Idea franchisingu nie je založená iba na predaji nároku na používanie loga siete alebo ochrannej značky tovarov, ale je to celý systém riadeného podnikania.
Štvrtok
03.10.2013
Ak sa Vám pri vyslovení slova franchising vôbec niečo vybavuje, je to skvelé!
 

Je však určite dobré vedieť čo to presne znamená, pretože franchising je cestou k samostatnému podnikaniu. A samostatné podnikanie je predpokladom pre veľmi dobré príjmy.

Keď počujeme o franchisingových reťazcoch, najčastejšie ich spájame s reťazcami rýchleho občerstvenia typu McDonald’s či Subway. Avšak to nie sú jediné firmy pôsobiace na princípe franchisingu, i keď ide o skutočné giganty na tomto trhu. Franchising nie je žiadna Popoluška. Napríklad v USA ľudia míňajú každý tretí dolár na produkty a služby poskytované franchisingovými reťazcami. Predaj a nákup bytov a domov sprostredkovávajú realitné kancelárie založené na franchisingu. Tieto domy a byty potom rekonštruujú, obnovujú a strážia firmy patriace do franchisingových reťazcov. Obdobne to je s automobilmi, ktoré opravujú servisy založené na franchisingu, tie nakupujú náhradné diely u predajcov fungujúcich na princípe franchisingu a svoje autá umývame tiež v umývačke, ktorá patrí do franchisingového reťazca. Ak teda budeme chcieť predať svoj dom a vydať sa na výlet okolo sveta umytým a fungujúcim automobilom – každý z týchto "rozmarov" – vrátane nákupu výletu – veľmi pravdepodobne splní niektorá z franchisingových sieti.

Franchising je overenou metódou zarábania peňazí, ktorú s úspechom používajú v mnohých odboroch tisíce a tisíce podnikateľov na celom svete. Samostatné slovo "franchising" znamená doslova "byť slobodný". V tomto zmysle franchising ponúka slobodu vo vedení, spravovaní a riadení vlastnej firmy. Ale – tu pozor – tam kde je sloboda, musí byť aj zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Vo franchisingu zodpovednosť držiteľa franchisingovej licencie je založená na podriadení sa podmienkam uzatvorených v zmluve s tým, kto franchisingovú licenciu poskytuje (franchisor, prípadne tzv. master franchisor). On je vlastníkom značky tovarov a obchodnej značky franchisingovej siete.

Idea franchisingu nie je založená iba na predaji nároku na používanie loga siete alebo ochrannej značky tovarov, ale je to celý systém riadeného podnikania. Slovo „systém” je kľúčom k pochopeniu zásad podnikania opierajúceho sa o franchising. Odberateľ licencie (franchisant) sa systémovou a systematickou starosťou – so školeniami pre seba a svoj tým, na marketingové kampane podporujúce predaj či na know-how pre daný odbor. Za túto pomoc franšízant predáva franchisorovi akýsi vstupný poplatok za udelenie licencie a potom – v priebehu celej doby trvania kontraktu – odvádza v prospech poskytovateľa určité percento svojich príjmov. Tieto peniaze využívajú majitelia franchisovej siete na prospech celého systému, slúži všetkým odberateľom licencie – napríklad na marketingové výskumy, vývoj nových produktov či reklamné kampane. Povedané jednou vetou: Franchisant využíva vo svojej činnosti skúsenosti, znalosti a metódy vypracované franchisorom.

Základné princípy franchisingovej spolupráce:

  1. Franchisor je vlastníkom ochrannej známky a značky franchisovej siete
  2. Franchisor sám otestoval podnikateľský zámer a preukázal jeho rentabilitu
  3. Franchisant vedie podnik pod menom franchisora ako nezávislý podnikateľ: jeho zárobkom je zisk vytvorený z tejto činnosti
  4. Franchisant financuje podstatnú časť investície do otvorenia podniku a nákupu zásob
  5. Franchisant je vlastníkom majetku v podniku
  6. Franchisor predáva franchisantovi znalosti o tom, ako správne podnikať (know-how)
  7. franchisant platí licenčné poplatky a tiež mesačný franchisingový poplatok za používanie know-how (priamou formou poplatkov, alebo nepriamo v maržách na produktoch, ktoré mu predáva franchisor)
  8. Franchisant určuje ceny tovarov alebo služieb vo svojom podniku. Zisk (ak je) nezávisí teda iba na výške predaja, ale tiež na dohodnutej marži na produktoch
  9. Franchisor má obvykle určitý vplyv na druh a rozmanitosť sortimentu v podniku
  10. Pravidlá pre spoluprácu franchisora s franchisantom upravuje franchisingová zmluva a pokyny, ako správne podnikať v rámci franchisingu obsahuje operačný manuál

A nakoniec… pre koho je franchising dobrým riešením a pre koho nie?

Pre podnikanie na vlastnú päsť by sa mal rozhodnúť ten, kto sa nerád podriaďuje nariadeným postupom, našiel na trhu medzeru, má dostačujúce množstvo prostriedkov na podnikanie a už získal skúsenosti v odbore, v ktorom chce podnikať (skúsenosti budú nevyhnutné pre vytvorenie značky). Je dobré, ak už má ustálené obchodné kontakty. Ostatní by mali využiť možnosť podnikať pod franchisingovou značkou, ktorá im poskytne šancu rýchlejšie sa rozvíjať na začiatku podnikania.


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Dobrý deň, priatelia!!! Volám sa Darina Daniela. Chcem svedčiť o dobrom požičiavateľovi...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Svedectvo o tom, ako sa môj život zmenil (mary.judy555@gmail.com) Moje meno je Mária Anna žijem v Bratislave a som dnes šťastná žena? Povedal som si, že každý...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Koľko a prečo toľko?

Sľubujem, že sa budem podeliť o toto svedectvo o úvere z dôvodu Božej priazne v mojom živote Ahoj, Volám sa Edita Eleonóra, momentálne žijem v Bratislave. V...

52 komentár(e)
posledný 14.05.2021
Ako si vybrať tú najlepšiu franšízu?

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Tréning prináša úspech

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

5 komentár(e)
posledný 27.04.2021