Budúcnosť v digitálnych schopnostiach

Expanzia za hranice / Nie iba dostatok odborníkov v oblasti IT a nových technológiách, ale aj začlenenie do bežného života 21. storočia – na to všetko pripravuje svojich študentov škola Coding Giants. „Našim cieľom je sprístupnenie znalostí v tomto smere ďalším generáciám“, hovoria zakladatelia školy. Svoj franšízový koncept ponúkajú aj na českom trhu.
Utorok
25.06.2019
Vzdelanie je investícia s návratnosťou. Svoje o tom vedia zakladatelia škôl Coding Giants, ktoré sú zamerané na kurzy programovania a digitálnej gramotnosti pre deti a mládež. Práve hľadajú franšízantov aj v Česku.
 

Žijeme v  modernom svete, kde je potrebné vedieť viac ako iba čítať a počítať – je potrebné sa tiež orientovať v nových technológiách. Preto je potrebné sa stále vzdelávať. Svojim spôsobom to platí pre obe strany – pre študentov aj samotnú vzdelávaciu inštitúciu. Za školou Coding Giants stoja štyria absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky na Varšavskej technickej univerzite. Najskôr ich spojilo študentské priateľstvo, potom aj záľuba v programovaní. V roku 2015 sa rozhodli založiť školu Coding Giants; cieľom bolo vzdelávať deti a mládež v oblasti nových technológií a počítačovom programovaní. „Chceme so záujemcami zdieľať svoje znalosti, nadšenie a vášeň pre počítače, programovanie a rozvíjať ich digitálne schopnosti a logické myslenie,“ uvádzajú zakladatelia školy. „Škola a sprístupnenie znalostí ďalším generáciám je naša budúcnosť, budúcnosť študentov spočíva v prijatí procesu učenia, vo zvládnutí digitálnej gramotnosti, informatického myslenia a tým aj v rozšírení vlastného priestoru a uplatnení sa v živote.“

Škola sa zameriava primárne na najmladšie generácie, pričom jednotlivé kódovacie kurzy sú na mieru postavené pre jednotlivé vekové kategórie od 7 do 19 rokov a zaistené kvalifikovanými pedagógmi. Záujemcovia si môžu aktuálne vybrať celkovo zo 14 kurzov pre vek 6–9 rokov, 10–12 rokov, 13–16 rokov a 17–19 rokov.

To, že sa vydali správnou cestou sa zakladateľom školy Coding Giants potvrdilo. Počas 4 rokov od vzniku školy sa im podarilo otvoriť viac ako 50 škôl v 26 poľských mestách, pričom väčšinu z nich tvoria vlastné pobočky, počet franšíz sa však tiež zvyšuje. Dopyt po vzdelaní, znalostiach a kvalifikácii v oblasti IT a nových technológií pretrváva a prekračuje aj hranice. Coding Giants preto prichádza tiež na český trh, ktorému predkladá svoj koncept franšízového systému. Hľadá nových partnerov - franšízantov s rovnakými záujmami a prístupom.

Podnikanie budúcnosti

Od potenciálnych záujemcov sa očakáva záujem o prácu s deťmi a mládežou, motivácia, podnikavosť, znalosť miestneho vzdelávacieho trhu a tiež aspoň základná orientácia v informatike, nových technológiách a ideálne aj programovacie schopnosti. Dôležitá je aj prvotná investícia; je potrebné počítať na jednu kódovaciu školu s čiastkou cca 6 000 EUR a to vrátane licenčného poplatku a zariadenia, podmienkou je priestor pre triedu s min. veľkosťou 30 m2. Priebežný poplatok je možné v zmluve nastaviť buď ako pravidelný mesačný poplatok, alebo ako mesačnú províziu z príjmu frašízanta.

Podľa vyjadrenia franšízora ponúkajú franšízantom stabilnú podporu a prijatím licencie sa stávajú aj členmi siete so všetkými výhodami. Coding Giants ponúka svoje skúsenosti, značku, know-how, preverené školiace skriptá pre výučbu, materiály pre študentov či marketingové materiály a pomoc pri nábore prednášajúcich-programátorov. Poskytuje tiež prístup k zavedenému CRM systému, teda k systému pre vzťahy so zákazníkmi, obsahuje tiež platformy pre kontrolu platieb, vstup a komunikáciu s klientmi. Škola Coding Giants má záujem o ďalší rozvoj, ale zároveň si chce – aj v podobe franšíz – udržať nastavenú profesionalitu a kvalitu.


Investícia do vzdelávania / Rozvoj digitálnej gramotnosti, logického uvažovania, informatického myslenia, nadšenia pre počítače a programovanie - v tom zakladatelia Coding Giants vidia základ pre úspešnú budúcnosť a život ďalšej generácie.

Populárne na fóre