Svet propagácie a reklamy so zaujímavými možnosťami

Svojmu produktu verí / Španielsky koncept reklamného systému Overnews postavený na priamom marketingu nie je vo svete reklamy novinkou. Záleží však na jeho prezentácii, na zachovávaní určitých pravidiel a na práci so samotným produktom. Musí sa odlišovať od klasickej plošnej inzercie a dokázať upútať pozornosť.
Štvrtok
31.01.2019
O neštandardnú kampaň v médiách v podobe špeciálnych štvorstranných prebalov periodík či využitie titulnej strany produktu je záujem, tvrdí španielsky franšízor Grupo Overnews.
 

Reklama má silný presvedčovací vplyv, je vnímaná ako seriózny komunikačný nástroj a zároveň dobrý pomocník. Ak sa správne používa, je možné prostredníctvom nej dosiahnuť požadované výsledky. Spoločnosť Grupo Overnews k reklame pristupuje kreatívne a svojím klientom ponúka klasickú aj neopozerajú možnosť, ako na seba upútať žiadanú pozornosť. Vďaka úspešnému nápadu má už v rodnom Španielsku 2 vlastné prevádzky vrátane centrály v prístavnom meste Alicante,  25 franšízantov a plány na expanziu do zahraničia v podobe franšízových prevádzok. Prvá z nich, na princípe master-franšízingu už funguje vo Veľkej Británii.

Viac ako  20ročné  skúsenosti v odbore viedli k vytvoreniu základného princípu ponúkaných služieb – španielskeho konceptu reklamného systému Overnews zameraného na tzv. priamy marketing. Spočíva vo využití titulnej strany, prebale periodika alebo pohľadovej strany obalu produktu ako reklamného nosiča. Pre prehľadnosť je systém rozčlenený do šiestich základných oblastí pôsobnosti, kde je možné uplatniť reklamu a propagačnú potlač, ako je napríklad periodická tlač, sektor pohostinstva, obaly výrobkov či akcidenčná tlač ako sú napríklad obľúbené firemné novoročné priania, papierové tašky alebo najrôznejšie pozvánky.

Franšízové pakety

 A práve tento systém je v podobe komplexného franšízového balíčka ponúkaný potenciálnym franšízantom aj na našom trhu, pričom franšízantovi dovoľuje sa špecializovať. Stále je tu však základná požiadavka na aktívnu činnosť, rozvoj podnikania, vyhľadávanie nových klientov. Ako spoločnosť uvádza, ide o franšízový balíček výnosných produktov s vysokou ziskovosťou (min. 100 %), v závislosti na výške zvolenej vstupnej jednorazovej ročnej investície. Tá je v rozmedzí od 4 do 7 tisíc Eur + DPH. „Franšízant si vždy sám zvolí, akú výšku investície uplatní. Vždy však získa dostatok produktov na celý rok, ktoré sú potrebné na dosiahnutie návratnosti investície a vytvorenie až 5násobného zisku,“ hovorí Mario Brondani, majiteľ spoločnosti Grupo Overnews s tým, že samozrejmosťou je vstupné zaškolenie, buď dvojdenné v centrále spoločnosti, alebo priamo u franšízanta. 


Sloboda v podnikaní / Každé podnikanie nastoluje určité požiadavky a zároveň vnáša do života špecifické výhody. Pre franšízanta nie iba v podobe prevzatia odskúšaného projektu, ale tiež v samostatnosti, zodpovednosti, vlastnom rozvoji. Pre franšízora je výhodou potvrdenie úspešnosti, záujmu a rozvoja spoločnosti, často aj jej zahraničná expanzia.

Populárne na fóre