Obchodné centrá pomáhajú rozvoju franchisingu

Nedeľa
17.07.2016
S riaditeľom Slovenské franchisingovej asociácie Jozefom Šétaffym sme hovorili o výhodách a nevýhodách slovenského franchisového trhu.
 

Môžete zhodnotiť vývoj slovenského franchisingového trhu?
Základným pozitívnym trendom v súčasnosti je iniciatíva viacerých podnikateľov k vzniku nových pôvodných domácich franšízových konceptov. V súčasnosti pôsobí na Slovensku viac ako 144 franchisových konceptov, z toho ich je 33 domácich, teda pôvodných slovenských franchis. Zároveň plánuje alebo pripravuje vstup na slovenský trh ďalších cca 40 zahraničných konceptov. Pomer domácich a zahraničných konceptov nie je na Slovensku priaznivý, pretože vo vyspelých krajinách spravidla prevažuje počet domácich konceptov. V tomto zmysle máme na Slovensku ešte rezervy a dá sa preto predpokladať, že vznik a rozvoj pôvodných konceptov, ktoré vytvoria a uvedú na trh slovenskí podnikatelia sa zintenzívni. SFA tento trend aktívne podporuje svojimi akciami a materiálmi (konferencie, prednášky, odborná literatúra) a najmä konkrétnymi konzultáciami a poradenstvom.

"Počet franchizových sietí a prevádzok bude pribúdať na úkor podnikateľov a firiem, ktoré podnikajú samostatne a jednotlivo, pod vlastným menom a značkou. V podstate je to globálny trend," predpovedá riaditeľ Slovenské franchisingovej asociácie Jozef Šétaffy.

Čo v súčasnosti Slovenská franchisingová asociácie (SFA) pripravuje?
SFA je na Slovensku hlavným partnerom Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising, ktorej 4. ročník sa uskutoční dňa 10.11.2016 v Bratislave, avšak na netradičnom mieste, v nových priestoroch Národného Podnikateľského Centra na Karadžičovej ulici. Tentokrát bude toto podujatie jednodňové, zúčastnia sa na ňom odborníci z teória aj praxe franchisového podnikania, úspešní podnikatelia aj záujemcovia o kúpu franchisových licencií. Na výstave odznejú prednášky a panelové diskusie odborníkov, priestor dostanú aj úspešné franchisové značky, ktoré budú mať možnosť prezentovať svoje koncepty a plány svojho rozvoja. Podrobnejšie informácie o príprave konkrétneho programu tohto podujatia a možnosti účasti budeme priebežne zverejňovať na našej stránke sfa.sk a samostanej stránke tejto výstavy.

Pri príležitosti konania tohtoročnej výstavy franchisingu SFA pripravuje vydanie vlastnej publikácie, ktorá bude popisovať súčasný stav franchisingového podnikania na Slovensku. Priestor v nej budú mať odborníci na franchisové podnikanie aj skúsení praktici, ktorí v nej budú mať možnosť vyjadriť svoje názory a poznatky z teórie, aj vlastnej aktuálnej praxe. Samozrejme osobitnou súčasťou budú prezentácie konceptov členov SFA.

Aké prednosti a nedostatky slovenského franchisového trhu vidíte?
Významnou výhodou pre súčasný rozvoj franchisingu na Slovensku je, že výstavba veľkých obchodných centier vytvára možnosti na vznik a existenciu množstva franchizových prevádzok rôznych značiek a teda vznik nových malých a stredných podnikov ich majiteľov (franchisantov). Z národohospodárskeho hľadiska to prispieva k tvorbe HDP a vytváraniu nových pracovných miest. Avšak počet franchizových sietí a prevádzok bude pribúdať na úkor podnikateľov a firiem, ktoré podnikajú samostatne a jednotlivo, pod vlastným menom a značkou. V podstate je to globálny trend, v rámci ktorého sa presadzujú výhody sieťového biznisu, jeho marketingu, organizácie a najmä logistiky.

Vo veľmi drsnom vyjadrení možno povedať, že v budúcnosti bude väčšina malých a stredných podnikateľov (predovšetkým v obchode a službách) franchisantmi veľkých úspešných sietí a reťazcov - alebo nebudú. Pre jednotlivo a samostatne podnikajúceho majiteľa menšieho obchodu alebo prevádzky služieb vlastnej „značky“ bude čoraz ťažšie ustáť konkurenciu veľkých, kapitálovo silných značiek a sietí jednoducho preto, lebo nezvládne čeliť ich marketingu a (globálnej) ponuke. Veľké siete sa vedia aj lepšie prispôsobiť k pretrvávajúcemu, pomerne nepriaznivému podnikateľskému prostrediu (byrokracia, korupcia, legislatíva).

