Výstava na Slovensku

Prvý ročník Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising na Slovensku sa uskutočnil v bratislavskom Palffyho paláci.
14.11.2013
V dňoch 30. až 31. októbra sa v Bratislave prvý krát uskutočnila výstava pre podnikanie a franchising. Predstavilo sa na nej 26 franchisových konceptov.
 

Výstavu počas dvoch dní navštívilo celkovo 423 návštevníkov, ktorí prejavili záujem o vzdelávanie a informácie v odbore a 82 % z nich odchádzalo veľmi spokojných s ponukou odborných prednášok. Podľa ankety, ktorú organizátori v rámci výstavy uskutočnili, celkovo 65 % zúčastnených uvažuje o kúpe franchisovej licencie a zhruba 89 % respondentov uvádza, že výstavu navštívilo z dôvodu oboznámenia sa s novinkami a možnosťami, ktoré odbor prináša i pre stretnutie s jednotlivými franchisovými konceptmi. Súčasťou jednej z prednášok bolo i predstavenie spustenia nového odborného portálu Franchising.sk, za ktorým stojí spoločnosť PROFIT system.

Hlavným partnerom výstavy bola Slovenská franchisingová asociácia (SFA). „Každá aktivita, ktorá podporuje obor je vítaná,“ hodnotí akciu prezident SFA Jozef Šétaffy s tým, že sa na ňu nadväzujú nielen obchodné, ale i partnerské vzťahy a spolupráce. „Ako dobrý príklad môže slúžiť plánovaná užšia spolupráca medzi slovenskou a franchisingovou asociáciou, o ktoré sme hovorili s prezidentom Českej asociácie franchisingu pánom Jánom Gondom,“ doplňuje Šétaffy.

Pre každého niečo

Súčasťou projektu bol tiež sprievodný program, ktorý doplňoval jednotlivé prezentácie vystavujúcich subjektov a ktorý prebiehal po celú dobu výstavy priamo na výstavnej ploche a v priľahlom sále. Bolo tu možné vypočuť si rôzne referáty a prezentácie, nadviazať užitočné kontakty, zúčastniť sa diskusií a osobne spoznať odborníkov a poradcov nielen z franchisového podnikania, ale i z ďalších oblastí. K dispozícii návštevníkov boli zástupcovia franchisových systémov, experti na mnoho odborných tém.

„Koncepcie výstav konaných v Prahe a Bratislave sa prejavuje ako životaschopná, prináša nielen obchodné efekty pre zúčastnených, ale tiež možnosti dopredu sa informovať, vzdelávať a dozvedieť sa niečo viac v osobných rozhovoroch so zástupcami franchisových konceptov,“ hovorí spoluorganizátorka výstavy Monika Hrubalová.