Franšízing – istota úspechu?

Spolu za jeden povraz / Stopercentný úspech vám žiadny seriózny majiteľ franšízového konceptu nezaručí. To, čo vám môže sľúbiť, je jeho pomoc v tom, aby vaše podnikanie bolo ziskové. Je to aj v jeho záujme.
Pondelok
22.05.2023
Veľa podnikateľov, ktorí uvažujú o vlastnom podnikaní s franšízou, očakáva, že dostanú recept na stopercentný úspech. Je to reálne tak?
 

Pravdou je, že zakúpením licencie známej značky si podnikateľ zjednodušuje vstup do podnikania. Výmenou za to sa však vzdáva časti svojej nezávislosti. Franšízing so sebou nesie výhody aj nevýhody. Vo väčšine prípadov však  výhody prevažujú.

Kuchárka na úspešné podnikanie 

Hovorí sa, že franšíza znizuje podnikateľské riziko hlavne na začiatku. Vlastník úspešného podnikateľského konceptu svojmu partnerovi poskytuje svoje znalosti a skúsenosti. Vďaka nim nemusí robiť chyby, ktoré  sa stavajú začínajúcim podnikateľom. Výberom franšízového podnikania získate hneď na začiatku pripravený a osvedčený predajný model. Franšízant napr. získava projekt úpravy priestorov a nutného zariadenia v súlade so štandardmi tej či onej značky. V rámci franšízovej zmluvy je poskytované aj školenie, nielen pre samotného franšízanta, ale často aj pre personál, ktorý bude na franšízových pobočkách pracovať. Franšízanti získavajú osvedčené riešenie, ktoré sa v prípade začatia podnikania pod vlastnou značkou musia vypracovávať dlhé mesiace, alebo skôr roky.

Know-how je o to mocnejšie, čím známejšia je značka franšízora. Vybudovanie vlastného imidžu môže trvať roky, vďaka franšíze si môžu podnikatelia užívať výhody značky od samého začiatku. A práve známa značka je často tým faktorom, ktorý rozhoduje o výbere franšízy.

Odovzdávame skúsenosti aj pomoc pri problémoch

Cieľom franšízora pri predaji vlastného podnikateľského konceptu franšízovým partnerom by malo byť, aby jeho vlastný úspech zdieľali aj oni. Okrem značky a know-how by teda mali franšízantom podať pomocnú ruku. Urobiť to môže najrôznejšími spôsobmi. Obzvlášť cenná je pomoc pri výbere a posúdení potenciálu miesta, kde bude franšízová pobočka prevádzkovaná. Vyhľadanie priestorov je úlohou príjemcu licencie, ale poskytovateľ franšízy by mal posúdiť, či jeho koncept bude v danom mieste fungovať a či má vôbec nejaký zmysel ho tu budovať a rozvíjať. Môže sa stať, že prípravné práce si vyžiadajú tak vysokú finančnú investíciu, ktorá do budúcna vylučuje dosiahnutie ziskovosti firmy na mnoho mesiacov. Toto riziko sa týka najmä pohostinstva, kde môže byť zariadenie priestorov obzvlášť nákladné.

Dôležitým prvkom podpory, s ktorou môže franšízant počítať, je školenie, ktoré jeho a jeho zamestnancov uvedie do sveta podnikania. Napríklad v sieťach súvisiacich s cestovným ruchom sa partneri učia napríklad tajom prevádzkovaniu cestovnej kancelárie, predajným technikám, rezervačným systémom, alebo predaju turistických akcií. Franšízanti predajní odevov sú školení v znalosti sortimentu, zákazníckeho servisu a softvéru a postupov spolupráce. Je dôležité, aby franchisant mohol využiť pomoc poskytovateľa licencie ako na začiatku podnikania, tak aj neskôr, keď už ide na plné obrátky.

Sila vo veľkosti

Jednou z veľkých výhod toho byť súčasťou franšízovej siete sú lepšie podmienky v zmluvách s dodávateľmi, a to najmä v prípade, keď sa jedná o pobočky zamerané na predaj. Franšízová sieť disponuje veľkou kúpnou silou, ktorá franšízorovi umožňuje vyjednať nižšie ceny s výrobcami či veľkoobchodníkmi.

Dôležité sú aj marketingové výhody. Reklamné kampane majiteľa značky budujú imidž celej siete a nadobúdajú rozmery, o ktorých by nezávislý podnikateľ mohol len snívať. Majiteľ franšízovej licencie by si ako samostatný podnikateľ mohol len ťažko dovoliť kúpiť napríklad veľkú reklamnú kampaň v celoštátnych médiách alebo online svete. Pri malom rozsahu prevádzky by to navyše nedávalo žiadny ekonomický zmysel. Vstup do rozvinutej franšízovej siete s mnohými pobočkami umožňuje jedinému príjemcovi využiť efekt veľkej reklamnej kampane organizovanej poskytovateľom licencie pre celú sieť.

Je to podnikanie

Poskytovateľ franšízy nerobí charitu. Za odovzdané know-how, značku a podporu očakáva finančnú kompenzáciu v podobe franšízových poplatkov alebo marží. Pre franšízantov znamenajú záťaž, ktorá môže byť významná najmä v počiatočnej fáze podnikania. Obchodný plán franšízovej spoločnosti by mal zahŕňať jednorazovú počiatočnú platbu, ako aj pravidelné mesačné poplatky – v niektorých sieťach sú účtované paušálne, v iných v závislosti od obratu generovaného franšízantom. Niektorí franchisori tiež inkasujú príspevok do marketingového fondu, z ktorého financujú aktivity na celoštátnu propagáciu značky. V niektorých obchodných systémoch si poskytovatelia franšízy neúčtujú žiadne poplatky, ale to neznamená, že používanie ich licencií nič nestojí. V takých prípadoch je potom franchisant povinný nakupovať tovar priamo od franšízora. Všeobecne platí, že čím je systém ziskovejší a čím väčšiu istotu úspechu si franšízant „kupuje“, tým treba počítať s vyššími investíciami i následnými poplatkami.

Samostatnosť vs. kontrola

Pre veľa ľudí uvažujúcich o obstaraní franšízovej licencie môže byť obtiažna kontrola zo strany franšízora. Faktom ale je, že bez kontroly to nejde. Neoplatí sa tak brať tento faktor ako jednoznačného strašiaka. Franšízant musí pochopiť, že bude podliehať dohľadu. A je to v jeho vlastnom záujme. Predstavme si situáciu, že štandardy kvality v sieti dodržiavajú všetci, až na jedného nedisciplinovaného franšízanta. Pokiaľ si toho majiteľ značky nevšimne a nenapraví ho, môže takýto subjekt vážne podkopať povesť celej siete. Poskytovateľ franšízy musí stanoviť pravidlá a skontrolovať, či ich franšízanti dodržiavajú. Jedine tak môže ovplyvniť úspešné fungovanie celej siete.


Váhanie na začiatku / Známa značka, osvedčený podnikateľsky nápad a know-how versus franšízové poplatky a faktúry zo strany franšízora. Také argumenty sa stretávajú v mysliach ľudí uvažujúcich nad kúpou franšízovej licencie.