Rodinným firmám sa darí

Podstatná väčšina majiteľov rodinných firiem plánuje ponechať vlastníctvo aj manažment ďalšej generácii v rodine. Iné formy odovzdania podnikania zvažujú len okrajovo.
Štvrtok
24.10.2013
Polovica z rodinných firiem na Slovensku zaznamenala v roku 2012 rast tržieb a takmer štvrtina potvrdila, že ich tržby sa nezmenili, a teda sú stabilné.
 

Veľmi dobrou správou je , že rodinné firmy sú optimistické čo sa týka očakávaní budúcich tržieb. V horizonte piatich rokov až 88 % verí, že ich výnosy budú rásť. Informoval o tom „Prieskum rodinných firiem na Slovensku“, ktorý realizovala spoločnosť PxC v spolupráci s denníkom Hospodárske noviny a Monikou Krošlákovou z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pozitívny trend potvrdzuje aj fakt, že iba 2 % rodinných firiem plánujú znižovať stavy zamestnancov a až 35 % plánuje v najbližších 12 mesiacoch nábor. Očakávaný rast plánujú zabezpečovať plynule a stabilne. Agresívne stratégie neprichádzajú do úvahy. Pri rodinnom podnikaní je totiž stabilita a dlhodobá udržateľnosť oveľa viac, než rýchly zisk.

S kožou na zahraničný trh

Polovica respondentov potvrdila, že do zahraničia exportuje. Pre 48% z nich tvorí export dokonca viac než 50 % príjmu. Rodinné firmy najviac exportujú do Českej republiky, krajín V4 a okolitých, usedných krajín. Rodinné firmy, ktoré plánujú export rozšíriť do nových krajín, zvažujú tiež okolité krajiny. Avšak prekvapivo veľké percento respondentov (až 13 %) plánuje v budúcnosti skúsiť šťastie v Číne, kam v súčasnosti exportuje iba 5% z nich.

Rub a líce úspechu

Ako výsledky prieskumu jasne ukazujú, rodinné firmy sú energická skupina veľmi ambicióznych podnikateľov, z ktorých mnohí vedú veľmi úspešné firmy. Avšak existujú určité prekážky, ktoré je potrebné prekonať, ak má rodinný podnik naplniť svoj plný potenciál a dosiahnuť svoje rastové plány.

Sila rodinných firiem spočíva v súdržnosti, vzájomnej dôvere v oblasti financií či kontroly, spoločných záujmoch, porozumení. Dôsledkom toho je, že rodinné firmy inklinujú k dlhodobejším záväzkom voči zamestnancom a tiež k zodpovednosti voči miestnym komunitám. Členovia rodiny sú zaangažovaní a majú osobný záujem na raste firmy. Mnohé firmy sú tiež presvedčení, že v rodinnej firme je väčšia flexibilita rozhodovania a prijímania rozhodnutí, a teda promptnejšia reakcia na zmeny.

Rodinné firmy však čelia aj svojim špecifickým, jedinečným výzvam, ktoré sa do veľkej miery týkajú toho, že rodinný život je prepojený s tým pracovným. A teda prípadné problémy alebo konflikty na pracovisku sa prenášajú do rodinného života - prípadne naopak.

Striedanie stráží

Súkromné podnikanie ako také má na Slovensku iba niečo vyše 20 ročnú históriu. Preto rodinné firmy u nás prešli maximálne jednou generačnou výmenou, prípadne ich odchod zakladateľa iba čaká. Okamih prechodu a obdobie prípravy, ktoré k tomuto momentu vedú, môže budúci úspech podnikania zaručiť, alebo naopak firmu položiť. Bez ohľadu na formu je moment prechodu zriedka jednoduchou záležitosťou a je to jeden z najčastejších zdrojov konfliktu ako v rámci rodiny, tak aj v manažmente firmy.

„Prekvapením pre nás je, že i keď 78 % firiem v našom prieskume je na trhu už viac ako 10 či 15 rokov, iba necelá štvrtina z nich aktuálne plánuje zmeny vo vlastníckej štruktúre. Z našich skúseností má však plánovanie v predstihu enormný význam a majitelia by sa touto témou mali zaoberať, aby ich nezastihla nepripravených. Z iných prieskumov medzi rodinnými firmami vyplýva, že medzigeneračnú výmenu úspešne zvládne iba jedna tretina z nich,“ vraví Alexander Šrank, Partner PwC.