ERA ponúka novým franšízantom rozvoj osobného podnikateľského zámeru s využitím obchodnej siete ERA a podobne zmýšľajúcich partnerov. Možnosti sú obmedzené iba osobnými preferenciami (work-life balance) a pravidlami franšízového systému.
14.08.2017
Poradenská spoločnosť (Expense Reduction Analysts) ERA sa opiera o 25 rokov skúseností. Firmám znižuje náklady a zvyšuje ziskovosť.
 

Poradenské kancelárie ERA optimalizujú a následne znižujú výrobné a prevádzkové náklady, a pomáhajú firemným zákazníkom zvyšovať ziskovosť pri podnikaní. Svoje služby ERA poskytuje malým a stredným podnikom, tiež veľkým nadnárodným spoločnostiam. V súčasnosti ERA pôsobí v 25 krajinách na 4 kontinentoch vo viac ako 650 franšízových kanceláriách. Franšízanti ERA často preto spolupracujú na rovnakých projektoch, čo im umožňuje sústrediť sa na svoje silné stránky a zároveň poskytnúť široké služby svojim klientom.

"Pre firmy existujú dva spôsoby, ako môžu zvýšiť svoje zisky: viac predávať alebo viac šetriť," hovorí Fred Marfleet, zakladateľ a prezident spoločnosti Expense Reduction Analysts. "Skúsenosti ukazujú, že redukovať náklady o 15 až 20 % je možné u väčšiny prosperujúcich firiem," dodáva. Od svojho založenia v roku 1992 spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve obslúžila viac ako 18 tisíc klientov, priemerná úspora firemných zákazníkov činila po ich službách okolo 20 % predchádzajúcich nákladov. Klienti nie sú pri projektoch ERA vystavovaní absolútne žiadnemu finančnému riziku, výplata poradcov ERA pochádza z usporených peňazí.

Poradca musí mať sebavedomie

Odbornosť poradcov ERA sa týka asi 40 rôznych odborov, medzi ktoré patria napríklad telekomunikácie, energetika, poistenie, doprava, logistika, bankové služby, správa vozového parku a ďalšie. V Českej republike je ERA aktívna od roku 2011 a má v súčasnosti 14 poradcov. Svoje si v ERA nájdu business developeri, projektoví manažéri i analytickí odborníci z rôznych odborov. "Nie sme iba konzultanti, ale poskytovatelia služieb. Klientom nie iba radíme, ale uskutočňujeme riešenia, ktoré im prinášajú úspory a efektivitu," vysvetľuje Area Developer pre Českú republiku Jiří Rybár.

Noví franšízanti konceptu ERA môžu pri svojom podnikaní okrem iného zhodnotiť svoje kontakty, schopnosti a skúsenosti, a objaviť poradenskú franšízu, ktorá im umožní rozbehnúť prestížne ziskové podnikanie bez potreby zaistenia zamestnancov, prenájmu nehnuteľností a nákupu tovaru. Počiatočná investícia na nákup partnerskej licencie je 35 tisíc eur, financie by mal mať záujemca k dispozícii z vlastných zdrojov. Príležitosťou je ERA predovšetkým pre skúsených expertov v jednotlivých odboroch a business developerov, ktorí majú vysoké mienenie o svojich schopnostiach a skúsenostiach a chcú ich využiť pre seba a svoj vlastný podnik.


Populárne na fóre