Stroje zarábajú / Franšízant a zamestnanci pobočky by mali byť schopní obsluhovať všetky stroje a zariadenia v čistiarni, ale tiež by mali vedieť opraviť drobné chyby. S opravou tých väčších pomôže servis schválený franšízorom.
Utorok
06.08.2019
Franšízová sieť čistiarní 5áSec ponúka šancu podnikať v tomto perspektívnom odbore. Na ako vysokú investíciu sa musí franšízant pripraviť?
 

Boli časy, kedy snáď v každom väčšom meste fungovali čistiarne odevov. Tie však postupom času zanikali a dnes už nie je jednoduché nájsť miesto, kde vám spoľahlivo vyčistia škvrny od vína z vašich obľúbených šiat alebo pánsky oblek. A to je škoda. Zmeniť sa to rozhodla na našom trhu pôvodom francúzska sieť rýchločistiarní 5áSec ("senk a sek"), ktorá chce atraktívne miesta u nás obsadiť svojimi franšízovými pobočkami.

Podnikateľ, ktorý sa chce stať majiteľom franšízovej licencie 5áSec, by mal v prvom rade nájsť vhodnú lokalitu a priestor pre svoje budúce podnikanie. Nie je na to ale sám. V tomto ohľade mu totiž franšízor poskytne cenné rady a ak by išlo o nevhodné miesto, nedovolí mu čistiareň na ňom otvoriť. Môže sa to zdať ako rozmar, ale za týmto rozhodnutím stojí záujem poskytovateľa licencie, aby franšízová pobočka prosperovala, a s ňou aj jej majiteľ.

Vhodnou lokalitou pre otvorenie rýchločistiarne sú nákupné centrá a galérie. Práve tam sa totiž kumuluje veľa ľudí, ktorý potrebujú zveriť svoje šaty do rúk odborníkov, a zatiaľ čo si nakúpia, oni sa postarajú o všetko potrebné. Je pravdou, že určitou nevýhodou v tomto ohľade môže byť striktne nariadená otváracia doba, ale v porovnaní s ostatnými výhodami podnikania v obchodnom centre je to maličkosť. Je potrebné si uvedomiť, že pri nákupných centrách je vždy takmer bezproblémové zaparkovať a tiež sú to veľmi často stanice mestskej hromadnej dopravy. To môže priviesť do franšízantovej pobočky ďalších zákazníkov.

Zariadenie niečo stojí

Investícia do zariadenia franšízovej čistiarne odevov 5áSec začína na zhruba 120 tisíc eur. Je možné ich financovať nie iba z vlastných zdrojov, ale tiež bankovým úverom či lízingom. Ve zmluve sa zaviaže k plateniu mesačného franšízového poplatku vo výške 9 % z obratu pobočky. Zisk, ktorý franšízant svojim podnikaním pod značkou 5áSec dosiahne mu náleží v plnej výške a nepodlieha ďalšiemu rozdeľovaniu. Môže závisieť na mnohých faktoroch, napríklad na umiestení čistiarne, štruktúre financovania investície, ale predovšetkým na angažovanosti a schopnostiach franšízanta.

Franšízor pomôže franšízantovi s inštaláciou strojov potrebných k úspešnému prevádzkovaniu rýchločistiarne. Samozrejmosťou je tiež podpora v priebehu celej spolupráce. Franšízant sa tak má vždy na koho obrátiť ak vznikne akýkoľvek problém.


Pol storočia skúseností / Sieť rýchločistiarní 5áSec bola založená v južnom Francúzsku v roku 1968 a už je viac ako 50 rokov vedúcou značkou na trhu v oblasti čistenia odevov, ochrany a údržby textílií. Jej pobočky nájdeme vo viac ako 30 krajinách sveta.

Populárne na fóre