Franšízantom umožňujeme ďalej rásť

Podpora z vedenia / „Každý franšízant má svoj jasne definovaný región s exkluzívnymi právami. Jeho prvoradým cieľom je po úvodnom zaškolení zostavenie svojho prvého boardu. S tým mu pomáha master-franšízant aj preverená metodika získavania členov, ktorá je súčasťou franšízy a overeného know-how materskej organizácie TAB Boards International," dodáva Jana Škabradová.
Pondelok
23.09.2019
Do piatich rokov chce mať franšízový koncept TAB Board v Česku a na Slovensku 25 zastúpení, prezradzuje Jana Škabradová, Operation Manager TAB Board CZ.
 

TAB Board je koncept pôvodom zo Spojených štátov amerických. Ako americké vedenie ovplyvňuje fungovanie v Česku a na Slovensku?
Koncept TAB je živým systémom, neustále sa rozvíja a inovuje. A to aj napriek tomu, že v budúcom roku oslávi 30. výročie fungovania. Materská organizácia TAB US je preto s nami aj ostatnými master-franšízantmi a franšízantmi po celom svete, teda vo viac ako 20 krajinách, v neustálom aktívnom kontakte. A tiež ako sa my pravidelne schádzame na mesačnej báze s jednotlivými členy Boardu aj s našimi franšízantmi, tak aj master franšízanti z jednotlivých krajín sa každý mesiac stretnú pri riadenej telekonferencii vedenej TAB US, kde zdieľajú svoje poznatky, skúsenosti a informácie zo svojich regiónov. Každý týždeň TAB US organizuje pravidelné webináre určené pre ďalšie vzdelávanie všetkých franšízantov. Na intranete TAB je sekcia, kde si franšízanti z celého sveta môžu vzájomne radiť a zdieľať svoje poznatky získané pri práci s členmi. Každý franšízant  má možnosť rozširovať a doplňovať si  svoje znalosti z odboru, ale aj zdieľať skúsenosti s ďalšími franšízantmi z celého sveta a nájsť si tú „správnu“ informáciu, ktorú práve potrebuje ku svojmu podnikaniu s TAB. TAB US je na poprednej pozícii v poradenstve, ktoré je určené pre malé a strední firmy, stále rozvíja a inovuje celý koncept aj pracovné nástroje, ktoré umožňujú majiteľom lepšie riadiť a viesť svoje firmy.

Darí sa Vám úspešne rozširovať v Česku aj na Slovensku. Koľko máte v súčasnosti franšízových partnerov na oboch trhoch? 
V súčasnosti máme zastúpenie v ôsmich regiónoch v Českej republike a dvoch regiónoch na Slovensku. V septembri štartujeme nový región na Morave, ktorý je jedenásty z celkového plánovaného počtu 25 franšízových zastúpení TAB v Česku a na Slovensku do roku 2024. V roku 2014 sme koncept TAB Board priviedli na tieto dva trhy, stále ešte hľadáme ďalších vhodných franšízových partnerov pre neobsadenie regiónov.

Ako vyzerá ideálny franšízant pre TAB Board?
Ideálnym franšízovým partnerom je človek, ktorý prešiel praktickou skúsenosťou vo vyššom či strednom manažmente väčších či súkromných firiem, alebo viedol vlastnú firmu či podnikal v oblasti konzultácií a školenia určených pre manažment firiem. Vidí do cieľovej skupiny TAB – vníma potreby majiteľov stredných a menších spoločností, ktorí podnikajú v rámci rôznych odborov a odvetví. Náš franšízant je človek, ktorý sa chce ďalej rozvíjať a vzdelávať, má organizačné schopnosti a je samostatný a zodpovedný. Skúsenosti ukazujú, že najväčšiu úlohu tu hrá chuť pracovať s ľuďmi a zároveň pracovať na sebe, mať otvorenú myseľ aj schopnosť tímovej spolupráce s ostatnými franšízantmi.

Majú vaši franšízanti možnosť sa v rámci TAB Board nejako rozvíjať?
Pre našich franšízantov pravidelne organizujeme interné workshopy a semináre na témy, ktoré sú dôležité pre vedenie TAB Boardov.  A ako už bolo uvedené vyššie, tiež ako v rámci regiónov pracujeme so svojimi členmi v TAB Boardoch, rovnakým spôsobom organizujeme aj tzv. „Peer Boardy“ určené práve pre našich franšízantov. Riadeným spôsobom tu zdieľame, tento krát medzi franšízantmi, svoje skúsenosti z regiónov a odovzdávame si praktiky, ktoré sa osvedčili pri vedení členov aj Boardov. Každý tak má možnosť spýtať sa svojich kolegov na názor, radu a prípadne aj požiadať o pomoc. K tomu máme aj rozsiahlu podporu z materskej spoločnosti TAB US formou rôznych pravidelných webinárov cez internet a medzinárodných konferencií.

