McDonald´s členom SFA

McDonald’s vyhľadáva lokality, projektuje a stavia reštaurácie podľa celonárodného plánu. Ostáva vlastníkom nehnuteľnosti počas celej doby nájmu.
Štvrtok
06.03.2014
Slovenská franchisingová asociácia sa rozrastá. Jej rady rozšíril aj najznámejší fastfoodový reťazec.
 

Na tuzemskom trhu má pôvodom americký franchisový koncept McDonalds takmer 30 reštaurácií, z ktorých časť je v rukách franchisových partnerov. Aj naďalej hľadá záujemcov o franchisové licencie. Na začiatku marca sa McDonalds pridal do Slovenskej franchisingovej asociácie.

Partnerstvom v systéme McDonald’s sa franchisant zaväzuje dodržiavať stanovené štandardy a zároveň využívať jeho výhody. Franchisant tejto značky musí osobne vykonávať každodenné riadenie reštaurácie. Nie je možné prevádzkovať reštauráciu bez jeho prítomnosti alebo len ako vedlajšiu činnosť. Franchisantmi sa môžu stať iba fyzické osoby, koncept neposkytuje licencie spoločnostiam. Franchisová zmluva umožňuje prevádzkovať danú reštauráciu počas určitej doby, ktorá je obvykle 20 rokov.

Firma McDonald´s neočakáva a nepožaduje od záujemcu nebytové priestory alebo vlastnú reštauráciu. Tiež nepožaduje vyhľadanie vhodnej lokality pre budúcu reštauráciu, toto je v plnej kompetencii spoľočnosti. Franchisant naopak nesmie byť v akomkoľvek spojení s nehnuteľnosťou, v ktorej sa reštaurácia McDonald´s nachádza. Pri výbere miesta firemný rozvojový tým McDonald´s mapuje vývoj trhu, populáciu, dopravnú situáciu, veľkosť a cenu pozemku.

McDonald’s je uznávaný nielen ako špičková obchodná organizácia, ale tiež ako najlepšia franchisingová príležitosť na trhu. Skutočným kľúčom úspechu McDonald’s je spoľahlivá základňa vytvorená obchodnými partnermi - našimi franchisovými spolumajiteľmi. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že 80 % z viac ako 31 tisíc reštaurácií McDonald’s je prevádzkovaná samostatnými podnikateľmi - franchisantami.


/1/
Dozvědět se více

Populárne na fóre

McDonald´s je môj koníček aj život

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
McDonald´s je môj koníček aj život

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
McDonald´s je môj koníček aj život

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

4 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Pizza Hut na love franšízantov

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Šanca na úspech v gastronómii

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

2 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Bezpečný a kvalitný servis je základ

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Steaková franšíza

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

11 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Steaková franšíza

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

11 komentár(e)
posledný 27.04.2021