Situácia sa zlepšuje

Najmenej disciplinované firmy z pohľadu prístupu k plneniu informačných povinností sú subjekty so sídlom v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Informačnú povinnosť tu neplní zhruba tretina podnikateľských subjektov. Naopak najspoľahlivejšie plnia informačnú povinnosť spoločnosti zo Žilinského kraja.
Štvrtok
16.07.2015
Zhruba tretina firiem na Slovensku nesplnila informačnú povinnost. V Českej republike sa jednalo o dve tretiny spoločností.
 

Relatívne spoľahlivé plnenie informačnej povinnosti na Slovensku súvisí so zriadením registra účtovných závierok. „Plnenie informačnej povinnosti sa na Slovensku výrazne zlepšilo. Najväčšia zmena nastala zriadením registra účtovných závierok. Kde už firma pri podaní daňového priznania v elektronickej podobe odovzdáva účtovnú závierku na daňový úrad a odtiaľ sa potom zverejní v registri účtovných závierok,“ popisuje situáciu konzultant spoločnosti Bisnode Milan Seliak s tým, že pokiaľ nebol zriadený tento register a spôsob zberu účtovných závierok, tak si informačnú povinnosť plnilo zhruba 30% subjektov, podobne ako je to v Českej republike.

Za rok 2013 doposiaľ informačnú povinnosť nesplnilo necelých 30 percent slovenských spoločností. Základný termín vypršal 31. marca 2014 najneskorší 30. septembra 2014. Z hľadiska právnej formy dlhodobo zákonnú povinnosť spoľahlivejšie plnia skôr spoločnosti s ručením obmedzeným ako akciové spoločnosti.

Vyššie tržby, lepší prístup

Ľahostajný prístup k plneniu informačnej povinnosti majú firmy, ktoré podľa Štatistického úradu SR, nevykazujú tržby. V tejto kategórii plnenia informačnej povinnosti za rok 2013 ju nesplnilo cez 59 percent spoločností. „To okrem iného súvisí s tým, že podstatná časť týchto firiem sú spiace schránky, ktoré nevykazujú žiadne podnikateľské aktivity,“ dodal Milan Seliak z Bisnode s tým, že dlhodobo platí, že čím vyššie tržby firmy vykazujú, tým zodpovednejšie plnia informačnú povinnosť. Najlepší prístup k zverejňovaniu finančných výkazov majú naopak spoločnosti s ročnými tržbami presahujúcimi jeden milión eur.

Obľasťami s nejhorším plnením informačnej povinnosti za rok 2013 sú maloobchod a veľkoobchod. V rámci veľkoobchodu s ostatnými výrobkami prevažne pre domácnosť informačnú povinnosť nesplnilo 82 % firiem. Výrazne horšie plnenie informačnej povinnosti v porovnaní s celorepublikovým priemerom majú tiež subjekty, ktoré podnikajú v oblasti spracovania a konzervovania mäsa, činnosti kasín, herní a stávkových kancelárií, rovnako ako výroby pekárenských výrobkov či nábytku. Naopak najzodpovednejší prístup k plneniu informačnej povinnosti za rok 2013 mali firmy, ktoré podnikajú v oblasti právnych činností, zubnej a zdravotnej starostlivosti alebo výroby elektriny. Zákonnú povinnosť nesplnilo zhruba 15 % podnikateľských subjektov.