Zábava, vzdelanie aj zisk

Škola ako základ / Poskytovateľ licencie Edukido odporúča svojim franšízantom, aby svoje podnikanie pod touto značkou zahájili prostredníctvom vedenia kurzov v školách. Musia si tým získať dôveru rodičov budúcich študentov, ale tiež riaditeľov škôl, v ktorých ich chcú organizovať.
Piatok
22.02.2019
Vzdelávanie detí predstavuje v dnešnej dobe zaujímavú podnikateľskú príležitosť. Pre tých, čo chcú na trh priviesť novú značku, je tu Edukido.
 

Je vaším snom rozbehnúť podnikanie v oblasti vzdelávania, ale žiadny koncept, ktorý u nás už prostredníctvom franšízy pôsobí, vás nezaujal? Nestačí mať "iba" jednu franšízovú pobočku, ale chcete vytvoriť a riadiť celú sieť? A čo Edukido? Tento pôvodom poľský koncept, ktorý ako hlavnú pomôcku pre vzdelávanie detí používa legendárne stavebnice Lego, u nás hľadá master-franšízanta, ktorý by sa postaral o rozvoj jeho pobočkovej siete. Ponúka mu možnosť vytvoriť fungujúce podnikanie, ktoré sa v domácom Poľsku osvedčilo.

Od kandidáta na master-franšízanta očakáva vedenie konceptu okrem iného dobrú znalosť miestneho trhu, obchodné a manažérske schopnosti, skúsenosti v oblasti predaja a marketingu, znalosť angličtiny a dobré komunikačné schopnosti. Kapitál nutný pre rozvoj konceptu na celom trhu v prvých dvoch rokoch je približne 1,5 milióna českých korún. S návratnosťou tejto investície môže master-franšízant, s ktorým firma podpisuje zmluvu na 7 rokov, počítať v horizonte 2 rokov. Príjmy master-franšízového partnera sa generujú hlavne z poplatkov získaných od jednotlivých franšízantov. Náleží mu z nich 75% podiel.

Čo sa týka požiadaviek na jednotlivých franšízantov, ideálny kandidát na franšízanta Edukido by mal mať manažérske schopnosti. Dobré tiež je, ak už má za sebou nejaké skúsenosti s pracou s deťmi, aj keď to nie je podmienkou. Majiteľ značky franšízantom odporúča, aby svoje podnikanie v rámci tejto franšízovej siete zahájili vedením kurzov v školách. V takom prípade ich totiž nečaká veľká investícia. Stačí mať financie na zakúpenie licencie a tiež stavebnice Lego, ktoré sú nevyhnutné pre vedenie kurzov. Nemusia však platiť prenájom priestorov a ich renováciu, čo výrazne znižuje investičné náklady. Konečná výška investície závisí na veľkosti regiónu, v ktorom chce podnikať, a tiež na tom, či budú kurzy prebiehať v školách alebo sa hneď rozhodne otvoriť samostatnú pobočku.

Ak sa franšízant rozhodne pre lacnejšiu variantu, musí mať podporu zo strany riaditeľov škôl, ktorí majú o kurzy záujem. Úlohou je tiež presvedčiť rodičov, že práve koncept Edukido je pre ich deti tým pravým. „V oboch prípadoch sa stretávame väčšinou s pozitívnymi reakciami. Máme učebné plány pre deti od 3 do 12 rokov. Môžeme tak kurzy realizovať nie iba v školách, ale tiež v materských škôlkach. Najväčší záujem o našu ponuku pozorujeme u detí vo veku od 6 do 9 rokov,“ hovorí o skúsenostiach jeden z úspešných poľských franšízantov Robert Stopa.

Spolupráca prináša výhody

Centrá Edukido sa nachádzajú v priestoroch, vďaka ktorým môžu franšízoví partneri realizovať kurzy počas celého dňa a tiež cez víkendy. Okrem toho môžu franšízanti rozšíriť svoju ponuku aj o organizáciu narodeninových party či prázdninových prímestských táborov.  Vďaka tomu môžu zarábať aj mimo školský rok. Robert Stopa obdobie prázdnin zatiaľ využíva na odpočinok a tiež na prípravu na ďalší školský rok. „Počas niektorých prázdninových týždňov organizujeme ukážkové hodiny pre rodičov, ktorí už v tomto období uvažujú o tom, aké krúžky budú ich deti od septembra navštevovať,“ hovorí Robert Stopa s tým, že to nič nemení na fakte, že najhektickejšími mesiacmi pre neho sú práve september a október.

Vyučovacia hodina Edukido trvá 60 minút, počas ktorej sa deti učia lepšie pochopiť svet prírody a tiež techniky a vedy. V jednej skupine môže byť maximálne 10 detí. Každá z nich musí mať dostatok „stavebného materiálu“ Lego. Celkovo je potrebné, aby so sebou lektor na hodinu priniesol niekoľko kilogramov tejto celosvetovo obľúbenej stavebnice. Franšízant si ich môže obstarať sám, alebo prostredníctvom franšízora. Poskytovateľ franšízovej licencie neurčuje svojim franšízantom ceny kurzov, predkladá im však výpočty ukazujúce návratnosť investície. „Kvalita voľnočasových krúžkov začína byť pre rodičov mimoriadne dôležitá. Rodičia sú ochotní platiť viac, ale očakávajú kvalitné workshopy. Na druhú stranu vidia, že deti sú dnes často z mnohých mimoškolských aktivít unavené. Preto si veľmi dôkladne vyberajú tie, na ktoré svoje deti zapíšu,“ hovorí majiteľ franšízy Edukido Piotr Szczepkowski.

Franšízant pred stanovením cien jednotlivých kurzov kontroluje, aké ceny má v jeho regióne konkurencia a tiež to, či je táto hodnota prijateľná pre rodičov budúcich študentov. „Zisťoval som tiež, či sú tieto ceny pre nás výhodné,“ doplňuje Robert Stopa, ktorému sa jeho úvodná investícia vrátila počas niekoľkých mesiacov.


Úspech na domácej pôde / V Poľsku, odkiaľ značka Edukido pochádza, má v súčasnosti tento vzdelávací koncept 22 pobočiek. 20 je franšízových, dve centrá prevádzkujú majitelia siete.

Populárne na fóre