Úspech siete závisí od franšízantov

Licencie na podnikanie / Cena franšízovej licencie Coffeeshop Company závisí od veľkosti a typu pobočky, ktorú si budúci franšízant zvolí. Pohybuje sa od 5 000 eur bez DPH.
Pondelok
25.07.2022
„Na trhu sme už veľa rokov a dokázali sme, že dokážeme franšízantom zabezpečiť ziskovú prevádzku a podnikanie," hovorí Peter Ondrej, Managing Director Coffeeshop Company.
 

Na slovenskom trhu ste zvolili stratégiu otvárania vlastných pobočiek a ich následný prevod na franšízantov, ktorí  „kupujú“ už zavedené podnikanie. Čo Vás priviedlo k tomuto kroku?

Na Slovensku pracujeme na projekte vybudovania siete vlastných prevádzok a zároveň pokračujeme v koncepte franšízovej siete. Čoskoro chceme otvoriť dve vlastné pobočky a prevádzkovať ich spoločne s ďalšími pobočkami, ktoré pribudnú neskôr v dlhodobom horizonte. Táto časť našej franšízovej siete bola obmedzeniami spôsobených pandémiou Covid – 19 postihnutá najviac a prišli sme o najviac partnerov a prevádzok.

Neplánujete rovnakú stratégiu zvoliť aj pre český trh, kde tiež pôsobíte?

V Českej republike nás oslovuje najviac potenciálnych záujemcov o spoluprácu na základe franšízového konceptu a výsledky v podobe otvorenia nových prevádzok uvidíme čiastočne už tento rok, ale skôr v budúcom roku, keď pribudnú tri nové kaviarne.

Na susednom českom trhu bolo pre tento rok plánom udržať všetky existujúce kaviarne a otvoriť 2 nové. Podarilo sa Vám vykročiť za jeho naplnením?

Tohto plánu sa držíme, pretože žiadny z našich franšízových partnerov zatiaľ žiadnu kaviareň nezatvoril. V treťom štvrťroku tohto roku určite otvoríme jednu novú prevádzkareň s novým franšízantom. Zároveň pracujeme aj na novej.

Ako sa v súčasnosti hľadajú partneri na podnikanie?

Sme na trhu už niekoľko rokov a za ten čas sme preukázali, že naša značka, koncept a systém majú potenciál zabezpečiť každému franšízovému partnerovi ziskovú prevádzku a podnikanie. Preto je každá fungujúca Coffeeshop Company tou najlepšou reklamou a prostriedkom na získavanie nových kontaktov so záujemcami o licenciu. Väčšina kontaktov s potenciálnymi novými partnermi, z ktorých len veľmi malé percento sa po niekoľkých mesiacoch premietne do realizácie nového obchodu, pochádza z ich vlastnej iniciatívy.

A ako je to s priestormi pre kaviarne? Aké náročné je ich hľadanie?

V ponuke je množstvo miest, doslova by sa dalo povedať, že si môžeme vyberať. Problém však nastáva inde, a síce za akých podmienok sú ponúkané na prenájom. Prenajímatelia totiž stále dostatočne nereagujú na nové podmienky na trhu v gastro segmente v súvislosti s krízou spôsobenou Covidom a súčasnou vysokou mierou inflácie. Úspešné vyjednanie podmienok trvá niekoľko mesiacov aj v prípadoch, keď všetky strany, t.j. prenajímateľ, nájomca alebo náš partner a my v pozícii garanta, majú záujem o dlhodobú spoluprácu už od prvého kontaktu.

Snáď každý podnikateľ dnes zápasí s neustále rastúcimi prevádzkovými nákladmi. Týka sa tento problém aj vašich franšízantov? Viete im v tomto ohľade nejako pomôcť?

Trend zvyšovania nákladov sa začal na konci minulého leta a odvtedy sme boli svedkami niekoľkých vĺn ďalšieho zvyšovania. Naši franšízoví partneri sa na nás môžu spoľahnúť predovšetkým ako na podporu pri jednaní s prenajímateľmi, ale najdôležitejšou stranou je sila siete alebo značky, ktorá sa v našom prípade odráža predovšetkým v cenách tovaru a surovín potrebných pre jednotlivé prevádzky. Na rozdiel od mnohých iných spoločností sa nám podarilo udržať cenovú hladinu pre našich partnerov na úrovni roku 2020, kedy sme v rámci nášho portfólia distribuovaného tovaru a surovín zvýšili ceny iba u menej ako 15 % cenníkových položiek, a to ešte v prevažnej väčšine prípadov o sumu nižšiu, ako bola v tom čase zverejnená aktuálna miera inflácie.

Náklady však určite nerastú len franšízantom, ale aj vám, ako franšízorovi. Nemuseli ste pristúpiť k úprave podmienok pre franšízovú spoluprácu kvôli všadeprítomnému zdražovaniu?

Úspech každej franšízovej siete začína a končí u vedenia alebo franšízového partnera. Optimálne fungovanie siete je možné iba vtedy, ak zúčastnené spoločnosti prispievajú do spoločnej pokladnice. Vzhľadom na to, že v dôsledku protipandemických opatrení došlo k výraznému obmedzeniu prevádzky, a to na oveľa dlhšiu dobu, ako sme všetci na začiatku tejto krízy očakávali, nemohli partneri z objektívnych dôvodov v tejto oblasti optimálne fungovať, a preto bolo nutné zamerať sa na " podstatné" parametre a prvky - čo pre nás bolo predovšetkým zachovanie funkčného dodávateľského reťazca. Teraz, s postupným zlepšovaním predajných výsledkov jednotlivých kaviarní, začíname pracovať aj na optimálnom fungovaní siete a pridávame tie parametre a prvky, ktoré sme boli nútení pre našich partnerov dočasne obmedziť. Nevydali sme sa cestou spoplatnenia služieb poskytovaných našim franšízantom ani cestou zvyšovania poplatkov.


Stredoeurópska sieť / Spoločnosť Tizia, ktorá vlastní master-franšízovú licenciu, rozvíja sieť kaviarní Coffeeshop Company na českom, slovenskom, maďarskom a poľskom trhu.