Franšízanti pre veľké mestá

Overená metóda / Kanadský vzdelávací systém sa pravidelne umiesťuje na popredných miestach v medzinárodnom hodnotení študentov OECD PISA a je jednotkou medzi všetkými anglicky hovoriacimi krajinami na svete. Slovensko sa umiestilo na 40. pozícii aktuálneho rebríčka PISA, ktorý hodnotí schopnosti študentov v oblasti čítania, matematiky a vedy.
Pondelok
11.01.2021
Kanadský vzdelávací koncept Maple Bear vidí na trhu potenciál. Záujem o súkromné dvojjazyčné vzdelanie tu stúpa. Pre koho je to príležitosť?
 

Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla všetky oblasti nášho života, a to vrátane vzdelávania školstva. Upozornila na veľa nedostatkov, s ktorým sa musí slovenské verejné školstvo čo najrýchlejšie vysporiadať, a zvýšila záujem rodičov o školy s vysokou úrovňou výučby bez ohľadu na to, či je prezenčné či distančné. To do veľkej miery nahráva súkromným školským zariadeniam vedeným skúsenými manažérmi, medzi ktoré patria aj franšízové koncepty. Jedným z nich je aj kanadský Maple Bear, ktorý v tuzemsku aktuálne hľadá franšízantov.

Táto sieť pôsobí v súčasnosti v 24 krajinách sveta a ich počet má ambíciu naďalej zvyšovať. Momentálne je v prevádzke 530 škôl a škôlok, ktoré ponúkajú dvojjazyčný kanadský systém vzdelávania s viac ako 41 tisícmi detí vo veku od 6 mesiacov do 18 rokov. Počas koronavírusovej krízy zaznamenala sieť Maple Bear zvýšený záujem o partnerstvo v krajinách strednej a východnej Európy. Po svojom úspešnom vstupe do Bulharska, Rumunska, Albánska a Chorvátska, plánuje ďalšiu expanziu v roku 2021, a to nie iba na Slovensko, ale aj do Česka, Poľska, na Ukrajinu a do ďalších krajín.

„Slovensko je pre Maple Bear trhom, na ktorý máme záujem vstúpiť. Hľadáme miestnych franšízantov, ktorí chcú založiť do konca roka 2021 dvojjazyčné škôlky a školy v najväčších mestách. Rodičia často narážajú na nedostatok kapacít v škôlkach, a práve v tom môže Maple Bear pomôcť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Maple Bear pre strednú a východnú Európu Yann Biden s tým, že partnermi tejto franšízy sú obvykle podnikatelia v oblasti vzdelávania, ktorí chcú ponúknuť jednu z najlepších vzdelávacích a výučbových metodológií na svete. Franšízy sa však môžu stať súčasťou súkromných škôl, ktoré chcú diverzifikovať a obohatiť svoju ponuku.

Držitelia franšízových licencií sa môžu spoľahnúť na podporu zo strany franšízora. Lokálnym partnerom ponúka priebežnú akademickú podporu veľkého tímu kanadských školiteľov a Virtuálneho kanadského akademického riaditeľa. Zároveň poskytuje lokálne tímy, ktoré pomáhajú s operatívou, marketingom a ekonomickým plánovaním. Náklady spojené so vstupnou investíciou začínajú na 45 tisícoch eur za licenčný poplatok. Následné výdaje sa môžu líšiť  v závislosti na budove, krajine a rozsahu projektu, ktorý chce franšízant realizovať. Je na ňom, či sa rozhodne ovoriť iba materskú či základnú školu, alebo sa pustí do väčšieho projektu a vybuduje ho naraz.


Vo vnútri systému / Školy a škôlky Maple Bear sú registrované ako lokálne školy, ktoré vyhovujú miestnym vzdelávacím reguláciám a ponúka jasne definované miestne učebné plány v spojení s kanadským programom a výučbovými metódami.

Populárne na fóre