Franšíze Solodoor rastú predaje aj pobočková sieť

Prevádzka v lockdowne / Aj v období uzatvorenia pobočiek pre koncových zákazníkov sú franšízanti schopní prijímať a vybavovať objednávky na diaľku, rovnako ako zaistiť montáž a servis.
Streda
28.04.2021
Počas prvného štvrtroku zvýšila predajná sieť dverí a zárubní medziročné predaje o 40 %. Jej obrat dosiahol počas januára až marca cca 560 tisíc eur.
 

Zaujímavosťou v tomto ohľade je hlavne fakt, že v prípade predajov v prvom kvartále porovnávame dve de facto odlišné obdobia. V prvých troch mesiacoch roku 2020, teda pred 1. vlnou pandémie COVID-19, totiž pre podnikanie franšízantov Solodoor neplatili žiadne obmedzenia, situácia v tomto roku je úplne odlišná. Aj  napriek tomu môžeme pozorovať pomerne výrazný nárast predajov. „Potvrdzuje sa tak, že náš franšízový koncept funguje aj v kríze,“ hovorí Stanislav Malohlava, riaditeľ spoločnosti Solodoor Centrum.

K rastu obratu iste prispelo aj rozšírenie pobočkovej siete tohto pôvodom českého franšízového konceptu. Počas minulého roku sa vedeniu spoločnosti podarilo v spolupráci s franšízantmi otvoriť 3 nové pobočky. Dve na Slovensku, v Košiciach a Banskej Bystrici, a jednu v Prahe. V súčasnej dobe je tesne pred dokončením 5 pobočiek. Prvá z nich, tá v Hradci Králové, zahájila prevádzku v pondelok 26. apríla. Na ďalšiu sa môžu tešiť zákazníci  z Žiliny, Ústí nad Labem a Karlových Varov. „Zmluvy s franšízovými partnery, ktorí otvoria vyššie spomínané pobočky, boli podpísané už v priebehu minulého roka. Situácia spojená s pandémiou a niekde aj s ochorením COVID-19 ich otvorenie zbrzdila,“ vysvetľuje Stanislav Malohlava.

Podpora v podnikaní

Otvorením nových predajní však ďalšie plány na expanziu franšízy Solodoor pre tento rok nekončia. „Veríme, že sa nám podarí do konca roka otvoriť ešte minimálne ďalšie 3 pobočky. Intenzívne momentálne rokujeme so záujemcami o podnikanie pod hlavičkou Solodoor Centrum z Českých Budejovíc, Liberca a Jihlavy. Príležitosť je ale aj v ďalších atraktívnych mestách Česka a Slovenska,“ dopĺňa Malohlava. 

Výhoda podnikania pod zavedenou značkou sa aj u tohto franšízového konceptu naplno ukázala počas pandémie, ktorá rozvoju podnikania vo všeobenosti nepraje. Práve v tomto momente je totiž podpora zo strany franšízora jedným z kľúčových benefitov, ktoré robia franšízové podnikanie atraktívnym. Centrála spoločnosti Solodoor pomáhala svojim franšízantom nielen so zachovaním ich prevádzkyschopnosti, keď boli ich pobočky pre maloobchodných zákazníkov uzatvorené, ale tiež napríklad pri rokovaniach s nájomcami a pri žiadostiach o podpory zo strany štátu.

Podľa Stanislava Malohlavy, je možné v budúcnosti očakávat ochladenie ekonomiky a zmenu zákazníckeho správania. Na predaje siete Solodoor Centrum by to však nemalo mať výrazný vplyv, sieť a jej predaje by mali naďalej rásť. Stále viac ľudí v súčasnosti hľadá cestu za kvalitnými výrobkami, službami odborníkov a tiež kompletným servisom.


Expanzia na dvoch trhoch / V súčasnosti má franšíza Solodoor Centrum na českom a slovenskom trhu 16 pobočiek, ich počet sa bude v nasledujúcich týždňoch zvyšovať.

Populárne na fóre