Spolupráca s partnermi / V súčasnosti má koncept 1. Day na domácom slovenskom trhu 83 pobočiek. Všetky prevádzky prevádzkujú partneri, čiže ani jednu nemá s vlastnými zamestnancami.
Pondelok
10.05.2021
„Zmena zákazníckeho správania potvrdila, že rozšírenie sortimentu je správnou cestou pre nás i franšízantov," hovorí Pavol Kuľha, manažér pre expanziu a franšízing siete 1. Day.
 

Aký bol z vášho pohľadu rok 2020 pre koncept 1. Day a vašich franšízantov?
Rok 2020 bol pre koncept 1.day neľahký, ale i napriek sťaženým podmienkam sme dokázali udržať trend z pred covidového obdobia. Podarilo sa nám zmodernizovať viacero predajní a zároveň rozšíriť pôsobenie na nové regióny. Čo sa týka prevádzok, máme ich spolu 83 a pripravujem 84. v Dunajskej Strede. Všetky prevádzky prevádzkujeme so sprostredkovateľom, čiže ani jednu nemáme s našimi zamestnancami. Franšízu rozdeľujeme na ekonomický prenájom alebo mandátny vzťah v ktorom máme 80 predajní a čisto franšízový vzťah, v ktorom sú traja partneri. Za posledný rok sme otvorili 13 predajní.

Niektoré z pobočiek rozšírili svoj sortiment. Je to niečo, čo sa osvedčilo a budete realizovať aj v ďalších?
V oblasti sortimentu a skladby tovaru sme reagovali na zmenu nákupných zvyklostí a pristúpili sme k rozširovania sortimentu v oblasti potravinových regionálnych špecialít. V tomto trende postupujeme naďalej a zaraďujeme tieto nové druhy tovarov na ďalšie predajne, čím zvyšujeme štandardnú ponuku v rámci siete 1. Day.

S akými problémami sa na Vás v tejto dobe obracali Vaši franšízanti? Hoci obchody s potravinami a nápojmi mohli byť otvorené, určite aj na nich dopadla napr. menšia mobilita obyvateľov a pod.
Počas tejto doby sme riešili viacero problémov a zmien, ktoré prinášala situácia. Vo všeobecnosti sme v spolupráci s našimi partnermi dokázali ustáť všetky vzniknuté situácie a zabezpečiť plynulý chod prevádzok.

Ako ste ich z pozície franšízora podporovali?
Veľká podpora bola hlavne v oblasti online marketingovej komunikácie, ale aj priama. To znamená že na každej pobočke sme podporovali partnerov v oblastiach dezinfekcie, edukácie, a pod.

Aké máte plány na rok 2021?
Rok 2021 bude pre nás ako pre všetkých ostatných veľkým očakávaním. Čo sa týka cieľov je i naďalej pre nás dôležitý rozvoj, modernizácia a implementácia nových trendov predaja.

O ktoré lokality máte v súčasnosti z hľadiska ďalšej expanzie najväčší záujem?
Vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu a nákupné zvyklosti zákazníkov, budeme vyhľadávať lokality ktoré budú spĺňať tie najprísnejšie kritéria ako je dostupnosť a pohodlný nákup pre našich zákazníkov. Malo by sa jednať o miesta, kde potencionálny zákazník ma reálne v pláne nakupovať ako napr. v retailových parkoch či v rezidenčných zónach.


Cena podľa veľkosti / „Záujemca o podnikanie pod hlavičkou franšízy 1. Day musí byť pripravený investovať do otvorenia predajne od 50 do 80 tisíc eur podľa veľkosti obchodu. Táto investícia pokrýva náklady spojené so zariadením predajne," upresňuje manažér pre expanziu a franšízing 1. Day Pavol Kuľha.