Prvý trh, na ktorom sa skupina Raiffeisen Bank International rozhodla využiť franchising ako distribučný model, je práve Slovensko. Nevylučujeme, že v budúcnosti pribudnú franchisingové pobočky aj v iných krajinách.
Piatok
19.12.2014
Otvoriť si vlastnú banku nemusí už byť len sen. Splniť si ho môžete aj na Slovensku.
 

Jedinou bankou na slovenskom trhu, ktorá sa rozvíja prostredníctvom partnerov na báze franšízingu, je doposiaľ Raiffeisen banka. Prvé partnerské pobočky banka otvorila v novembri roku 2012, momentálne ich na Slovensku nájdeme 32, čo podľa vyjadrenia banky rozhodne nie je číslo konečné.

Dôvodom, prečo sa banka rozhodla pre rozširovanie siete na princípe franšízingu, je okrem iného aj fakt, že vďaka tomu môžu zefektívniť prevádzku pobočiek a tiež znížiť náklady na ich zriadenie. "Vďaka franšízovému modelu sme boli schopní vytvoriť koncept, ktorého náklady sú podstatne nižšie a v ktorom zároveň vidíme príležitosť na zrýchlenie našej expanzie," hovorí hovorca Raiffeisen banky Martin Krajniak s tým, že ak má franšízant vo svojom okruhu veľa známych, je spoločensky uznávaný a aktívne sa angažuje v miestnej komunite, pomáha mu to úspešne rozvíjať svoje podnikanie.

Záujemca o licenciu na prevádzkovanie pobočky RAIFFEISEN banky zaplatí jednorazový vstupný poplatok vo výške 30 tisíc Eur. Ďalej si musí pripraviť 20 tisíc Eur na vratnú kauciu, ktorá je viazaná na celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Ten sa uzatvára na 5 rokov s možnosťou predĺženia. Vratná kaucia je od partnerov vyberaná pre prípad poškodenia zariadenia, ktoré má v prenájme a pre prípadne vzniknuté škody. Ďalším poplatkom, ktorý partner banke mesačne odvádza, sa pohybuje vo výške 3 % z výšky jeho fakturovaných provízií.

„Franšízant dostáva kompletne zariadenú pobočku banky na kľúč, úvodné školenie a priebežné vzdelávanie pre seba aj svojich zamestnancov, marketingovú a technickú podporu, pomoc pri rozvoji podnikania prostredníctvom area manažéra a, samozrejme, prístup k bankovým produktom a bankovej infraštruktúre,“ hovorí výkonná riaditeľka Raiffeisen banky Lucia Suďová. Zaujímavosťou je, že franšízant ani jeho zamestnanci vôbec nepracujú s hotovosťou. Súčasťou každej pobočky je totiž automatický trezor, ktorý slúži na výbery a vklady hotovosti. Takéto riešenie je na Slovensku unikátne.


Populárne na fóre