Učia, stavajú a zarábajú

Väčšina vo franšíze / / V domácom Poľsku prevádzkuje spoločnosť Edukido dve vlastné pobočky, zvyšných 27 je v rukách franšízantov.
Pondelok
20.05.2019
Robert Stopa investoval do franšízy Edukido niekoľko tisíc eur. Svoje vložené peniaze získal veľmi rýchlo späť a kúpil si licenciu na rozvoj tejto siete i v ďalšom regióne.
 

Prvýkrát Robert Stopa počul o franšízovej značke Edukido v rádiu. Informácie o vzdelávaní detí pomocou legendárnej stavebnice Lego ho zaujala až tak, že kontaktoval poskytovateľov franšízových licencií s tým, že by chcel zistiť viac o možnostiach spolupráce. A čo zistil, sa mu páčilo. ,,Edukido tvoria nadšenci, ktorí chcú vybudovať silnú značku so stabilným miestom na trhu. Páči sa mi, že koncept je premyslený do najmenších detailov. Franšízor dbá na to, aby boli hodiny pre deti čo najzaujímavejšie, aby sa čo najviac naučili. Tiež chce, aby sme my, franšízanti rástli,“ hovorí Robert Stopa s tým, že po prvom rozhovore s poskytovateľom licencie mu bolo jasné, že ak má opustiť svoje zamestnanie vo vydavateľstve a začať podnikať, bude to pod hlavičkou práve tejto značky. „Obzvlášť preto, že ako vyštudovaný pedagóg mám rád prácu s deťmi, preto som túto príležitosť videl ako ideálnu,” dopĺňa Stopa. Toto je príbeh začiatku podnikania s konceptom Edukido jedného z poľských franšízantov. Veríme, že pre vás môže byť zaujímavou inšpiráciou. Sieť Edukido chce totiž prostredníctvom franšízy vstúpiť aj do Českej republiky.

Robert Stopa podpísal franšízovú zmluvu so značkou Edukido v júni 2017, najhektickejšie obdobie, ktorým je pre všetky záujmové krúžky september, ho teda iba čakalo. Práve v septembri sa totiž rodičia rozhodujú o tom, akými aktivitami vyplnia voľný čas svojich detí a ktorý koncept je pre nich ten pravý. Robert si obstaral franšízovú licenciu pre okres Pszów, pretože v ňom býva. Začínal s krúžkami v prímestských školách, pretože pre jeho mesto Rzeszow mal územnú exkluzivitu iný franšízant. „Prenajímal som si miestnosti v školách a škôlkach a v nich som organizoval kurzy. Zo začiatku som v tom bol sám, ale vzhľadom na to, že záujem o kurzy rástol, pomerne skoro som zamestnal ďalších inštruktorov,“ spomína Robert Stopa s tým, že financie, ktoré do Edukida investoval, sa mu vrátili do siedmich mesiacov. Všetko však vrátil naspäť do firmy a kúpil licencie na rozvoj v Mielci a okrese Łańcut. Dnes sa Robert v rámci svojho podnikania sústredí hlavne na jeho koordináciu a tiež marketing.

V súčasnosti vedie Róbertov tím viac ako 70 kurzov v školách, škôlkach, školských družinách alebo na ďalších miestach. Ako sám hovorí, veľmi často si rodičia pletú kurzy Edukido s kurzami robotiky. „Naším cieľom je deťom odovzdať vedomosti o svete prostredníctvom kociek Lego, a nie stavba robotov podľa návodu. Náplň našich krúžkov je veľmi široká a ich náročnosť je prispôsobená veku detí, ktoré ich navštevujú – inak vedieme krúžky pre päťročných a inak pre osemročných,“ vysvetľuje jeden z poľských franšízantov.

Každá lekcia je zahájená impulzom, napríklad v podobe krátkeho filmu, ktorý zameria pozornosť detí na vybraný problém. Následne inštruktori, ktorí sú často študenti, okolo vybraného problému vytvoria legendu, napríklad o gravitácii. Na deťoch je, aby sa pýtali. Potom na ne hľadajú rôznymi spôsobmi odpovede, experimentujú, premýšľajú. Využívajú pri tom Lego kocky. Dôležité je to, že nedostávajú žiadne pokyny, čo a ako majú postaviť. „Staviame na samostatnosti, preto sa inštruktor snaží čo najmenej zasahovať do práce detí. Jeho úlohou je viesť členov krúžku ku kreatívnemu a logickému mysleniu a činnosti,“ hovorí Piotr Szczepkowski, franšízor Edukido.

Keď deti svoje stavby postavia, prichádza čas na spoločné závery. V kurzoch Edukido sa preberajú také témy, ako napríklad lietajúce stroje, obnoviteľné zdroje energie, mapy sveta, gravitácia , moderná doprava, pohyblivé mosty, horské dráhy, vozidlo na Mars.

„Najväčšie príjmy, asi 85 percent, dosahujú za vedenie pravidelných krúžkov, 10 percent pripadá na dielne v školách, týkajúce sa konkrétnych školských predmetov a 5 percent na prípadné narodeninové party. V najbližšej budúcnosti sa chcem viac sústrediť na organizáciu väčšieho počtu akcií. Myslím si, že v tejto oblasti je možné toho urobiť ešte veľa. Plánujem tiež organizovať polotábory, čím som sa doteraz nezaoberal,“ prezradzuje Robert Stopa.

