Franšíza, ktorá vychováva futbalistov

Od tisíc eur / Investícia do franšízy Brazílskych futbalových škôl sa pohybuje od tisíc eur v závislosti od počtu obyvateľov v získanej oblasti.
Pondelok
16.07.2018
Najpopulárnejšia hra sveta priťahuje dospelých aj deti. Populárny projekt Brazílskych Futbalových Škôl je v rámci franšízového systému dostupný aj u nás.
 

Myšlienka organizácie Brazílskych Futbalových Škôl, ktoré oslavujú vo futbalovom svete úspech, je založena na zmene v prístupe k futbalu. Zjednodušene povedané, je to projekt zameraný na pohybovú prípravu, na vytvorenie vzťahu k futbalu, na profesionálny futbalový tréning, a zároveň na zvyšovanie cieľov a osobného rastu každého zo zúčastnených.

Naša metóda je postavená na známom brazílskom programe Futebol de Salao. Znamená to, že najmenšie deti majú začať spoznávať šport a pohybové aktivity tak, aby sa všetko stalo prirodzenou súčasťou ich života, čo ponúka koncept Socatots. Od veku 5 rokov na to nadväzuje koncept Brazílskych Futbalových Škôl, čo sú športovo-vzdelávacie programy, cielené na výučbu futbalu a futbalových schopností,“ hovorí Michal Ogorek za držiteľa master-licencie pre ČR, spoločnosti Czech Confederation of Futebol de Salao s.r.o.

Solídna technická príprava

V Brazílskych Futbalových Školách získajú deti ten správny futbalový tréning, čo je dosiahnuté nie iba pravidelnosťou, fyzickým, duševným a taktickým tréningom, ale tiež pomocou špeciálne navrhnutého sylabu, obsahujúceho dvesto individuálnych kľúčových pohybov a schopností, ktoré sú následne vyhodnocované a deti majú možnosť zodpovedajúceho rozvoja svojich schopností, na ktoré je kladený dôraz.

„Základom nášho programu sú skúsenosti a tiež fakt, že deti, ktoré sú povzbudené svojimi úspechmi, ktoré šport berú aj ako zábavu, sa rýchlejšie učia, dosahujú oveľa lepších výsledkov a majú samy chuť sa stále zlepšovať, teda zo začiatočníkov sa chcú stať šampiónmy,“ doplňuje Michal Ogorek. „Výnimočnosť metodiky dokazujú tiež následujúce údaje, udávajúce precentuálne čas za hru, kedy je lopta mimo hru vs. počet dotykov za minútu (pdzm).“

Veľký futbal: 34,62 % vs. 0,60 pdzm
Malý futbal: 1,78 % vs. 2,73 pdzm
Futsal: 11,59 % vs. 2,60 pdzm
Futebol de Salao: 5,12 % vs. 7,95 pdzm.

Futbalová franšíza bez znalostí futbalu?

Ak si franšízant najme vlastných trenérov a športových profesionálov, ktorí budú podľa metodiky deti trénovať, nepotrebuje vedieť o fotbale takmer nič. Vždy je však výhodnejšie, ak sú záujemcovia o franšízu schopní hrať futbal a majú k nemu vzťah, či už sú to trenéry, podnikatelia alebo nadšení športoví fanúšikovia. Doležité je, aby boli schopní riešiť záležitosti osobne, orientovať sa v danom koncepte a bez problémov viesť a prevádzkovať franšízu Brazílskych futbalových škôl vo všetkých smeroch.

Počiatočná investícia za licenciu je od tisíc eur, v závislosti od počtu obyvateľov v danej oblasti. Záujemcom o franšízu poskytuje franšízor komplexnú podporu, ktorá pozostáva najmä z know-how, výučbovej metodiky, zaškolenia trenérov, ktoré sa organizuje v Anglicku, marketing aj zaistenia územnej exkluzivity. Franšízová sieť Brazílskych Futbalových Škôl umožňuje investovanie do zavedeného a osvedčeného konceptu, ktorý nie je iba podnikaním, ale pre mnohých sa stáva tiež poslaním.

Projekt Brazílskych Futbalových Škôl bol v Česku odštartovaný v roku 2017. Základňou sa stalo Brno, kde sa pripravuje program tiež v angličtine. Záujem o pobočky je aj z Prahy, Olomouca či Ostravy. Vítaní sú aj ďalší partneri so záujmom o franšízy, z miest nad 50 tisíc obyvateľov.


Chlapci aj dievčatá / Metodológia výučby brazílskych futbalových škôl je založená na známom Futebol de Salao, ktorá pretvorila mnoho nadšených futbalových začiatočníkov vo svetovú triedu šampiónov futbale. Vhodná je pritom aj pre dievčatá, a vedenie franšíz nie zakázanej ani ženám.

Populárne na fóre