Pod krídlami lídra / Predajne Dom Farieb, majú za sebou skúseného medzinárodného partnera. Patria pod spoločnosť PPG, so sídlom v Pittsburgu v USA, ktorá je jedným z najvýznamnejších globálnych dodávateľov a výrobcov farieb, náterových hmôt, optických produktov, špeciálnych materiálov, chemikálií, skla a sklolaminátov.
Pondelok
02.11.2020
Ciele, ktoré sme si dali, sa nám podarilo prekonať, ale už sme pripravení na ďalší rok, prezrádza Tomáš Kania, obchodný manažér franšízovej siete Dom farieb.
 

Ako sa franšízovej sieti Dom farieb v súčasnej dobe darí na Slovensku rast? Koľko máte v súčasnosti pobočiek?
Ciele, ktoré sme si dali sa nám darí plniť. Aktuálne máme 27 prevádzok naprieč Slovenskom, z čoho je 7 franšízových. Začiatkom roku 2020 sme otvárali prevádzku Martin, ktorá sa pretransformovala z našej stávajúcej predajne. Nasledoval Zvolen, kde otvorenie trochu zabrzdila epidemiologická situácia.  V mesiaci júl Dunajská Lužná, ktorá je prvou predajňou v nákupnom centre a v auguste predajňa Pieštany – Trebatice, ktorá patrí medzi naše najväčšie a najkrajšie.  Začiatkom novembra bude otvorená prevádzka v Bardejove. Aj vplyvom nových prevádzok a silným dopytom zo strany zákazníkov o naše produkty môžem povedať, že tento rok patrí medzi najlepšie v histórii našej spoločnosti.

Celosvetová ekonomika prechádza v súčasnej dobe pomerne zložitou situáciou. Ako sa koronavirová kríza dotkla značky Dom farieb a ich franšízantov?
Áno, situácia nie je ľahká. Je potrebné dbať na bezpečnosť zamestnancov, k čomu pristupuje naša spoločnosť zodpovedne. Pokles sme zaznamenali iba v začiatkoch epidémie, keď nik nevedel ako sa situácia vyvinie. Ostatné mesiace sa niesli v nárastoch obratu. Samozrejme bolo to aj vplyvom epidemiologických obmedzení, keď zákazníci presunuli svoje investície do renovácii domácností.

Aké máte plány ohľadom franšízovej expanzie v nasledujúcich mesiacoch? Pokiaľ viem, tak vaším cieľom je otvárať 3 pobočky ročne. Vychádza to?
Začiatkom novembra budeme otvárať franšízovú prevádzku v Bardejove. Bardejov je pre nás strategické mesto, o ktoré sa usilujeme a sme radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s franšízantom, ktorý je dobre etablovaný v regióne. Koncom roka 2020 prebehne transformácia našej prevádzky v Detve, ktorú sme ponúkli do franšízy. Taktiež ponúkame zabehnutú prevádzku v Púchove vhodnému záujemcovi o franšízový koncept. Ciele, ktoré sme si dali, sa nám podarilo prekonať, ale samozrejme už sme pripravení na ďalší rok. Aktuálne prebiehajú jednania s potencionálnymi franšízanty a sústredíme sa na mestá Nitra, Ružomberok, Dunajská Streda, Komárno a iné.

Ako je to s plánmi čo sa zahraničné expanzie týka?
Zahraničnú expanziu neplánujeme a sústredíme sa na rozvoj siete Dom farieb na Slovensku. Sieť maloobchodných predajní Dom farieb patrí pod nadnárodnú spoločnosť PPG so sídlom v americkom Pittsburghu. Spoločnosť je lídrom v oblasti náterových hmôt na svete a má zastúpenie v každom okolitom štáte. Najviac rozvinutou je Česká republika kde je aktuálne 65 vlastných prevádzok a 50 franšízových pod značkou Dům barev. Ale aj v Maďarsku a Poľsku sú určité formy franšízingu zohľadňujúce daný trh.

Aké kľúčové vlastnosti hľadáte u svojich franšízových partnerov?
Najdôležitejšie vlastnosti pre nás sú chuť učiť sa, radosť predávať a stanovenie reálnych cieľov. Všetky naše poznatky a skúsenosti, ktoré sme nadobudli, mu radi odovzdáme.

Čo všetko majú Franšízanti vášho konceptu na starosti?
Franšízanti v koncepte Dom farieb prevádzkujú svoju vlastnú maloobchodnú predajňu pod našou „hlavičkou“.  Celú svoju agendu od nákupu tovaru, predaj koncovému zákazníkovi, riadenie zamestnancov a ostatné náležitosti týkajúce sa predajne si spravujú sami.  Povestné nastavenie zrkadla očami zákazníka pravidelne franšízant dostane formou Mystery shoppingu.


Financie do štartu / „Celková investícia do otvorenie pobočky franšízového konceptu Dom farieb sa pohybuje od 15 do 50 tisíc eur v závislosti od jej veľkosti. Suma, ktorú franšízista zaplatí, zahŕňa okrem iného vybavenia hardvérom a tiež naskladnenie tovaru," Tomáš Kania, upresňuje obchodný manažér franšízovej siete Dom farieb.

Populárne na fóre