S franšízou do zahraničia

Nadnárodná expanzia
Nadnárodná expanzia / Master-franšízing dáva spoločnostiam strategickú výhodu s okamžitou miestnou znalosťou nového trhu. Poskytne ju lokálny master-franšízant.
Štvrtok
24.06.2021
Vstup na zahraničné trhy je príležitosťou pre každého ambiciózneho majiteľa franšízového konceptu.
 

Pre investorov je myšlienka byť jediným vlastníkom siete úspešných franšíz v krajine lákavé. McDonald'sPizza Hut alebo Yves Rocher, to sú iba niektoré zo značiek, ktoré na dosiahnutie úspechu využili sily franšízingu na globálnej úrovni.

Medzinárodný franšízing umožňuje spoločnostiam, ktoré zaznamenali úspech na domácom trhu, vstúpiť na nové územia prostredníctvom svojej značky a know-how výmenou za licenčné poplatky a predaj produktov či služieb. Táto forma strategického partnerstva motivuje firmy k medzinárodnému rastu s nízkym rizikom. Pre franšízora predstavuje medzinárodný franšízový rozvoj nižšie investície nutné pre vstup na daný trh, pretože je to nadobúdateľ franšízy (príjemca franšízovej či master-franšízovej licencie), kto bude musieť splniť finančné požiadavky výmenou za „kľúče“ od spoločnosti.

Výmenou za to získa master-franšízant či franšízant bezprecedentný prístup k zavedenej značke s pridanou výhodou osvedčeného know-how. Samozrejme, ak ide o nové podnikanie, neexistujú žiadne záruky. Mať však trvalú podporu centrály franšízy za chrbtom je šikovný bonus. Je v najlepšom záujme oboch strán, aby franšízant uspel. Ako teda čo najlepšie s franšízou vstúpiť za hranice domácej krajiny? Existujú dva hlavné spôsoby, ako medzinárodný franšízing realizovať.

Priama franšízová zmluva

Prvá a najjednoduchšia je priama franšízová zmluva. Je to priama zmluva medzi poskytovateľom franšízy (čiže sub-franšízorom) a nadobúdateľom franšízy (franšízantom). Podobne ako v prípade domácej dohody o franšízach vyžaduje priama franšíza od poskytovateľa franšízy veľa zdrojov na pomoc pri odbornej príprave, nábore a podpornom procese. Tento proces je obvykle centralizovaný. Zo skúseností vieme, že tento spôsob funguje v prípade, že sa chystáte expandovať na trh, ktorý je blízky vášmu domácemu prostrediu. Najmä čo sa týka kultúrnej blízkosti a legislatívnych noriem. Príkladom v tomto ohľade môže byť napríklad expanzia z Česka na Slovensko.

Master-franšízová zmluva

Druhým a najbežnejším spôsobom, akým sa medzinárodný franšízing v súčasnosti organizuje, je prostredníctvom master-franšízovej zmluvy. Ide skôr o územný prístup, kedy poskytovateľ master-franšízy udeľuje nadobúdateľovi výlučné práva na budovanie značky v inej krajine, štáte alebo regióne. Master-franšízant získa bezprecedentný prístup ku známej značke a vďaka know-how má potenciál rýchlo získať podiel na trhu v novom regióne.

Pre poskytovateľa master-licencie predstavuje miestny partner so znalosťou regiónu, ktorý je ochotný prevziať zodpovednosť za budovanie vlastného podnikania, pomoc hlavne so zariadením byrokratických záležitostí v neznámom regióne. S pomocou franšízanta môže dosiahnuť minimalizácie nákladov a rizík spojených so vstupom na nový trh.

V master-franšízovej zmluve platí nadobúdateľ franšízy za územnú exkluzivitu vyšší ako bežný vstupný poplatok, odráža sa v ňom veľkosť zvereného územia, ktoré v tomto prípade najčastejšie predstavuje jeden štát. Prax je taká, že master-franšízant sa v zmluve zaviaže  otvoriť dopredu dohodnutý počet pobočiek v určitom časovom období. Výhodou pre neho je, že ako majiteľ master-licence má právo uzatvárať zmluvy s ďalšími franšízantmi vo svojom území. Práve oni mu môžu pomôcť splniť ciele nastavené master-franšízorom a dosiahnuť zároveň vyššie príjmy. V rámci spoločnosti sa totiž stáva prostredným článkom – nie je kráľom franšízového kráľovstva, ale skôr grófom vo svojej krajine, ktorú spravuje. Ako „najvyšší vo svojej ríši“ si master-franšízant ponecháva všetky alebo väčšinu poplatkov zaplatených franšízantmi. Investícia do obstarania master-franšízovej licencie má potenciál stať sa vysoko ziskovou, ak sa správne uchopí a realizuje na trhu, ktorý je na ňu pripravený.