Ako striktné sú pravidlá pre franšízantov TAB Board? Majú nejakú voľnosť? Ako sa pozeráte na kreatívnych franšízantov?
Každá franšíza má svoje pravidlá, TAB Board nie je výnimkou. Americké vedenie dbá na dodržiavanie tzv. TAB Way, čo sú základné pravidlá a spoločné hodnoty, ktoré musí dodržiavať každý franšízant, ktorý pod hlavičkou TAB pôsobí. Operačný manuál, kde sú popísané interné procesy a celé know-how, ktoré dostáva k dispozícii franšízant na úvodnom sedemdennom školení a je k dispozícii všetkým franšízantom. Základný smer fungovania TAB, metodiku vedenia Boardov, privátneho tréningu aj prácu s nástrojmi TAB teda musí každý franšízant dodržiavať. Potom sú tu zdieľané odporúčania aj konkrétne skúsenosti, ktoré pomáhajú koncept TAB ďalej rozvíjať a ešte lepšie ho prispôsobovať potrebám členov TAB. Je to aj tým, že každý franšízant je individualita a systém práce si „prispôsobí“ svojej náture.

Čo však neradi vidíme je to, keď náš franšízant popri činnosti s TAB vykonáva aj nejakú inú činnosť, a tým odčerpáva svoje sily aj koncentráciu na rozvoj svojich Boardov. Platí totiž to, že koľko energie venujú do svojho podnikania s TAB, toľko sa im vráti v podobe spokojných členov a stabilných Boardov. Ak franšízant vykonáva viac činností a svoju pozornosť a silu rozčleňuje na niekoľko smerov, je to zlé a je to vidieť aj na jeho výsledkoch. Potom niekedy môže dochádzať k neporozumeniu medzi nami a franšízantom, keď sa mu z tohto dôvodu niečo nedarí. Zo skúsenosti od nás aj z iných krajín vidíme, aké chyby franšízant robí, ale nevýkonný franšízant hľadá často chyby v systéme, nie v sebe.

Občas sa asi v každej franšíze stane, že sa musí s franšízantom rozlúčiť. Stalo sa Vám to?
Samozrejme stalo, ako asi všetky iné koncepty. Ľudia prichádzajú, vyvíjajú sa a niekedy odchádzajú. Môže sa stať napríklad to, že franšízant časom uvidí, že cesta, ktorou ide, nie je tá správna, akú si predstavoval, chce podnikať v inej oblasti, a preto sa rozídeme. Platí to nie iba pre franšízy, ale aj pre ostatné firmy a stane sa to v každom podnikaní s ľuďmi. Preto vnímame vždy ako pozitívne, keď sa rozídeme korektne a vo všetkej slušnosti. Nikde nie je napísané, že takýto „rozchod“ musí prebiehať na ostrí noža.

Niektorých franšízantov môže vždy počas spolupráce s konceptom napadnúť opustiť ho a podnikať v rovnakej brandži. Ako sa na takéto pokusy pozeráte v TAB Board?
Občas sa to asi vo všetkých franšízových sieťach stáva, že franšízant po niekoľkých rokoch nadobudol dojem, že už má dostatok skúseností a nevidí dôvod, prečo dodržiavať vnútorné pravidlá a hodnoty franšízy a chce sa „osamostatniť“. Zdá sa, že tento postoj a spôsob uvažovania niektorých ľudí patrí do „postkomunistických krajín“, kde bolo „normálne“, že sa veci aj koncepty kopírovali napriek tomu, že pôvodný koncept je chránený a neumožňuje podnikať v rovnakom odbore, resp. činnosti s rovnakou či veľmi podobnou metodikou, akú mu priniesla franšíza. Okrem toho, že takýto postoj vnímame ako neférový, zo skúsenosti vieme, že človek, ktorý sa takto rozhodol, veľmi rýchlo uvidí, že úspech, ktorý očakával, sa nedostavuje. K jeho dosiahnutiu mu totiž chyba komunita, podpora pre jeho podnikanie a ďalší rozvoj a inovácie systému, ktoré mu ako franšízantovi celý koncept poskytuje. Často sa stáva, že jeho služby nakoniec budú zaostávať a nebudú aktuálne.


Dôkladné diskusie / Proces zoznamovania sa s konceptom TAB trvá niekoľko týždňov až mesiacov. Počas tohto procesu sa franšízant a franšízor vzájomne spoznávajú, vyjasňujú si prípadné dotazy, riešia návratnosť investície, aby na konci procesu mali jasno, či spolu chcú spolupracovať a či spolupráca dáva obom stranám zmysel.

Populárne na fóre

Online trhovisko vo franšíze

Ahoj, Moje meno je pani Otis Anna. Som veriteľ investičných fondov a finančný analytik. Ak potrebujete pôžičku na projekt alebo investíciu, môžete ma so žiadosťou...

7 komentár(e)
posledný 21.05.2021
B2B segment láka nové franšízy

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
B2B segment láka nové franšízy

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

6 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Odbor, ktorý frčí aj počas krízi

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

1 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021
Online trhovisko vo franšíze

NALIEHAVÁ PONUKA PÔŽIČIEK S NÍZKOU ÚROKOVOU SADZBOU 3% PLATÍ HNED TEĎ. Akvizícia podnikateľského úveru a všetkých ďalších súvisiacich pôžičiek KRISTOVSKÉ...

7 komentár(e)
posledný 27.04.2021