je záujem. Preto sme sa rozhodli expandovať s obchodmi aj do ďalších miest, a to formou franchisy, ktorú považujeme za najvhodnejší spôsob expanzie," hovorí Adriana Kovácsová, konateľka spoločnosti Matejov dvor.

Firma Matejov dvor, má dlhoročné skúsenosti s distribúciou živej hydiny po celom Slovensku. Živú hydinu distribuuje od roku 1989 a to pre 52 tisíc zákazníkov vo všetkých okresoch a kútoch Slovenska. Postupne sa rozšírila distribúcia aj o chladenú a mrazenú hydinu a od roku 2011 aj o mäsové výrobky z vlastnej produkcie. „Neskôr sme ponuku rozšírili aj o mlieko a mliečne výrobky od partnerských fariem a tiež cestoviny, regionálne špeciality a regionálne vína. Distribúcia funguje cez maloobchodné predajne, formou donášky priamo klientom do domácností, ale aj prostredníctvom veľkoobchodnej činnosti,“ dopĺňa Adriana Kovácsová.

Na začiatku tohtoročného marca vstúpila do Slovenskej franchisingovej asociácie tiež sieť McDonald’s, ktorá má na tuzemskom trhu takmer 30 reštaurácií, z ktorých časť je v rukách franchisových partnerov. Aj naďalej hľadá záujemcov o franchisové licencie.