Slovenský trh, na rozdiel od toho českého, nie je toľko konsolidovaný do niekoľkých významných hráčov v oblasti juice barov, ale skôr rozdrobený medzi niekoľko menších prevádzkovateľov skôr lokálneho charakteru.
Pondelok
03.03.2014
Nielen o plánoch franchisového konceptu UGO čerstvá šťava na Slovensku sme sa v Rozhovore týždňa rozprávali s Lukášom Praussom, obchodným riaditeľom spoločnosti UGO trade.
 

Pred rokom do UGO vstúpil strategický partner, firma Kofola. Ako by ste zhodnotil takmer rok tejto spolupráce?

Prvých niekoľko mesiacov po spojení sa s Kofolou bolo veľmi náročných, pretože zmien bolo zrazu trochu veľa. Kofola pracuje na veľmi profesionálnej úrovni, a to vo všetkých oblastiach. Rovnaký prístup bol postupne aplikovaný na nás. Ona zmena v celkovom prístupe a vnímanie businessu nebola o jeden stupeň, ale hneď o niekoľko úrovní vyššie. Musím však povedať , že nám v mnohom Kofola otvorila oči. Nie je veľmi príjemné, ako vám ľudia hovoria, čo všetko je zle, či inak a vy ste fungovali niekoľko rokov na 100 % domnievajúc sa, že sa snažíte robiť všetko najlepšie, ako viete. Avšak dnes veľmi oceňujeme tento prístup, pretože takéto zrkadlo, ktoré nám zo začiatku spolupráce poskytla Kofola, bolo veľmi prínosné. Kofola nám každodenne ukazuje smer, ako sa veci majú robiť, ako je vnímať a pristupovať k nim, a to veľmi oceňujeme. Partnerstvo tak vnímam veľmi pozitívne s obrovským strategickým prínosom, čo sa potvrdilo aj v nedávnej oznámené akvizícii siete fresh barov Mangaloo, ktorá dnes patrí do rodiny UGO.

Aké plány si vytýčila spoločnosť UGO na slovenskom pre tento rok? Koľko pobočiek, vrátane tých franchisových by ste chceli na konci roka 2014 na slovenskom trhu mať?

Hoci je slovenský trh susedným trhom a dalo by sa predpokladať aj trhom nám veľmi blízkym, z mojej skúsenosti s pôsobením na slovenskom trhu, skrze našich franchisových partnerov, vnímam tento trh v mnohom úplne odlišný. Vplyvom tejto odlišnosti stále uprednostňujeme a plánujeme expanziu na tento trh prostredníctvom franchisantov, teda lokálnych prevádzkovateľov poznajúcich miestne prostredie, zvyky a praxe. Slovenský trh, na rozdiel od toho českého, nie je toľko konsolidovaný do niekoľkých významných hráčov v oblasti juice barov, ale skôr rozdrobený medzi niekoľko menších prevádzkovateľov skôr lokálneho charakteru. A tento fakt nám dáva príležitosť sa do budúcnosti ďalej rozširovať. Na Slovensku máme v pláne otvoriť v nasledujúcich dvoch rokoch ďalších 10 až 15 prevádzok a v tomto roku stihneme otvoriť určite ešte 6 nových prevádzok.

Aký je záujem o franchisové licencie konceptu UGOVA čerstvá šťava? S čím majú potenciálny franchisanti najčastejšie problémy?

Je absolútne jednoznačne pozorovateľné, že Kofola ako náš strategický partner posilnila dôveryhodnosť našej spoločnosti ako partnera do franchisingu. Tiež správy objavujúce sa v médiách v súvislosti s Kofolou a spojenie s UGO, resp. teraz novo tiež s Mangaloo, zvyšujú záujem o spoluprácu s nami. My si toho veľmi vážime a sme za to radi, ale aj cez tento záujem nie je úplne jednoduché nájsť vhodného franchisového partnera a naopak stúpa tlak na väčšiu selekciu a lepší výber. Najčastejším problémom pri úvodných rokovaniach býva pokrytie vstupné investície, ktorá vzhľadom k veľkosti prevádzok väčšinu záujemcov prekvapí. Avšak, sme presvedčení, a tiež z našej skúsenosti vyplýva, že kvalitné technologické vybavenie a dizajnové spracovanie, ktorý je súčasťou našich prevádzok, sa dlhodobo vypláca aj cez nutnú vyššiu počiatočnú investíciu. Dávame však možnosť realizácie výstavby samotným franchisantům podľa nami nastavených pravidiel rešpektujúci celosieťové požiadavky, až v 90 % sa následne sami záujemcovia rozhodnú realizovať výstavbu skrze nás. Na druhú stranu sa snažíme vyjednávať s našimi dodávateľmi tie najlepšie možné ceny a podmienky výstavby a vybavenia, čo nám umožňuje množstvo zákaziek, ktoré partnerom zadávame.

Začali ste tiež ponúkať džúsy vo fľaštičkách. Ako sa tento krok osvedčil? Chystáte ďalšie novinky?

Kombinácia dvoch alternatív ponuky čerstvej šťavy, a to ako vo fľaštičkách, tak aj na juice baroch je jedinečná, pretože sa to náramne dopĺňa a rozsah značky UGO významne vzrástol. Zákazník má tak možnosť sa stretávať so značkou UGO na rôznych miestach v rôznych variantoch, a tak sa postupne značka UGO dostáva viac do podvedomia ľudí. Fľaštička UGO je jedinečný produkt, ako si dopriať čerstvú šťavu každý deň, a to pohodlným spôsobom najme pre tých zákazníkov, ktorí uvažujú nad tým, čo jedia a pijú a zároveň nemajú čas sa zastaviť na jednej z našich 37 prevádzok. Novinky sú neustále v príprave a vďaka svojim inováciám je Kofola tam, kde je . Mnoho z pripravovaných noviniek nie je bohužiaľ ešte vo fáze uverejnenie, ale jednou z noviniek tesne pred spustením na trhu je variant čistého, čerstvého pomaranča v fľaštičkách UGO. Na prevádzkach sme v minulom roku trochu pioniersky zaviedli špeciálny rad zeleninových drinkov, a niektoré z nich sa vďaka popularite dostanú aj do stálej ponuky. Po tejto zeleninové „bombe" pripravujeme teraz veľmi chutnú kombináciu čerstvé ovocné šťavy, a to na obdobie prichádzajúcej jari.

Ako by ste opísali konkurenciu na slovenskom trhu? V čom sa líši český spotrebiteľ od slovenského?

Konkurencia na slovenskom trhu je aj napriek jeho roztrieštenosť, neexistuje tu dominantný hráč, veľmi silná a založená na lokálnych znalostiach prostredie, čo je jej nesporná výhoda. Žiadne zásadné rozdiely medzi českým a slovenským spotrebiteľom však nevnímam. Snáď len pikantnosť, že na Slovensku pozorujeme väčšiu obľúbenosť kapusty a šťavy z nej, čo český zákazník zatiaľ úplne za svoje neprijal.