Hlavným nedostatkom slovenského trhu (nielen franchizového) a súčasným problémom v praxi je, že vo firmách takmer na celom Slovensku je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na konkrétne pozície - v protiklade s pomerne vysokou nezamestnanosťou na Slovensku (ktorá je navyše geograficky značne štruktúrovaná). Súvisí to najmä s nastavením celého školstva. Celková štruktúra absolventov učňovských, stredných aj vysokých škôl nezodpovedá požiadavkám praxe, mnohokrát nie sú absolventi pre prax použiteľní. My v sieti Pizza Mizza napr. dlhodobo a priebežne nevieme nájsť ľudí do odborných profesií v gastronómii a pomohlo by nám, keby sme napr. mohli legálne zamestnať cudzincov, Ukrajincov alebo Srbov. Ale ten formálny proces - pokiaľ získajú pracovné povolenie je pre nich komplikovaný a trvá neprimerane dlhý čas. Druhá stránka problému je, že tí naši šikovnejší odchádzajú pracovať do cudziny, pretože tam majú možnosť získať lepšie ocenenie.

Koľko konceptov momentálne SFA združuje?
V súčasnosti má SFA 33 členov.

Ako očakávate, že sa bude franchisový trh v budúcnosti vyvíjať?
Ako som už v predchádzajúcich odpovediach naznačil, segment franchizového podnikania sa bude rozvíjať a postupne sa stane významným zamestnávateľom, teda tvorcom pracovných miest. Zvýši sa aj jeho podiel na tvorbe HDP a bude podporovať rozvoj domácej spotreby. Z uvedených dôvodov sa bude zvyšovať jeho význam a postavenie v celkovej štruktúre národného hospodárstva. Pokiaľ sa podnikatelia pôsobiaci v tomto segmente dokážu zorganizovať a presadzovať jednotne svoje záujmy (v jednote je sila), budú musieť byť akceptovaní aj v oficiálnych štruktúrach štátnej legislatívy a exekutívy.

V tomto zmysle môže zohrať významnú úlohu Slovenská franchisingová asociácia, ktorá je jediným oficiálnym reprezentantom franchisingového podnikania na Slovensku a reprezentuje ho aj na medzinárodnej úrovni. Toto by mohla byť aj čiastočná odpoveď na otázku od mnohých slovenských podnikateľov (franchisorov), že aký význam a zmysel má členstvo v tejto asociácii. Môže zabezpečiť výhody pre všetkých, napr. lepšie podmienky pre podnikanie. Chce to ale prekročiť limity myslenia mnohých našich podnikateľov, ohraničeného vo vnútri "plota" svojej firmy a získať nadhľad, motiváciu a schopnosť spolupracovať a riešiť všeobecne prospešné veci aj na vyššej úrovni.


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

My name is Mohammed Ahsan I'm a financial Consultant of a reputable firm Operating out of the United Kingdom we provide Discrete Financial, Services for High Net Worth...

82 komentár(e)
posledný 26.11.2021
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

My name is Mohammed Ahsan I'm a financial Consultant of a reputable firm Operating out of the United Kingdom we provide Discrete Financial, Services for High Net Worth...

11 komentár(e)
posledný 25.11.2021
Koľko a prečo toľko?

Žijem v Holandsku a som dnes šťastný muž? Povedal som si, že každému veriteľovi pôžičky, ktorý by mohol zmeniť môj život a život mojej rodiny, odporučím...

82 komentár(e)
posledný 19.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Potrebujete pujcku na lepší život nebo financní pomoc pro vaše podnikání? nabízíme všechny druhy pujcek, pokud máte zájem, napište nám pro více informací...

82 komentár(e)
posledný 16.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a zároveň finančný poradca. Potrebujete na dokončenie projektu podnikateľský...

82 komentár(e)
posledný 14.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a zároveň finančný poradca. Potrebujete na dokončenie projektu podnikateľský...

82 komentár(e)
posledný 14.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Jedným slovom, wow !! Neverím, že prostriedky už sú na mojom účte. Ďakujem, ďakujem, ďakujem! Spravili ste z zvyčajne dlhej, natiahnutej a zastrašujúcej práce...

82 komentár(e)
posledný 08.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Už žádné starosti se získáním půjčky. Zůstaňte doma a požádejte o úvěr online a budete mít půjčku na bydlení. Chcete získat: Osobní půjčku; hypoteční...

82 komentár(e)
posledný 30.08.2021