Kde hľadať franšízové talenty

Aj keď v SR pôsobia stovky franšízových značiek, väčšina z nich sa v niektorých základných požiadavkách na franšízantov zhoduje. Patria medzi ne tzv. podnikateľské myslenie, predajné schopnosti, skúsenosti s vedením tímu a tímová spolupráca, cieľavedomosť, schopnosť plánovať a podieľať sa na finančnej stránke podniku.
Streda
15.11.2017
Existujú profesie, v ktorých sa môžu zrodiť talentovaní franšízori i franšízanti. Patria medzi nich účtovníci, športovci i predajcovia či manažéri.
 

Franšízing sa uplatňuje v mnohých podnikateľských odboroch, a skúsenosti z jednotlivých priemyselných odvetví či výroby nie sú vždy zárukou úspechu v prípade vstupu do konkrétnej franšízovej siete. Niektoré profesie ale naopak pestujú dlhodobo v ľuďoch vlastnosti a schopnosti, ktoré sú pre pôsobenie na poli franšízingu určujúce. Ktoré to sú?

  • Vedúci predaja a samostatní predajcovia

Predajcovia sú často (podobne ako majitelia malého podniku) už zvyknutí rozvíjať a starať sa o svoju vlastnú značku. Vzhľadom na to, že ich zárobok sa veľmi často odvíja priamo od ich výkonov a obratov, chápu základné tržné mechanizmy, vedia, čo vyžaduje výroba a čo tvorí predajnú cenu, a tiež dokážu vyčísliť a reálne zhodnotiť vlastné sily a prednosti.

Manažéri predaja nebudú mať pravdepodobne problém pri plánovaní a dodržiavaní vlastného pracovného programu tak, aby maximalizovali svoj zisk. Dokážu obvykle pracovať s kolísavým finančným príjmom a vlastným potenciálom, a tí úspešní dokonca zažívajú pocit uspokojenia z peňazí, ktoré im plynú z podnikania v závislosti na obrate celej firmy, zatiaľ čo klasickí zamestnanci sa spoliehajú radšej na istotu pravidelného mesačného príjmu.

  • Vedúci tímov a manažéri

​Nie všetky franšízy vyžadujú vedenie zamestnancov, väčšina značiek ale víta aspoň schopnosť postaviť a nájsť si vlastný tím. Začínajúci podnikatelia bez skúseností rýchlo zistia, že práve toto je jeden z najťažších aspektov podnikania. Školenia, podpora zamestnancov, ale tiež kontrola ich práce - to sú niektoré z budúcich veľmi dôležitých úloh podnikateľov na základe franšízovej licencie.

Ľudia s manažérskymi schopnosťami sú zvyknutí jednať so zamestnancami, riadiť a organizovať rôzne osobnosti a tiež konať napríklad vo chvíli, kedy sú zamestnanci nespokojní. Vynikajú pri vytváraní hierarchie, priradzovaní zodpovednosti, identifikácii a kultivácii talentov tak, aby najvýkonnejší zamestnanci zostali a profitovali z franšízového podnikania. Tieto schopnosti sú dôležité pre kandidátov, ktorí chcú vlastniť viac franšízových jednotiek, tiež pre franšízových regionálnych manažérov.

  • Účtovník

Dobrý účtovník je pre podnikanie vždy prínosom, a to sa týka tiež franšízových sietí. Okrem toho, že mávajú skvelé organizačné schopnosti, vedia tiež riadiť vlastný čas a stanoviť si priority. Franšízové siete síce majú s riešením problémov väčšinou už svoje skúsenosti, no pri vzniku neznámych problémov a neočakávaných zmenách môžu zdatní účtovníci ponúknuť často tiež nové, špecifické riešenia. Tiež sa vyznajú v účtovných knihách, majú prehľad o novinkách vo svete financií, a všeobecne pri podnikaní či investovaní obvykle príliš neriskujú.

  • Profesionálny športovci

Nie je vôbec náhoda, že tiež známych profesionálnych športovcov, ktorí podnikajú vo franšízingu, je na medzinárodnom poli pomerne dosť. Ich pozitíva sú napríklad cieľavedomosť, orientácia na výkon a výsledok, sú zvyknutí tvrdo pracovať, aby dosiahli i tie najťažšie méty. Sú systematickí. Dokážu sa nechať viesť radami a skúsenosťami niekoho iného, neodradí ich čiastočný neúspech, nechýba im súťaživosť, tímový duch a schopnosť spolupracovať s druhými. Tí najúspešnejší mávajú potrebu zhodnotiť zarobené financie, či sa zaistiť pre prípad, že so športom skončia. Príkladom môže byť Usain Bolt, ktorý spoluvlastní franšízovú sieť reštaurácií.

Často tiež nie sú ochotní obetovať podnikaniu všetok svoj čas a energiu, i preto je pre nich franšízing ideálnym riešením na vedľajšiu podnikateľskú kariéru. Franšízy môžu fungovať aj bez ich fyzickej prítomnosti, zapojiť sa do podnikania môžu teda ešte aj ako aktívni športovci.

  • Živnostníci a majitelia či riaditelia malých firiem

Živnostníci vstupujú do podnikania obvykle z túžby po slobodnom uplatnení. Vďaka skúsenostiam sú si vedomí, že franšízová sieť im môže pomôcť eliminovať podnikateľské riziko. Dokážu podobne ako riaditelia a majitelia malých firiem oceniť výhody zabehnutej známej značky i podporu zo strany centrály. Mnohí z nich zažili už zvraty pri vedení spoločnosti, a nemajú z nich taký strach, ako ľudia bez predchádzajúcich podnikateľských skúseností.

Bývajú pritom prispôsobiví, preto sa stávajú silnou súčasťou systému. Sú tiež komunikatívni, majú dobré vzťahy s ostatnými podnikateľmi a často tiež vypracovanú svoju vlastnú profesijnú sieť kontaktov. Talentovaní sú obvykle i čo sa týka marketingu, reklamy, právnych či finančných služieb, a dokážu nájsť spoľahlivých a pracovitých zamestnancov pre svoje franšízové pobočky.