LEGO vo franšíze / Základom vzdelávacieho konceptu Edukido sú kreatívne workshopy využívajúce špeciálne sady kociek LEGO, ktoré pomáhajú deťom získať širokú škálu informácií zo sveta prírody, technológií a vedy. Na domácom trhu v Poľsku má Edukido už viac ako 60 vzdelávacích centier –väčšinu z nich tvoria pobočky pôsobiace v rámci franšízy. Prostredníctvom nich chce značka expandovať aj na Slovensku.
Pondelok
03.02.2020
„Čím viac sa franšízant spolieha na naše skúsenosti a riadi sa našimi odporúčaniami, tým lepšie výsledky dosahuje, hovorí Anna Jurak," manažérka vzdelávacieho franšízového konceptu Edukido.
 

V minulom roku sa sieť Edukido zamerala na expanziu prostredníctvom franšízových licencií za hranice domáceho Poľska. Je podľa Vás tá správna doba rozbiehať podnikanie v oblasti vzdelávania?
Vzdelávací trh vykazuje rast už niekoľko rokov. Funguje na ňom stále viac vzdelávacích spoločností a konceptov so širokou škálou služieb. Myslím teda malé miestne ale aj veľké medzinárodné značky. Súčasne rastie aj konkurencia v jednotlivých oblastiach vzdelávania. Vďaka marketingovým aktivitám jednotlivých konceptov, ktoré na trhu existujú dochádza medzi rodičmi k rozširovaniu povedomia o možnostiach mimoškolského vzdelávania ich detí. Je potrebné poznamenať, že posilnenie konkurencie na trhu vedie vo veľkej miere k profesionalizácii hráčov na trhu. Kvalita sa stáva zásadným faktorom, ktorý rozhoduje o tom, pre aký program sa rodičia rozhodnú. Rodičia sú ochotní platiť viac, ale iba za kvalitnú službu. Na druhej strane, u detí, je situácia taká, že v prípade, keď majú veľa mimoškolských aktivít, je možné u nich pozorovať únavu a určité presýtenie. Týždeň má iba sedem dní a nie je nafukovací, všetko sa nedá doň vmestiť. Práve preto musia rodičia dôkladne vyberať kurzy a školy, ktoré ich deti navštevujú po škole. V Edukide garantujeme kvalitnú výučbu, veľmi zaujímavé a kreatívne programy, a preto sa nám darí prilákať veľké množstvo študentov.

Kto sa môže stať franšízantom Edukido?
Ideálnym kandidátom na franšízu Edukido je osoba s manažérskymi schopnosťami a skúsenosťami. Nehľadáme však človeka, pre ktorého bude dôležité iba generovanie peňazí. Chceme do svojho tímu oddanú osobu, ktorá bude chcieť dosiahnuť vyššie ciele. Bolo by dobré, keby mal uchádzač o licenciu skúsenosť s prácou s deťmi, aj keď to nie je nutná podmienka. Môže to byť podnikateľ, učiteľ, človek, ktorý pracoval v korporácii. A čo je veľmi dôležité, tento typ konceptu nemusí mať samostatné priestory. Franšízant môže napríklad organizovať workshopy v materských škôlkach a školách, či v iných vzdelávacích inštitúciách.

Ako veľká by mala byť franšízová oblasť, aby bolo podnikanie ziskové?
Franšízant môže pôsobiť v mestách s minimálne 20 tisíc obyvateľmi. Prax však ukazuje, že kurzy fungujú tiež v menších oblastiach. Veríme, že najväčšie územie, na ktorom môže franšízant pôsobiť, by malo mať až 140 tisíc obyvateľov.

Na domácom trhu v Poľsku už máte rozsiahlu sieť a plánujete ju v ďalších krajinách. Ako monitorujete prácu franšízanta, teda to, ako dodržiava pravidlá, stanovené štandardy kvality?
Určite to nie je tak, že by sme franšízanta na diaľku ovládali. Naším cieľom je pomôcť mu natoľko, aby bol schopný sám úspešne franšízu Edukido prevádzkovať. Podmienky a štandardy nášho franšízového systému sú presne definované, ale úspech podnikania stále najviac závisí práve na príjemcovi franšízy. Poskytujeme sadu nástrojov a podpory prostredníctvom neustáleho zlepšovania a vývoja ponuky vzdelávacích programov. Franšízant však musí prejaviť vôľu a túžbu. Stáva sa, že jeden partner je 100% odhodlaný a spĺňa všetky požiadavky konceptu, zatiaľ čo druhý v menšej miere. Raz ročne navštevujeme každé z centier a diskutujeme o všetkých obchodných záležitostiach, pričom práca centra je analyzovaná pomocou interného prieskumu. Príjemca odpovedá na 100 otázok týkajúcich sa sieťových štandardov a záverečné hodnotenie zahŕňa analýzy e-nástrojov a ďalších indikátorov - CRM systém, rozsah a kvalitu propagácie, udržovanie kvality služieb, množstvo objednaných materiálov a produktov pre výučbu. Tento druh analýzy aktivít franšízanta nám v kombinácii s informáciami získanými z rozhovoru s ním poskytuje ucelený obrázok o podnikaní. Zároveň nám pre neho pomáha navrhnúť konkrétne odporúčania a riešenia, ktoré budú platiť v priebehu nasledujúcich 6 alebo 12 mesiacov. Franšízant samozrejme môže počítať s podporou nášho oddelenia zákazníckej podpory firiem na dennej báze. Počet klientov tiež naznačuje, či príjemca dodržiava naše štandardy. Prax ukazuje, že čím viac franšízantov sa spolieha na naše skúsenosti a odporúčaniam, tým lepšie sú ich obchodné výsledky.

Kde sa môžu prípadní slovenskí záujemcovia o licenciu Edukido s konceptom bližšie zoznámiť?
Jedna veľmi zaujímavá príležitosť je marcový Franchising Expo v poľských Katoviciach, ktorý sa uskutoční od 27. do 28. marca. Týmto by som všetkých, ktorí chcú o našej značke vedieť viac, chcela pozvala na náš veľtržný stánok, kde sa im budeme veľmi radi venovať.


Zrýchlená expanzia / „Pôvodne bolo v pláne vedenia konceptu Edukido nájsť na Slovensku master-franšízanta, ktorý bude mať na starosť rozvoj konceptu na celom trhu. Teraz záujemcom umožňuje získať licenciu aj na jednu exkluzívnu oblasť, a to od 20 tisíc obyvateľov," hovorí Anna Jurak.

Populárne na fóre

Od škôlky k maturite

To je dobrá správa od LendingTree inc, ponúkame všetky typy pôžičiek na uspokojenie vašich želaných túžob. Či už ide o pôžičku na začatie nového podnikania,...

1 komentár(e)
posledný 23.11.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Kanadské vzdelávanie aj pre deti na Slovensku

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

8 komentár(e)
posledný 27.04.2021