Majiteľ značky franšízantom odporúča, aby svoje podnikanie v rámci tejto franšízovej siete zahájili vedením kurzov v školách. V takom prípade ich totiž nečaká veľká investícia. Stačí im mať financie na zakúpenie licencie a stavebnice Lego, ktoré sú nevyhnutné pre kurzy. Nemusia však platiť prenájom priestorov a ich renováciu, čo výrazne znižuje investičné náklady. Záujemca o franšízovú licenciu by mal mať k dispozícii minimálne 4 000 eur. Konečná výška investície závisí na veľkosti regiónu, v ktorom chce podnikať, a tiež na tom, či kurzy budú prebiehať v školách, či sa hneď rozhodne otvoriť samostatnú pobočku.

Ak sa franšízant rozhodne pre lacnejší variant, musí mať podporu zo strany riaditeľov škôl, ktorí majú o kurzy záujem. Jeho úlohou je tiež presvedčiť rodičov, že práve koncept Edukido je pre ich deti tým pravým. „V oboch prípadoch sa stretávame väčšinou s pozitívnymi reakciami. Máme učebné plány pre deti od 3 do 12 rokov. Môžeme kurzy realizovať nielen v školách, ale tiež v materských škôlkach. Najväčší záujem o našu ponuku vidíme u detí vo veku od 6 do 9 rokov,“ upresňuje Stopa.

Franšízanti môžu otvoriť tiež Edukido centrá, čo plánuje i Robert Stopa. Nachádzajú sa v samostatných priestoroch, vďaka ktorým môžu franšízoví partneri realizovať kurzy počas celého dňa a tiež cez víkendy. Okrem toho franšízanti môžu rozšíriť svoju ponuku tiež o organizáciu narodeninových osláv či prázdninových prímestských táborov. Vďaka tomu má možnosť zarábať aj mimo školského roka. Robert Stopa obdobie prázdnin zatiaľ využíva na odpočinok a tiež na prípravu na ďalší školský rok. „Už počas niektorých prázdninových týždňov organizujeme ukážkové hodiny pre rodičov, ktorí už v tomto období uvažujú o tom, aké krúžky budú ich deti od septembra navštevovať,“ hovorí Robert Stopa s tým, že to nič nemení na fakte, že najhektickejšími mesiacmi sú pre neho práve september a október.

Vyučovacia hodina Edukido trvá 60 minút a v jednej skupine môže byť maximálne 10 detí. Každé z nich musí mať dostatok „stavebného materiálu“ Lego tak, aby mohol plniť zadanie jednotlivých lekcií. Celkovo je potrebné, aby lektor so sebou na hodinu priniesol hneď niekoľko kilogramov tejto celosvetovo obľúbenej stavebnice. Franšízant si ju môže obstarať sám, alebo prostredníctvom franšízora. „V tomto momente využívam pomoc centrály, pretože v momente, keď sa objednáva vo veľkom, sú pre nás ceny výhodnejšie,“ vysvetľuje franšízant Edukido.

Poskytovateľ franšízovej licencie neurčuje svojim franšízantom ceny kurzov, predkladá im však výpočty ukazujúce návratnosť investície. „Kvalita voľnočasových krúžkov začína byť pre rodičov mimoriadne dôležitá. Rodičia sú ochotní platiť viac, ale očakávajú kvalitné workshopy. Na druhú stranu vidia, že deti sú dnes často z veľkého počtu mimoškolských aktivít unavené. Preto si veľmi dôkladne vyberajú tie, na ktoré svoje deti zapíšu,“ hovorí franšízor Edukido Piotr Szczepkowski.

Franšízant pred stanovením cien jednotlivých kurzov kontroluje, aké ceny má v jeho regióne konkurencia a tiež to, či je táto suma prijateľná pre rodičov budúcich študentov. „Zisťoval som tiež, či sú ceny pre nás výhodné,“ dopĺňa Robert Stopa s tým, že podporu zo strany Edukido získal pred rozbehnutím podnikania, ale aj potom, tiež z neho môže ťažiť i dnes, keď sa jeho biznis dobre rozvíja. „Vďaka podpore franšízora ma totiž máločo prekvapí. Najdôležitejšie je počúvať skúsených ľudí, ktorí sa už na túto cestu vydali,“ dodáva.

A čo robia franšízanti Edukido počas prázdnin? To je obdobie, keď vedú polotábory/prímestské tábory/, môžu urobiť inventarizáciu kociek a pripraviť marketingové materiály pred novým školským rokom. „V auguste je už potrebné dohodnúť sa s riaditeľmi škôl a pýtať sa na možnosti prezentácie ponuky rodičom. V prvých septembrových dňoch je treba zahájiť intenzívnu reklamnú kampaň, rozdávať letáky, organizovať informačné schôdzky napr. na prvej schôdzke rodičov v škole," dodáva Robert Stopa.


Skúsenosti výhodou / Ideálny kandidát na franšízanta Edukido by mal mať manažérske schopnosti. Dobré tiež je, ak má už za sebou nejaké skúsenosti s prácou s deťmi, aj keď to nie je podmienka.

Populárne na fóre