Franšíza je dobrý začiatok, riziká ale existujú

Naprieč odbormi
Naprieč odbormi / Osobná angažovanosť podnikateľa, jeho priame zapájanie sa do chodu a vedenia firmy je pre úspešné fungovanie nevyhnutnosťou.
Utorok
28.02.2023
Bežným sprievodným javom podnikania je neistota. Jedným zo spôsobov, ako riziko z podnikania zmierniť, je aplikovať postup, ktorý sa osvedčil iným, franšízu.
 

Ide o podnikanie pod značkou niekoho iného. Najlepším príkladom sú siete rýchleho občerstvenia, ktoré sa rozrástli po celom svete. Hoci majú jednotlivé prevádzky rôznych vlastníkov, riadia sa podľa rovnakých pravidiel, používajú spoločnú značku, majú tie isté pracovné postupy. Franšíza je pre začínajúcich podnikateľov šikovným spôsobom, ako sa dostať k podnikaniu a ťažiť z poznatkov skúsenejších.

Samozrejme, nie je to žiadna stávka na istotu. Aj v biznise v úlohe franšízanta čelí podnikateľ riziku, že klienti nebudú spokojní, že trh sa obráti, že sa objavia rôzne nepredvídateľné okolnosti. Napokon, tých si aktuálne zažívame až-až.

Pandémia naučila myslieť na riziká

Pandémia najviac zasiahla gastro sektor, pričom práve to je dlhodobo najobľúbenejšie odvetvie v rámci franšízingu. „Počas pandémie to mali ťažké všetci, ale franšízanti sa mohli spoľahnúť aspoň na pomoc franšízorov,“ vysvetľuje Lenka Nováková, franšízová poradkyňa z portálov Franchising.sk a Franchising.cz.

„Hoci nie všetci to ustáli, horšie to znášali najmä tí franšízingoví podnikatelia, ktorí otvárali nové prevádzky, mali biznis model naplánovaný viac do budúcna a mali vysoké úvery. Franšízori však boli franšízantom nápomocní, napríklad im odpustili franšízingové poplatky, pomáhali im vyjednávať lepšie nájomné podmienky a delili sa navzájom o skúsenosti,“ opisuje Lenka Nováková výhody franšízy počas krízových období. Tie, napokon, ešte nekončia. Aktuálne sa týkajú najmä vyjednávania lepších cien pre energie.

Magdaléna Falťanová z Programu pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne hovorí o skúsenosti, s ktorou sa aktuálne stretávajú rôzni franšízori: „Mnoho podnikateľov, ktorí majú otvorené svoje franšízingové prevádzky v nákupných centrách, ani nevedelo, ako je dané nákupné centrum vykurované. Až teraz, pri rýchlom raste energií, sa o to zaujímajú, pretože sa im to premieta do vysokého nájomného, a zisťujú, že túto alternatívu ani nemajú ošetrenú v nájomných zmluvách.“

Až obdobie viacerých súbežných kríz naučilo podnikateľov, že hraničným situáciám treba venovať veľký priestor aj vo franšízingových zmluvách. Hoci každá základná rada pre franšízingové spolupráce hovorí o tom, aby zmluvy riešili čo možno najviac problémov, často sa nadšenie z novej spolupráce premietne do slabých zmlúv. „Lenže zmluvy tu nie sú pre dobré, ale práve pre zlé časy,“ pripomína Magdaléna Falťanová.

Myslieť na začiatok aj koniec

Samozrejme, pandémia sa asi predpokladať nedala, no dobrá franšízingová zmluva musí mať korektne ošetrený nielen začiatok a priebeh spolupráce, ale aj jej prípadné ukončenie, ak sa vyskytnú situácie, ktoré podnikateľovi neumožňujú pokračovať vo svojej aktivite. Práve na tieto možnosti sa dá pri tvorbe franšízingovej zmluvy myslieť bez ohľadu na to, či vieme, aká ďalšia katastrofa príde v nasledujúcich rokoch. Preto by pri tvorbe a podpise franšízingovej zmluvy mal asistovať skúsený právnik. Investícia do neho bude určite nižšia ako hasenie problémov v krízovej situácii.

