Ako natrénovať úspech

Súkromne aj profesionálne
Súkromne aj profesionálne / Osobný a profesný úspech majú veľa spoločného. V dosiahnutí úspechu v oboch sú dôležité schopnosti v oblasti komunikácie, asertivity a riadenia vlastného času.
Štvrtok
08.11.2018
Šťastie praje pripraveným, za úspechom stojí obvykle starostlivá príprava. Aj úspech sa dá natrénovať, a urýchli cestu na podnikateľské výslnie.
 

Ako definovať všeobecne úspech? Pre každého znamená trochu niečo iné, a predstáv o jeho naplnení existuje toľko, koľko je na svete ľudí. Pre niekoho je úspechom prvý milión, pre iných je to získanie nových znalostí, vedomostí, a kompetencií, a pre ďalších zasa rodinné šťastie alebo nová chata v horách. Každému úspechu ale predchádza tvrdá práca a je zavŕšením dlhej cesty, ktorú korunuje víťazný pocit, aký zažívajú športovci na cieľovej čiare. Radosť, pocit uspokojenia, pevné presvedčenie, že námaha prináša svoje ovocie a úspech stál za všetky starosti, ktoré mu predchádzali.

Realita je samozrejme zložitejšia, a niekedy dokáže urobiť poriadnu čiaru cez rozpočet i v tých najdôkladnejšie a najlepšie pripravených plánoch. Presne v duchu známeho výroku: „Chcete, aby sa Boh zasmial? Povedzte mu o svojich snoch.“ Realita prináša dnes a denne nové a stále ťažšie výzvy, a napriek tomu dosiahnutie úspechu závisí do značnej miery na nás samých. Pýtate sa niekedy sami seba, prečo niektorí dosahujú svoje ciele jednoducho, iní napriek vynaloženému úsiliu a veľkým prianiam zostávajú porazení?

Tri hlavné piliere

Prinášame niekoľko tipov a príkladov zo života úspešných podnikateľov, ktorí môžu byť príkladom a začiatkom šťastného obdobia vo vašom živote.  Čomu sa vyvarovať a ako si vlastný úspech „natrénovať“?

Vyhnite sa negativite. Vynechajte zo svojho slovníku slová ako problém, zrada, žiarlivosť, bolesť, a podobne. Používajte radšej pozitívne formulácie a vyjadrenia, a slová ako výzva, pomoc, motivácia, rozvoj, atď. Pokúste sa vždy za všetkých okolností vyhýbať slovu NIE. Nezabúdajte, že vaše myslenie vytvára realitu. Čím častejšie sa zameriavate na negatívne problémy, tým horšia bude vaša nálada, a tým menej budete mať motiváciu k zmene. A tým menej budete tiež úspešní.

Neodchádzajte po prvej chybe. Skúsenosti z minulosti sú vždy neoceniteľným pomocníkom v zložitých situáciách, a neúspech môže byť často začiatkom poriadne výživnej lekcie. Aj keď nie zdarma. Kríza je príležitosťou, ako spoznať vlastné silné a slabé stránky, a možnosti ďalšieho rozvoja. V momente, kedy urobíte na svojej ceste prvé chyby, snažte sa vziať si z nich ponaučenie, ale naďalej sa k nim už nevracajte. Zabudnite na ne, a netrestajte sa za niečo, čo ste už  napravili.

Svoje zlyhanie sa môžete využiť pre svoju budúcnosť. Nepýtajte sa kde sa stala chyba. Položte si radšej otázku: Prečo sa stala chyba? Uvedomte si pri tom, že problém je už na svete a z minulosti ho už nejde vymazať ani zmeniť. Musíte ho jednoducho vyriešiť, čo vám tiež pomôže spoznať vašu úlohu v rámci okolitého sveta a nabudúce budete múdrejší.

Meniť povolanie alebo zamestnanie, či odísť z firmy po prvom nezdare, je možné tiež považovať za váš ďalší neúspech, a rozhodne za krok späť. Ťažko budete motivovať vlastný tím na prekonávanie prekážok, ktoré ste sami nezdolali. K tým patrí napríklad aj kritika od kolegov či podriadených – nevyhýbajte sa konfrontácii, a neznižujte ich názor. Pozorne ich vypočujte, a vyjdite im v ústrety, čoskoro vám tento prístup iste radi oplatia. Pamätajte, že kto neuznáva autority a nedokáže pozitívne komunikovať so svojim tímom, sa úspešným vodcom nikdy nestane.

Nevyhovárajte sa. Ak sa niečo nedarí, priznajte svoj podiel zodpovednosti za situáciu. Naučíte sa tak zároveň rozlišovať, čo ešte môžete ovplyvniť, a čo už patrí do sféry mimo váš dosah a vplyv. Áno, vašou vinou určite nepríde k nekalému jednaniu ďalších ľudí, nie ste vinníkmi, ak úspech zničí napríklad škaredé počasie, nemôžete ani za nové právne predpisy či neustále sa meniace zákony. Tajomstvo úspechu však spočíva aj v tom, že tieto vonkajšie okolnosti prijmete, a svoje sily a energiu sústredíte jednoducho na veci, ktoré zmeniť môžete.

V opačnom prípade si sami znižujete sebavedomie, vytvárate živnú pôdu pre rastúcu frustráciu, a následkom toho problémy vo vašom živote a práci skôr pribudnú. Postupne sa pri zdravej sebakritike naučíte tiež lepšie rozlišovať, ktoré oblasti ešte podliehajú vašej reálnej kontrole a vplyvu, a ktoré už nie  – čo bez vlastnej skúsenosti a učenia sa „v prevádzke“ nemožno dosiahnuť .

