Sám na svojom / Master-franšízant získa licenciu na celé územie Slovenska. Franšízantom siete zaručuje franšízová zmluva územnú exkluzivitu na zmluvne dohodnuté územie. Nemusí sa báť konkurencie, ktorá by mu vznikla v rámci siete.
Utorok
18.12.2018
Dobre vedená pobočka Extéria Market dosahuje zisk už rok po otvorení, do 5 rokov predstavuje pre majiteľa pasívny príjem, prezradzuje Lucia Eliášová, riaditeľka franšízovej siete Extéria.
 

Aké sú súčasné plány siete Extéria na slovenském trhu?
Na Slovensku hľadáme momentálne master-franšízanta pre riadenie a prevádzkovanie pobočiek Extéria Market na celom trhu. Master-franšízant získa unikátne know-how, vďaka ktorému dokáže v priebehu jedného roka obsadiť takmer celé územie Slovenska.  Dostáva tiež prevádzkový manuál – systémovú príručku na riadenie celého štátu franšízovej centrály Extéria. De facto je to ucelená kuchárska kniha pre podnikanie vo franšízovej sieti Extéria, kde podnikateľ nájde všetko potrebné pre úspech v tomto podnikaní. S využitím jedinečného know-how sa stane master-franšízant do dvoch rokov lídrom na trhu v oblasti poskytovania služieb BOZP a PO, tak ako tomu bolo v Českej republike.

Ako sa Vám darí s franšízovými pobočkami Extéria Market na domácom trhu v Českej republike?
Vidíme, že záujem o podnikanie s Extéria Market v Českej republike je, momentálne sa nám napríklad podarilo najnovšie otvoriť pobočku v Hodoníne a tiež v Uherskom Hradišti. Stále zostáva veľa neobsadených okresov, o ktoré sa môžu záujemcovia uchádzať.

Služby vašich pobočiek a franšízantov sú určené najmä pre podnikateľov a firmy, ktorí majú zákonnú povinnosť riešiť problematiku, s ktorou im pomáhate. Aký je zo strany firiem záujem o vaše služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany?
Klienti si naše služby chvália hlavne preto, že sa v zložitej problematike bezpečnosti práce a požiarnej ochrany nechcú sami orientovať a strácať nad tymito vecami čas, preto za nich tieto povinnosti vyriešime my, a oni sa môžu venovat svojmu podnikaniu. Väčšinou tiež nemajú predstavu, čo všetko a v akom rozsahu majú riešiť, tiež sú často prekvapení, že aj oni ako malá firma musia dôkladne riešiť BOZP a PO.

Úlohou master-franšízanta bude na území Slovenska rozširovať pobočkovú sieť prostredníctvom franšízantov. Prezraďte nám, pre koho je franšíza Extéria Market vhodná?
Franšíza Extéria Market je vhodná najmä pre osoby s obchodným duchom, záujmom a odhodlaním budovať svoju firmu vo svojom meste. Vítané sú skúsenosti s obchodným jednaním a vedením tímu ľudí. Veľkou výhodou konceptu je, že franšízanti nemusia budovať veľké prevádzky ani sklady. Pre prevádzkovanie franšízy stačí obchodné miesto na frekventovanej ulici s dvoma miestnosťami. Investícia do založenia obchodného miesta je teda minimálna, návratnosť rýchla. Dobre vedená pobočka dosahuje zisk už rok po svojom otvorení, a do 5 rokov predstavuje pre majiteľa pasívny príjem. Franšízant nemusí rozumieť odboru BOZP a PO, sústredí sa iba na obchod, a tiež si buduje vlastnú firmu s pasívnym príjmom a stabilitou.

Môžete sa s nami podeliť o skúsenosti vašich súčasných franšízantov? Ako sa im darí v podnikaní pod vašou značkou?
Ako príklad môžeme uviesť rozbehnutú pobočku v Prahe, ktorá pôsobí v sieti Extéria už viac ako tri roky. Majiteľky tejto pobočky pred vstupom do siete pôsobili v odbore bankovníctva, a zakúpiť licenciu sa rozhodli najmä kvôli časovej flexibilite vzhľadom k rodinným povinnostiam, tiež pre možnosť ovplyvniť výšku zárobku a možnosti podieľať sa na rozhodovaní a vedení ľudí. Tým najväčším impulzom bola hlavne atraktivita produktu, jeho na jednej strane jednoduchosť, a na druhej  strane dôležitosť, ktorá im prišla ako veľmi zaujímavý "artikel" na poli podnikania. Dnes patrí táto franšízová pobočka medzi najlepšie  siete Extéria, ktorá dosahuje priemerné mesačné obraty vo výške 600 tisíc Kč.


Školenie pre franšízantov / „Okrem vstupných a nadstavbových produktových školení organizujeme každý mesiac workshopy obchodných schopností pre majiteľov pobočiek a ich tímy obchodníkov, kde obdržia informácie o produktoch a tiež komunikácii s klientom a vnímaní potrieb klienta,“ upresňuje fungovanie v sieti Extéria Lucia Eliášová.

Populárne na fóre