Lenka Nováková však pripomína, že situácia s covidom mala o niečo miernejší dosah na franšízantov, ako sa predpokladalo: „Pandémia prišla v dobe ekonomickej prosperity, takže ľudia mali našetrené a vedeli vykryť prvé mesiace. V momente, keď došlo k uvoľňovaniu reštrikcií, bolo vidieť takmer okamžitý nárast podnikateľskej aktivity franšíz. Pandémia tiež prospela istým druhom franšízingového podnikania, napríklad veľmi sa darilo vzdelávacím službám a starostlivosti o telo,“ vysvetľuje franšízingová expertka.

Začnite s tým, v čom sa vyznáte

Ak podnikateľ začne svoj biznis ako franšízu, vzdáva sa časti svojej slobody výmenou za istotu skúseností. Musí rešpektovať pravidlá franšízora a franšízingovej zmluvy. Čo taká zmluva zahŕňa, je na dohode medzi oboma zúčastnenými stranami. Niekedy ide len o zdieľanie brandingu a prenos skúseností, inokedy sú podmienky nastavené prísne a franšízant si môže vyberať len z možností, ktoré mu nastaví franšízor, napríklad pri rozhodovaní o dizajne a usporiadaní interiéru či pridávaní nových produktov do ponuky.

Magdaléna Falťanová pomáha začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám s financovaním ich rozbehu. Pri štarte nového biznisu odporúča rovnaké pravidlo, či už začínate na vlastnú päsť, alebo ťažíte z know-how investora alebo franšízora: radšej začínajte podnikanie v tom, čo poznáte. Ak nemáte v danej oblasti žiadne skúsenosti, predtým, ako investujete svoje úspory do biznisu, najprv získajte prehľad o danom odvetví. Môžete sa napríklad zamestnať v podobnej prevádzke.

„Ak si napríklad nádejný podnikateľ, ktorý doposiaľ pracoval, povedzme, v stavebníctve, chce otvoriť maloobchod s kozmetikou a nemá to ani ako hobby, že by doma po večeroch skúšal kozmetiku, pre banku je to varovný signál,“ vysvetľuje Magdaléna Falťanová zo Slovenskej sporiteľne. Predstava, že si kúpi franšízingovú licenciu, zamestná v prevádzke ľudí, ktorí sa veci rozumejú, a on tam ani nebude chodiť,je prvý predpoklad toho, že s financovaním v banke neuspeje.

Franšízingová expertka Lenka Nováková dopĺňa, že pokiaľ potenciálny franšízant disponuje dostatočným vlastným kapitálom a je ochotný viac riskovať, môže sa pozerať po franšízach aj v inom odbore, než v tom, kde má skúsenosti.

Franšízori často prechádzajú na franšízingový model podnikania vtedy, keď majú konkrétne know-how, chcú budovať nové pobočky, ale nechcú riešiť ľudské zdroje. A práve ľudia, zamestnanci aj zákazníci, sú základom k podnikateľskému úspechu. Ten bez investície do vzťahov nepríde.

Nemožno vedieť, čo ľudí motivuje, čo ich trápi, čo sa zákazníkom páči a čo nie, bez toho, aby tam majiteľ bol aspoň určitý čas fyzicky prítomný. Osobná angažovanosť podnikateľa, jeho priame zapájanie sa do chodu a vedenia firmy je pre úspešné fungovanie nevyhnutnosťou.

Magdaléna Falťanová ponúka tento príklad: „Istý podnikateľ vlastnil sieť kaviarní, ale ľudia v prevádzkach so zariadením ani so zdrojmi nenarábali dobre. Zmenil však systém podnikania, jednotlivé prevádzky dal dovtedajším zamestnancom ako franšízu, a zrazu sa zmenil ich postoj k podnikaniu.“

Ako každý podnikateľ, aj franšízant musí mať na úvod podnikateľský plán, prieskum trhu a vedieť, do čoho ide. Hoci podnikateľský plán a osvedčený systém pod dohľadom franšízora zmierňuje neúspech v podnikaní, úspech stojí aj padá na ľudskom faktore. Preto aj franšízor, aj banka dôkladne posudzujú profil franšízanta, jeho osobné vedomosti a schopnosti viesť daný podnik.