Tréning na suchu

Vizualizácia. K zvýšeniu šancí na úspech môžete použiť lacný a účinný nástroj. Vizualizácia zahŕňa detailné predstavy o činnostiach, situáciách a udalostiach, ktoré sa môžu objaviť na ceste k vášmu vysnívanému cieľu. Robte ju v uvoľnenom stave. Dôležitým prvkom je ‚privolanie‘ nie iba myšlienok, ktoré sa týkajú plánovaných akcií a scenáre vývoja, ale tiež emócií, ktorá nás sprevádzajú pri ich realizácii.

Fenomén vizualizácie sa často používa napríklad v športe, kedy si človek predstavuje a opakuje pred štartom všetky fázy svojho budúceho výkonu.  Precvičovaním špecifickej činnosti vo fantázii pripravujete svoju psychiku i svoje telo na akciu v reálnom svete. Sami seba v podstate naprogramujete ako počítač, a úkon sa už uskutočňuje viac menej samovoľne (a podľa dopredu daného postupu).

Sila ľudskej mysle je väčšia, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vďaka vizualizácii môžete zlepšiť komunikačný prejav pred nastúpenou firmou, existujú ale aj prípady, kedy pomohla pri úspešnom pôrode. Budúcnosť sa vďaka nej môže naplniť tak, ako ste si predstavovali. Umenie vizualizácie býva náročné pre jedincov, ktorí majú ťažkosti s ovládaním vlastných myšlienok a tela. Podobá sa meditácii. Obvykle je možné dosiahnuť schopnosť relaxovať a navodiť si vlastnú vizualizáciu počas 6 až 8 sedení u špecialistu.  Výsledok nie je síce zaručený, ale aj vzhľadom na popularitu tejto metódy rozhodne stojí za to ju aspoň vyskúšať.

Bez akcie nie je pohyb

Vo chvíli, kedy sa naučíte vyvodzovať závery zo svojich chýb a chýb iných ľudí, zmení sa spôsob vášho myslenia a nájdete správny spôsob, ako na svojej ceste za úspechom pokračovať. Nastáva ale tiež čas na akciu. Ak svoje sny a plány neuvediete do reality, budú stále súčasťou Ríše fantázie. Aj tomu najväčšiemu šťastiu musíte vyjsť v ústrety. Stojí za to aktívne testovať nové znalosti. Zistite, ktoré nástroje sú pre vás tie pravé a ktoré sú tak náročné, že zisk z nich nedokáže kompenzovať vzniknuté straty. Každý z nás je pánom svojho osudu a tvorcom vlastnej kariéry a osobného rozvoja. Vždy by ste preto mali sami vedieť, aké riešenia vás posúvajú vpred a aké nie.

Nebojte sa pritom opäť možného neúspechu, a nezaspite na vavrínoch z prvej etapy. Okrem iného je neúspech i dobrým meradlom pre skutočných priateľov a príležitosťou pre sebahodnotenie. Ak v sebe vďaka nemu objavíte skrytý talent, bude pre vás úspech jednoduchšie dosiahnuteľný. Čím častejšie budete pracovať v smeroch, kde ste úspešní, tým menej času zostane na ďalšie neúspechy. Pre všetkých, ktorí chcú uspieť, je preto zásadné apelovať na vlastné silné stránky. Viete, v čom ste naozaj dobrí a talentovaní?

Život v živote

Prezident, bežec, čašník aj učiteľ majú niečo spoločné. Bez ohľadu na svoje postavenie a povolaniu sú predovšetkým ľudskou bytosťou, jedinečným jedincom so svojimi túžbami, životnými skúsenosťami, rodinnými koreňmi a históriou. Keď sa rozhodujeme o sebe, vytvárame svoju budúcnosť. Úspech začína z tohto hľadiska hlavne tam, kde existuje rovnováha medzi profesným a osobným životom. Iba šťastní rodičia môžu priviesť na svet šťastné deti. V podnikateľskom svete je možné tvrdiť, že šťastná osoba má tiež väčšiu šancu uspieť vo svojej profesii. Ak si uvedomujete svoje emócie, potreby a talenty, profesionálna realita je skvelou príležitosťou na sebarealizáciu. 

Ak vás zasiahnu rodinné problémy, choroba, či vám do života vstúpia iné zmeny, majte sa na pozore. Z výziev a životných šancí sa môže stať mučenie, ktoré vás donúti k ústupu či k úteku od rozrobenej práce. Skôr ako začnete dobývať svet, urobte si poriadok vo svojom súkromí. Usporiadajte si vzťahy s rodinou aj kolegami, založte ich na rešpekte a dôvere. Ak sa cítite dobre, cítia sa s vami dobre aj ostatní. 

Nadmerný obdiv alebo nedostatočná skromnosť sú tiež ohrozujúce tiež ako príliš nízke sebavedomie. Prvé vedie k narcizmu, druhé k pocitu "menejcennosti". Sú účinnou prekážkou na každej ceste k úspechu.  Dobré vzťahy predstavujú naopak nepopierateľnú hodnotu už samy o sebe, nezabúdajte na ne preto ani po víťaznom pretrhnutí cieľovej pásky. Starajte sa tiež o seba a doprajte si pravidelný odpočinok. Nájdite aktivity, ktoré vám prinesú do života ďalšiu radosť, a urobte si čas na svoje vášne a koníčky. Každý z nás je základným nástrojom svojho vlastného úspechu.