Dcérska spoločnosť

Účinným spôsobom, ako vstúpiť s franšízovým konceptom na zahraničný trh, je vytvorenie dcérskej firmy na cieľovom trhu samotným poskytovateľom licencie. Úlohou tohto subjektu je postarať sa o rozvoj siete v danom regióne. Táto stratégia funguje pre väčšie trhy s vysokým potenciálom. Aj keď ide o nákladnejší spôsob etablovania nového franšízového konceptu, dáva spoločnosti plnú kontrolu nad jej expanziou. Začlenením a vyškolením miestneho manažmentu v odbore môže viesť k optimálnym výsledkom vo všetkých aspektoch  fungovania.

Joint Venture

Obdobou dcérskej spoločnosti je forma Joint Venture, kde poskytovateľ franšízy založí spoločný podnik so zahraničným partnerom, alebo celou spoločnosťou. Takto vzniknutý subjekt bude rozvíjať franšízovú sieť v danom regióne. Je to lacnejší variant ako v prípade expanzie prostredníctvom dcérskej spoločnosti. Táto forma je využiteľná najmä pre veľké a vzdialené trhy. Medzi výhody Joint Venture patrí miestny partner s priamou znalosťou trhu a diverzifikácia rizikovej a finančnej záťaže, napríklad otvorením pilotných podnikov vlastnených spoločnosťou. Obe strany musia počítať tiež s rozdelením dosiahnutých ziskov.

Regionálny zástupca

Posledným spôsobom, ktorým môžu franšízové koncepty expandovať za hranice svojich domácich trhov, je ten, keď poskytovateľ licencie prenesie zodpovednosť za vstup do novej oblasti na miestneho regionálneho zástupcu. Môže ísť o prvého franšízanta na tamojšom trhu, ak ich tam funguje už viac, môže to byť ten najväčší alebo najúspešnejší. Spolupráca s jednotlivými franšízantmi je v tomto momente založená na priamom franšízingu. Rozvoj podnikania môže trvať o niečo dlhšie, avšak táto metóda medzinárodného franšízingu vyžaduje iba malú investíciu, pretože regionálny zástupca získavá províziu z franšízových poplatkov prijatých franšízorom.

Dôveruj, ale preveruj

Znie vám to príliš dobre na to, aby to bola pravda? Iste, určité pochybnosti sú bežnou súčasťou štartu každého nového podnikania. Predtým, ako sa rozhodnete obstarať si master-franšízovú licenciu niektorého z franšízových konceptov, urobte si domácu úlohu.

Rovnako ako si vás bude poskytovateľ licencie preverovať a analyzovať, či ste práve vy vhodným master-franšízantom, musíte aj vy preskúmať, či je vami vybraný koncept tým správnym miestom pre vašu investíciu. Nemali by ste automaticky počítať s tým, že keď vami zvolená značka uspela so svojimi službami a produktmi na jednom kontinente, bude to rovnako aj na inom. Je na vás, aby ste urobili dôkladný prieskum trhu, a to vrátane kultúrnych aspektov, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie zahraničnej značky vo vašom regióne. Následne zvážte, či máte dostatočné finančné zdroje, ale čo je najdôležitejšie, odhodlanie, aby to fungovalo – pretože medzinárodná franšíza je z investičného hľadiska často drahšia. Keď sa to však podarí, stojí to za to.

 


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 30.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 30.07.2021
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Naliehavá ponuka pôžičky od pána Roberta Kennetha ... Máte ťažkosti so získaním pôžičky na prevádzkový kapitál od miestnych bánk a iných finančných...

10 komentár(e)
posledný 30.07.2021
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Naliehavá ponuka pôžičky od pána Roberta Kennetha ... Máte ťažkosti so získaním pôžičky na prevádzkový kapitál od miestnych bánk a iných finančných...

10 komentár(e)
posledný 30.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ahoj, Moje meno je Otis Anna, som požičiavateľom pôžičiek a tiež fiduciárnym zástupcom maltinentálnej pôžičkovej spoločnosti v celej Európe. S potešením vám...

73 komentár(e)
posledný 29.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 28.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 28.07.2021
Koľko a prečo toľko?

Ponuka pôžicky medzi jednotlivcami na Slovensku Ponúkam rýchle pôžicky vo všetkých oblastiach. Ak potrebujete pôžicku, kontaktujte nás co najskôr. E-mail:...

73 komentár(e)
posledný 27.07.2021