Jazykové školy Speak Up vznikli v Poľsku a nachádzajú sa aj v Rusku, Turecku a na Ukrajine. Celkovo sieť Speak Up tvorí 66 jazykových center.
21.04.2014
Učiť angličtinu chce u nás franchisový systém jazykových škôl Speak Up. Generálny riaditeľ spoločnosti Daniel Fischer uviedol, že firma práve hľadá master-franchisanta.
 

Rozhodli ste sa vstúpiť s franchisovým konceptom Speak Up na slovenský trh. Čo tu chcete dosiahnuť?

Plánujeme rozšíriť našu sieť jazykových centier do strednej a východnej Európy. Okrem Slovenska sme sa rozhodli vstúpiť aj do Česka a Rumunska. Aj v iných štátoch sme uskutočnili štúdiu, či náš koncept v nich môže uspieť. Štúdia ukázala, že na trhoch Slovenska, Česka a Rumunska je veľmi vysoký záujem o štúdium angličtiny.

Aký je Váš názor na franchising a myslíte si, že tento model sa môže uplatniť v Česku a na Slovensku?

 Myslím si, že franchisový model je spôsob, kde získajú obaja partneri. Je to systém, kde môžete úspešne viesť svoj vlastný biznis so zavedenými nástroji, know-how a celkovou podporou, ktorú franchisový systém ponúka. Preto sme sa rozhodli využiť franchising aj na rozvoj na týchto trhoch, môžeme partnerom priniesť zavedený koncept, ktorý funguje, a spojiť ho so skúsenosťami lokálneho franchisanta, ktorý pozná tuzemský trh. Sme si istí, že Speak Up bude v Česku a na Slovensku úspešný.

Prečo ste si vybrali práve odbor vzdelávania?

Vzdelávanie je dôležité pre každého, aby mohol jednoducho získavať znalosti a skúsenosti. Podľa nás je to najkrajší odbor, do ktorého sme mohli vstúpiť. V dnešnej dobe je tiež dôležité, aby ľudia vedeli plynulo hovoriť cudzím jazykom, hlavne práve angličtinou. Kľúčovými komponentmi nielen pre výučbu jazyka sú hlavne nadšenie a obetavosť. Česi a Slováci takí sú.

Kde by ste radi otvorili Vaše prvé jazyková centra?

Nepreferujeme na začiatku žiadne konkrétne lokality. Avšak v prvej rade sa chceme zamerať na mestá, kde žije viac ako 100 tisíc obyvateľov.


Populárne na fóre