Rozvíjame podnikanie členov aj franšízantov

Sieť podpory / V súčasnosti sú na Slovensku 4 franšízanti, ktorí vo svojich regiónoch pomáhajú s ich rozvojom majiteľom malých a stredných firiem.
Pondelok
24.05.2021
„Členovia počas zasadania boardov získajú konkrétne odpovede na svoje otázky, čo sa ukazuje ako kľúčová výhoda," hovorí Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.
 

Ako sa TAB Boardu v súčasnosti darí na českom a slovenskom trhu?
V súčasnosti máme v rámci nášho systému 19 podnikateľských TAB Boardov. Sme veľmi radi, že všetky naše boardy počas korona krízi fungujú veľmi dobre a plnia svoj účel a poslanie. Teda riadeným spôsobom podporujú majiteľov firiem pri vedení spoločností k udržateľnosti a prosperite. Je to spôsobené aj tým, že najmä v tejto dobe podnikatelia, majitelia stredných a menších firiem potrebujú viac zapracovať na efektivite svojej firmy a viesť ju aj profesionálnejšie. A v období, kedy sa kvôli pandémii COVID-19 podnikatelia v rámci TAB Boardov nemohli schádzať osobne, sme prešli na online zasadnutia a pokračovali v aktívnej podpore členov. Dnes sa všetci členovia TAB tešia, že naše ďalšie stretnutia budú prebiehať opäť offline.

Ako vyzerajú TAB Boardy?
Naše TAB Boardy, ktoré sú zložené zo 6 až 8 podnikateľov, sú miestom, kde na základe zdieľanej skúsenosti z praxe si vzájomne a riadeným, facilitovaným spôsobom pomáhame riešiť problémy a výzvy spojené s vedením firiem. Tieto Boardy nahrádzajú majiteľom menších a stredných spoločností poradu riaditeľov veľkých firiem, kde sa vzájomne radia a rozhodujú o svojich prioritách, opatreniach a riešeniach businessu firmy.

Úlohou vašich franšízových partnerov je zakladať a budovať v regiónoch poradné boardy. Ako sa im to v tejto dobe darí?
Ak podnikatelia, myslené majitelia malých a stredných firiem rýchlo pochopia zmysel a poslanie TAB Boardov, prínos členstva pre ich podnikanie, tak dohoda o členstve TAB Boardu je už iba formálna záležitosť. Ak pochopia tomu, že prostredníctvom ich členstva a práci v Boarde získajú nielen nestrannú spätnú väzbu od ostatných podnikateľov na svoje výzvy a zámery, ale aj konkrétne, praxou osvedčené rady, už nie je potrebné viac riešiť a rozhodnutie stať sa súčasťou podnikateľskej komunity TAB Board je jasné. Vedia, že vďaka tomu urobia viac správnych rozhodnutí, jednoduchšie znížia náklady firmy, rozvinú lepšie svoje podnikanie, čo im následne prinesie viac pokoja aj času v ich osobnom živote. Samozrejme, súčasná doba nie je úplne tou ideálnou pre realizovanie schôdzok s potenciálnymi členmi. Z výsledkov našich franšízových partnerov však vidíme, že aj bez osobných stretnutí dokážu svoje boardy rozvíjať a pomáhať ďalším a ďalším podnikateľom.

Zmenili sa nejako v poslednej dobe témy, ktoré členovia na zasadnutiach boardov prinášajú?
Témy zostali viac menej rovnaké. Týkajú sa aj naďalej všetkých hlavných oblastí vo firme ako je personalistika, marketing, strategické riadenie alebo implementácia zmien. Zdá sa, že poslednú dobu prevažujú požiadavky na profesionálnejšie vedenie obchodu, obchodnej metodiky predaja a školenie obchodníkov.

Aké máte plány ohľadom ďalšej expanzie? 
Plán expanzie sme nezastavili, snažíme sa byť aktívni na sociálnych sieťach, v networkingu. Radi by sme medzi sebou privítali ďalších nových kolegov zo všetkých regiónov Slovenska, kde zatiaľ nepôsobíme.


Pravidelný kontakt / „Pre našich franšízantov pravidelne organizujeme interné workshopy a semináre na témy, ktoré sú dôležité pre vedenie boardov a tiež ich budovanie,“ hovorí Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.

Populárne na fóre

Online trhovisko vo franšíze

Ahoj, Moje meno je pani Otis Anna. Som veriteľ investičných fondov a finančný analytik. Ak potrebujete pôžičku na projekt alebo investíciu, môžete ma so žiadosťou...

7 komentár(e)
posledný 21.05.2021
B2B segment láka nové franšízy

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
B2B segment láka nové franšízy

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Odbor, ktorý frčí aj počas krízi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021