Vďaka jedinečnému marketingu dokáže poradenská kancelária uzavrieť až 300 nových klientov každý rok. S využitím jedninečného know-how sa stane Master franchisant do dvoch rokov lídrom na trhu v oblasti poskytovania služeb BOZP a OPP, tak ako tomu bolo v Českej republike.
23.04.2018
Vytvorenie franchisovej prevádzky Extéria prináša Master franchisantovi príjem zo vstupných licencií 10 000 eur za každú predanú licenciu, hovorí riaditeľka siete Lucie Eliášová.
 

V čom je váš franchisingový koncept jedinečný?
Jedinečnosť konceptu Extéria spočíva v jedinečnom know-how. Ponúka záujemcovi veľa konkurenčných výhod. Medzi tie popredné patrí oddelenie technickej časti od obchodnej. Celý koncept poradenských kancelárií Exéria je postavený ako obchodný model, ktorý prináša franchisantom exkluzivitu územia, v ktorom podnikajú a jedinečný komplexný zákonný produkt BOZP a OPP pre širokú cieľovú skupinu podnikateľov a štátnu správu.

Poskytovaný je formou balíčkov za bezkonkurenčnú cenu na slovenskom trhu. Celý koncept Extéria je založený na dlhodobosti, kedy s klientami uzatvárame dlhodobé zmluvy a tým vytvárame pasívny príjem ako pre franchisanta, tak aj pre Master franchisanta.

Čo master franchisant získa kúpou Master licencie pre Slovensko?
Získa unikátne know-how, vďaka ktorému dokáže v priebehu jedného roka obsadiť takmer celé územie Slovenska franchisovými prevádzkami. Vytvorenie franchisingovej prevádzky prináša Master franchisantovi príjem zo vstupných licencií vo výške 10 000 Eur za každú predanú licenciu. Ďalším výnosom pre Master franchisanta je príjem z dosahovaného obratu pobočiek.

Čo od master franchisanta naopak očakávate?
Očakávame, že sa bude on, či jeho tím, naplno venovať ďalšiemu obsadzovaniu území Slovenska franchisovými pobočkami Extéria a udržovaniu zabehnutej a personálne obsadenej technickej centrály. Tak, aby bola služba BOZP a OPP dostupná klientom z každého kútu republiky a master franchisantovi to prinášalo významný príjem.

Koľko peňazí by si mal nový partner pripraviť na investíciu? Prípadne či ste ochotní spolupracovať napríklad s investorom, ktorý sa na chode franšíz následne neplánuje podieľať?
Odhadom je možné povedať, že celková investícia v rámci master licencie konceptu Extéria a prvotné náklady sa pohybujú okolo cca 150 tisíc eur. Je možné o udelení master licence rokovať aj s investorom, ktorý si chce rozšíriť súčasné investorské podnikanie. Franchisor mu môže byť k dispozícii s odporučením na vhodné obsadenie jeho tímu, ktorý sa bude starať o expanziu franchisových pobočiek Extéria na Slovensku a utvrdzovaniu v obsadení prvného místa na trhu v oblasti poskytovania služieb BOZP a OPP.

Aké sú potom podmienky z vašej strany?
V prípade, že niekoho táto investičná možnosť spolupráce zaujme, radi si s ním dohodneme osobnú schôdzku na našej franchisovej centrále, na ktorej si predstavíme celý koncept Extéria. Keď sa naše predstavy budú zhodovať, všetko môžeme začať podpisom zmluvy o utajení dôverných informácií a Zmluvy o budúcej Master franchisovej zmluve a zloží sa rezervačný poplatok na nákup licencie. Na tomto základe zašleme investorovi všetky potrebné informácie, určí sa expanzia a ciele pre celý štát, a masterfranchisant začne naberať skúsenosti s celkovou prevádzkou master franchisy, najmä podľa obdržaného manuálu, ktorý obsahuje postupy pre masterfranchisu.


Populárne na fóre