Boj proti falzifikátom

S technológiami za chrbtom / "Projekt Zero je samoobslužný nástroj určený na odstraňovanie falzifikátov značiek, ktoré predávajú na Amazon Marketplace. Nástroj cielený na boj proti falzifikátom, ktorý kombinuje pokročilú technológiu spoločnosti Amazon, strojové učenie a inovácie so znalosťami značiek, má umožniť jednotlivým značkám znížiť predaj falzifikátov až na nulu, resp. lepšie odlíšiť falzifikáty ich produktov," upresňuje Ivan Rámeš, partner AK Havel&Partners.
Piatok
01.11.2019
Stále väčšie množstvo majiteľov najrôznejších značiek sa musí zaoberať bojom proti plagiátorom ich značky. Ich počet stúpa ruka v ruke s rastúcim digitálnym trhom.
 

Určitou inšpiráciou, ako sa k tomuto problému postaviť, im môže byť napríklad aktivita americkej spoločnosti Amazon.com, ktorú založil Jeff Bezos. Vo februári spustila vlastný Projekt Zero. Ide o nový, resp. samoobslužný nástroj, cielený na boj proti falzifikátom. Vlastníci značiek predávaných na Amazon Marketplace by vďaka nemu mali lepšie identifikovať falzifikáty ich produktov a zákazník pri nákupe na Amazone by mal (ideálne vždy) dostať autentický tovar.

Projekt Zero je postavený na pokročilej technológii spoločnosti Amazon, strojovom učení a sofistikovaných a podrobných znalostiach jednotlivých vlastníkov a ich značiek. Jednotlivé kľúčové nástroje je možné priblížiť nasledovne:

  1. Automatizovaná ochrana založená na strojovom učení – dochádza k neustálemu skenovaniu Amazon Marketplace a k aktívnemu odstraňovaniu podozrivých produktov – falzifikátov. Jednotliví majitelia poskytujú Amazonu hlavne svoje logá, špecifikujú ochranné známky a ďalšie kľúčové dáta o svojej značke. Systém každý deň údajne prehľadáva viac ako 5 miliárd aktualizácií produktov, v rámci ktorých hľadajú podozrivé falzifikáty.
  2. Samoobslužný nástroj pre odstraňovanie falzifikátov – tento nástroj poskytuje jednotlivým vlastníkom značiek možnosť odstrániť identifikované falzifikáty ich produktov. Ide o veľký posun, pretože predtým museli majitelia práv Amazonu oznamovať falzifikáty a tieto oznámenie potom boli prešetrené a následne boli podniknuté adekvátne kroky.
  3. Tzv. serializácia produktov – služba, ktorá umožňuje individuálne skenovať a potvrdzovať pravosť každého z produktu, ktoré sú zakúpené na Amazone. Táto služba poskytuje jedinečný kód pre každý vyrobený produkt, pričom majitelia práv tieto kódy umiesťujú na svoje produkty v rámci svojho výrobného procesu.

Účasť na projekte Zero je bezplatná a vlastník práv získa prístup do automatizovaného systému a k samoobslužnému nástroju pre boj proti falzifikátom. Spoplatnená je voľba používať službu založenú na sledovanie jedinečných kódov (náklady 0,01 USD a 0,05 USD za kus - podľa objemu). Posledne uvedený (platený) prístup podľa Amazonu poskytuje majiteľom práv najlepšie výsledky, resp. najlepšiu možnú ochranu. Amazon Projekt Zero je zatiaľ prístupný iba na základe pozvania (záujemca je daný na čakaciu listinu) s tým, že záujemca bude Amazonom oslovený; pravdepodobne je to z dôvodu, že program je stále v testovacej fáze.

Proti falzifikátom bojujú aj ďalší globálni predajcovia. Napr. eBay používa už niekoľko rokov program VeRO – Verified Rights Owner. Tento program však zatiaľ umožňuje vlastníkom práv duševného vlastníctva a ich oprávneným zástupcom iba nahlásiť položky z eBay, ktoré môžu porušovať tieto práva. Spoločnosť eBay spustila aj „eBay Authenticate“, čo je služba dostupná pre luxusné tovary.  Využíva sieť profesionálnych overovateľov, ktorí kontrolujú produkty predávajúceho, overujú ich, fotografujú a potom uvádzajú a dodávajú tovary.

„Projekt Zero Amazonu je zaujímavý nástroj, ktorý môže rozvíriť vody boja proti falzifikátom, má veľký potenciál a minimálne  teraz sa javí ako najdokonalejší v oblasti e-commerce,“ hovorí partner advokátskej kancelárie Havel&Partners a odborník na tému duševného vlastníctva Ivan Rámeš s tým, že čas ukáže, či toto riešenie začne využívať viac subjektov, alebo niektorých z konkurentov Amazonu zvýši pomyselnú hodenú rukavicu a ponúkne iné podobne efektívne riešenia. „Na poli boja proti falzifikátom je stále čo vylepšovať, ale bohužiaľ nie každá predajná platforma má toľko prostriedkov na vývoj a riešenia tohto problému ako Amazon,“ dodáva Ivan Rámeš.

HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

 


Boj s veternými mlynmi / Boj proti falzifikátom zamestnáva ruka v ruke s rastúcim digitálnym trhom, kedy spotrebitelia majú kedykoľvek a kdekoľvek možnosť vyhľadávať a objednávať tovary, stále veľké množstvo vlastníkov značiek. V tomto ohľade stojí za povšimnutie čin spoločnosti Amazon, ktorá vo februári 2019 spustila svoj Projekt Zero.