Blízko klientom / V regióne strednej a východnej Európy má ERA 41 franšízantov a 7 konzultantov. Na Slovensku momentálne pôsobí 8 franšízantov a v susednom Česku 7.
Pondelok
03.01.2022
"Obchodný model ExpenseReductionAnalysts je postavený na spolupráci, z ktorej ťažia všetci franšízanti," hovorí Michal Brzeminski, Headof CEE Development ERA.
 

Ako by ste nám franšízový koncept ERA predstavili?

Už takmer 30 rokov je ExpenseReductionAnalysts globálnou obchodnou poradenskou spoločnosťou, ktorá ponúka strategické poradenstvo a praktické metódy, ktoré optimalizujú prevádzkové výdaje klientov. Naša 750členná sieť je plná samostatných odborníkov so širokou škálou odborných znalostí získaných počas dlhej kariéry vo vyššom managemente a tieto odborné znalosti využívame na to, aby sme podnikom radili, ako zefektívniť svoje náklady. Poskytujeme služby z najrôznejších oblastí, pomáhame firmám s výberovými riadeniami, zlepšovaním interných postupov, riadením dodávateľských vzťahov a integráciou a identifikáciou nových zákazníkov. Franšízanti môžu využiť tento trhový potenciál na svoje vlastné podnikanie tým, že sa pripoja k našej sieti franšízových partnerov a prijmú náš osvedčený obchodný model. Tým sa eliminuje značná časť rizík spojených so zahájením nového podnikania. Nadobúdatelia franšízy sa môžu stať dôveryhodnými konzultantmi a pomôcť podnikom uspieť využitím svojich znalostí a skúseností.

Kto sú najčastejší klienti ERA?

Vzhľadom na šírku odborných znalostí v rámci ERA sme v priebehu rokov spolupracovali so všetkými typmi podnikov – od malých rodinných firiem až po veľké globálne korporácie. Svoju pozornosť primárne zameriavame na podporu podnikov definovaných ako malé až stredné podniky, pričom väčšina našej klientskej základne má obrat medzi 10 až 100 miliónov eur.

Aký dopad mala na váš biznis pandémia?

V súčasnosti na svete asi neexistuje firma, ktorá by nebola nejakým spôsobom zasiahnutá pandémiou COVID-19. V dôsledku toho snáď nikdy nebol väčší tlak nielen na úspory, ale aj na riešenie problémov súvisiacich s narušením dodávateľských reťazcov. Naši konzultanti tak momentálne veľmi usilovne pracujú na tom, aby zaistili, že klienti budú schopní mať dostatok všetkého, čo potrebujú na výkon svojej práce a udržanie sa v podnikaní. Vzhľadom na to, že obchodný model ExpenseReductionAnalysts je postavený na spolupráci a tom, že fungujeme v 45 krajinách, znamená to, že už máme zavedené systémy, ktoré nám v našej súčasnej globálnej klíme umožňujú vykonávať našu prácu iba s malým narušením. Výsledkom toho je, že sme aj naďalej schopní spolupracovať s našimi klientmi a pomáhať im získavať hlboký náhľad do ich podnikania, aby mohli činiť informované rozhodnutia o podnikaní.

Kto je vhodným kandidátom na franšízanta ERA?

Ideálny uchádzač by mal mať minimálne 10 rokov odbornej praxe. Veľkou výhodou je, ak má kandidát skúsenosti v oblasti predaja, poradenstva, rozvoja podnikania, financií alebo analytiky. Potenciálny franšízant by samozrejme nemal mať problém s komunikáciou s vrcholovými manažérmi firiem,  a tiež by mal byť dobrý v riešení problémov. Hľadáme takých jedincov, ktorí sú silnými komunikátormi, vyjednávačmi, ktorí myslia analyticky. Hľadáme ľudí s podnikateľským duchom, ktorí dokážu riadiť svoj čas a sú vynikajúcimi tímovými hráčmi.

Čo môžu očakávať franšízanti z hľadiska podpory od ERA?

Každý franšízový partner, ktorý sa k nášmu konceptu pripojí, ťaží z rôznych programov, ktoré každému partnerovi pomôžu vybudovať podnikanie správnym tempom.  Zahŕňajú napríklad globálne školiace programy, individuálny tréning, špecializovanú podporu a mentoring v teréne alebo prístup k IT systémom na mieru s 24hodinovou podporou. Samozrejme môžu ťažiť zo spolupráce v sieti s viac ako 750 konzultantmi. Táto kombinácia školení, podpory a spolupráce znamená, že franšízanti budú mať všetko, čo potrebujú na vybudovanie vlastného podnikania pod hlavičkou ERA.

Aké náklady čakajú  franšízantov?

Záujemca o franšízovú licenciu ERA za ňu zaplatí 29,9 tisíce eur. V priebehu spolupráce odvádza mesačný franšízový poplatok vo výške 22 % z čistého príjmu franšízy a tiež marketingový poplatok vo výške 3 % z mesačných príjmov. Zmluvu s franšízantmi ERA uzatvára na 10 rokov. Tento poplatok pokrýva prvé školenie a asistenciu pre každého franšízanta, a tiež licenciu na prevádzkovanie poradenskej firmy pod značkou ExpenseReductionAnalysts a prístup k sieti špecialistov.


Michał Brzemiński, CEE Development Director at ERA / "ExpenseReductionAnalysts vybudovala sieť s viac ako 750 partnermi v 45 krajinách. Franšízanti navzájom spolupracujú a vytvárajú národné a medzinárodné tímy pri implementácii projektov pre klientov."

Populárne na fóre