Príležitosť pre menšie mestá

Partner pre viaceré pobočky / Ideálnym franšízantom siete Triumph je skúsený podnikateľ so skúsenosťami v retailovom podnikaní. Franšízor s otvorenou náručou privíta hlavne tých uchádzačov o licencie, ktorí budú mať záujem budovať na tuzemskom trhu sieť a zastrešovať viac ako jednu predajňu.
Pondelok
14.10.2019
Značka Triumph inovuje súčasné obchody a posúva svoj imidž na novú úroveň. Má tiež záujem o ďalší rast franšízovej siete.
 

Vedenie siete predajní so spodnou bielizňou Triumph si je vedomé, že ďalší rast je možný iba ak sa podarí nájsť silných franšízantov, ktorí chcú svoju budúcnosť spojiť práve s touto medzinárodnou značkou. A práve takých aktuálne hľadá. V súčasnosti je situácia na trhu taká, že obchody Triumph je možné nájsť vo väčšine najväčších nákupných centier. Teraz dáva príležitosť podnikateľom, ktorí by chceli svoje podnikanie rozbehnúť v menších mestách.

A kde by sa mohli nové obchody v blízkej dobe objaviť? V posledných rokoch zažívame na Slovensku a tiež v Česku rast a medzi zákazníkmi sme vybudovali silné povedomie o našej značke,“ hovorí Barbora Matějková, franšízová manažérka siete Triumph. A možno to je dôvod, prečo by sa tejto značke mohlo dariť aj mimo veľkých miest.

Medzi franšízantmi siete Triumph nájdeme takých, čo sa aktívne venujú chodu predajne a sú vo svojich obchodoch dennodenne prítomní, ale aj držiteľov licencie, ktorí „iba“ riadia ekonomickú stránku obchodu. Na riadenie chodu a fungovanie predajne majú zodpovedného manažéra, alebo v prípade viacerých predajní area manažéra, ktorý sa stará o fungovanie všetkých predajní franšízanta.

„V našom franšízovom systéme spolupracujeme so zasvätenými ľuďmi, ktorí sa hlboko angažujú vo svojom podnikaní. To nám umožňuje obmedziť našu manažérsku štruktúru na danom trhu – napríklad všetky náborové procesy pre obchody sú vedené našimi franšízantmi,“ vysvetľuje Barbora Matějková s tým, že veľkou pridanou hodnotou franšízantov sú ich znalosti lokálneho trhu. Vedenie siete ich môže využiť pri plánovaní ďalšej expanzie.


Triumf v celom svete / Z malého nemeckého mestečka sa značka Triumph vďaka svojim výrobkom dostala do 120 krajín celého sveta. Na Slovensku má franšízové aj vlastné obchody.