Sila značky / Predajne Dom Farieb, majú za sebou skúseného medzinárodného partnera. Patria pod spoločnosť PPG, so sídlom v Pittsburgu v USA, ktorá je jedným z najvýznamnejších globálnych dodávateľov a výrobcov farieb, náterových hmôt, optických produktov, špeciálnych materiálov, chemikálií, skla a sklolaminátov.
Pondelok
09.12.2019
„Franšíza v rámci siete maloobchodných predajní Dom Farieb ponúka príležitosť pre každého s obchodným duchom a záujmom o samostatné podnikanie“, potvrdzuje Tomáš Kania, obchodný manažér spoločnosti.
 

Znamená to, že príležitosť začať podnikať sa ponúka aj franšízantom, ktorí sú začiatočníkmi v tomto odbore? Naozaj stačí, že majú obchodného ducha? 
Áno, obchodný duch je v tomto prípade veľmi vítaný. Nepožadujeme žiadne špecifické znalosti o našich produktoch. Všetko potrebné totiž franšízanta naučíme; technické vedomosti týkajúce sa farieb, ale aj to, ako tieto farby úspešne ponúkať a predávať, a to tak, aby bol zákazník spokojný a rád sa znovu vrátil.

Musí sa franšízant  počas celej doby aktívne podieľať na chode predajne alebo je franšíza vhodná aj pre investorov?
Určite je lepšie, aby mal franšízant priamy dohľad nad chodom predajne, a to minimálne na začiatku, a aby nasmeroval predajňu na správnu cestu. V prípade investora, čo je tiež možný variant, je veľmi dôležité zamerať sa na výber spoľahlivých a dôveryhodných zamestnancov. To je kľúčové, pretože oni sa mu budú o chod a rozvoj predajne starať. 

Každý záujemca o franšízu sa musí pripraviť na to, že sú kladené isté požiadavky, vrátane vhodnej lokality. Aká je vaša vízia ohľadom miesta, kde by sa mohla nová predajňa otvoriť?
Našim cieľom je, aby miesto bolo v dobrej spádovej oblasti a s minimálnym počtom zhruba 8 000 obyvateľov. Uprednostňujeme miesta, kde je väčšia koncentrácia ľudí, napríklad priemyselné a obchodné zóny alebo sídliská. Ideálna plocha predajne je 150 až 250 m2 a samozrejmosťou je dobrá možnosť parkovania pre zákazníkov. Ak franšízant váha, radi mu s výberom, či pri rozhodovaní budeme nápomocní.

Je možné určiť, aký je optimálny počet zamestnancov na jednu predajňu?
To záleží na konkrétnej predajni a jej veľkosti. Ale dá sa povedať, že na predajňu s rozmerom 150 m2 postačia dvaja zamestnanci.

Vyzdvihujete tiež dobre fungujúcu spoluprácu. Akú podporu od vás, ako franšízora, môžu záujemcovia očakávať?
Najskôr spomeniem vstupné školenia, zamerané na znalosť produktov, alebo na predajné zručnosti predavačov. Pre zákazníkov máme pripravený vernostný program, fungujúci na princípe odmeňovania za každý nákup. Do marketingovej stratégie, v podobe celoslovenskej marketingovej aktivity je franšízant automaticky zapojený. Výhodou tiež je, že na individuálny rozvoj vlastnej predajne má franšízant možnosť čerpať financie zo svojho bonifikačného účtu. Na ten získava bonusy za odber nášho tovaru. Dobrým pomocníkom je tiež pravidelný tzv. mistery shopping, ktorý franšízantovi ukazuje, ako jeho predajňu vnímajú koncoví zákazníci, čo je vnímané pozitívne alebo naopak čo by bolo vhodné zlepšiť.

Každého asi napadne otázka návratnosti investície. Ako je to v prípade franšízy v sieti maloobchodných predajní Dom Farieb?
Podľa našich skúseností a výpočtov by sa mala vložená investícia vrátiť najneskôr do 3 rokov. Tak je postavená vzájomná zmluva, ktorá sa podpisuje práve na 3 roky s následným ďalším prehodnotením.

Pokrývate slovenský trh. Koľko máte vlastných a koľko franšízových pobočiek?
Predpokladáme, že sa s počtom rokov bude zvyšovať aj počet pobočiek, ale aktuálne máme 21 vlastných a 3 franšízové. Mimochodom, v každom roku plánujeme otvoriť 3 nové franšízové pobočky na miestach, kde nemáme zastúpenie.

Úspešnosť podniku na trhu ovplyvňuje veľa ekonomických faktorov. Ako vidíte vývoj v oblasti náterových hmôt a farieb?
Musím povedať, že  pozitívne. Pri aktuálnej (nielen) bytové výstavbe je maľba interiérov nevyhnutnosťou, pričom práve vymaľovanie je zároveň aj jednoduchým spôsobom ako rýchlo a nenáročne zmeniť vzhľad priestorov.  Aj v tomto odvetví panujú módne trendy, čo nám stále umožňuje uplatňovať  naše zdokonalené alebo nové výrobky. S tým je samozrejme prepojené aj naše neustále sa rozširujúce portfólio výrobkov, a vďaka tomu dokážeme uspokojovať aj tých najnáročnejších zákazníkov. Sledujeme nielen trendy, ale tiež požiadavky zákazníkov a  preto očakávame nárast špeciálnych ekologických náterov, o ktoré je na trhu stále väčší záujem.

Potenciálni franšízanti sa často zaujímajú nie iba o súčasnosť, ale tiež o históriu či právnu podstatu spoločnosti. Čím si ich v tomto ohľade viete získať?
Skúsenosťami a tradíciami, prepracovaným logistickým systémom, prevereným marketingom,  medzinárodným prepojením s dôveryhodným výrobcom a obchodníkom. Patríme totiž pod spoločnosť PPG Industries so sídlom v Pittsburgu v USA, ktorá je jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov náterových hmôt, optických produktov, špeciálnych materiálov, chemikálií, skla a sklolaminátov. Na Slovensku je ekvivalentom farieb značka Primalex. Je dlhodobo spätá s výrobou farieb a obľúbená u zákazníkov, z hobby oblasti, aj profesionálov. Primalex patrí tiež do portfólia spoločnosti PPG, tiež ako známe značky Balakryl, Praktik, Bondex alebo Johstone´s.


Bez vlastnej konkurencie / „Franšízant má pod značkou Dom Farieb zaručenú teritoriálnu exkluzivitu, čo je pre začínajúcich podnikateľov nesmiernym prínosom," hovorí omáš Kania, obchodný manažér spoločnosti.

Populárne na fóre