Franšíza aj pre začínajúcich podnikateľov

Z laika odborníkom / „Franšízant Extéria Market nemusí rozumieť odboru BOZP a PO. Mať nemusí ani podnikateľské skúsenosti. Všetko potrebné sa naučia počas školenia poskytovaného franšízorom," upresňuje Aleš Krčmář, riaditeľ siete Extéria Market na Slovensku.
Pondelok
11.10.2021
„Pri Extéria Markete sa môžeme baviť o návratnosti počiatočne investície franšízantov v horizonte 9 až 12 mesiacov," hovorí Aleš Krčmář, riaditeľ tejto franšízovej siete na Slovensku.
 

Ako sa darí konceptu Extéria Market na Slovensku? Koľko tu funguje franšízových pobočiek?
Momentálne máme v rámci Slovenska obchodné zastúpenie v 8 okresoch, z toho 5 v rámci siete Extéria Market. Môžem prezradiť, že práve máme tesne pred podpisom franšízovej zmluvy pre ďalšie 2 okresy, kde iba dolaďujeme priestory a termíny otvorenie daných Extéria Marketov.

Na začiatku roka ste nám prezradili, že záujem o licencie pozorujete najmä  od ľudí, ktorí nemajú s podnikaním skúsenosti. Pokračuje tento trend aj naďalej?
Áno, tento trend by som považoval za nemenný. Pribudol k nemu tiež záujem zo strany podnikateľov, ktorí chcú skĺbiť prípadnú spoluprácu so svojim súčasným odvetvím podnikania, radi by rozšírili svoje súčasné podnikanie o našu službu.

Nemôže to byť pre uchádzača o licenciu nevýhoda?
Osobne by som to považoval skôr za výhodu, keďže v rámci podnikania pod našou vlajkou dostáva záujemca podrobne prepracovaný návod a neustálu podporu centrály. A to od začiatku – napríklad pri výbere vhodných priestorov, zariadení, výberových konaniach na spolupracovníkov atď. Nový franšízant ide vždy ruku v ruke s nami, teda aj začínajúci podnikateľ môže na štarte v tomto odbore pristúpiť na profesionálnej úrovni. Vďaka tomu, že nemá z predchádzajúcich podnikaní zažité nejaké prešľapy či negatívne alebo neefektívne návyky, ide od začiatku podľa koncepčného nastavenia. Teda maximálne eliminujeme možné vybočenie, a tým je podnikanie s nami pre neho efektívnejšie.

Koľko musí potenciálny franšízant investovať do svojho podnikania pod hlavičkou Extéria Market  a akú podporu za to od vás ako franšízora získa?
Cena licencie je stanovená hodnotou  10 tisíc eur bez DPH. Pre zaujímavosť môžem napríklad spomenúť, že v období júla a augusta sme mali spustenú kampaň „platobné prázdniny“, a túto licenciu bolo možné získať so zvýhodnením až 30%. Ďalej sa samozrejme bavíme o investícii do vlastného zariadenia Extéria Marketu. Ide o obstaranie nábytku, technologického zariadenia a skladových zásob bezpečnostného značenia. Hovoríme o zhruba 4000 eurách. Veľkou  výhodou je fakt, že môžeme hovoriť o návratnosti tejto investície do 9 až 12 mesiacov od štartu, čo je podľa môjho názoru exkluzívna časová os.

Čo všetko má franšízant Extéria Marketu na starosti, za čo všetko je zodpovedný?
Primárnou úlohou nášho franšízanta je riadenie jeho Extéria Marketu ako lídra pobočky. Teda rozvíja tím, kontroluje ho, podporuje a motivuje ho, a tiež majiteľ Marketu často zabezpečuje a zjednáva obchody u klientov. Jeho zodpovednosť je postavená práve na chode Marketu. Jeho výhodou je práve fakt, že čo sa týka technickej stránky, školení, vytvárania smerníc a pod., táto zodpovednosť je na nás, na slovenskej centrále.

Aké máte plány ohľadom expanzie do konca tohto roka? Sú nejaké konkrétne mestá, prípadne regióny, kde aktuálne hľadáte franšízantov?
Záver roka venujeme finálnym legislatívnym úpravám projektu, ktorý rozšíri pre našich klientov možnosti zastrešenia zákonných povinností v BOZP a OPP, kde sme pre našich klientov pripravili možnosť, ako mať BOZP a OPP zdarma. Áno, slovo zdarma je prelomové a správne. Hľadali sme pre našich klientov varianty, aby sme im pomohli eliminovať ich náklady spojené s podnikaním, a po veľmi vydarenej testovacej prevádzke v ČR sme sa rozhodli poponáhľať tento projekt aj pre našich klientov na území Slovenska. Viac ale teraz neprezradím, nechajte sa prekvapiť a verím, že sa k tejto téme čoskoro vrátime pri ďalších rozhovoroch.


Biznis z Česka / Pôvodom český franšízový koncept vstúpil na slovenský trh pred zhruba 4 rokmi s cieľom vybudovať prostredníctvom franšízantov sieť Extéria Marketov poskytujúcich klientom služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Populárne na fóre