Pripravte sa na franšízu

Príprava na rokovania / „Keď za vami príde potenciálny franšízant, musíte mať pripravené atraktívne materiály, ktoré s nimi môžeme okamžite zdieľať a o ktorých s nimi môžeme diskutovať, upresňuje Karol Kaczmarek.
Pondelok
28.09.2020
„Pri premene firmy na franšízovú sieť je nutné mať dobre nastavený finančný model," hovorí Karol Kaczmarek, franšízový analytik pre región CEE skupiny PROFIT system franchise services.
 

Sú obchodný plán a finančný model to isté?
Podnikateľský obchodný plán je komplexný, veľmi široký materiál, ktorý obsahuje napríklad analýzu cieľového trhu, cieľovej skupiny, spôsob oslovenia zákazníkov, marketingovú stratégiu atď. Finančný model je súčasťou dobre vyvinutého obchodného plánu. Je to svojim spôsobom číselná ilustrácia podnikania. Odpovedá na otázky: koľko by malo byť investované, aké príjmy možno očakávať, aké náklady vzniknú pri prevádzke. Finančný model pomáha rozhodnúť, či je investícia dostatočne finančne atraktívna alebo nie.

Prečo vlastne začínajúci poskytovateľ franšízových licencií potrebuje finančný model? Koniec koncov je to on, kto pozná svoje podnikanie zo všetkých strán.
Finančný model je potrebné zostaviť, keď chceme naše podnikanie transformovať na franšízovú sieť. A to z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že v momente, keď za nami príde potenciálny franšízant, musíme mať pripravené atraktívne materiály, ktoré s ním môžeme okamžite zdieľať a o ktorých s ním môžeme diskutovať. Po  druhé, zostavovanie takéhoto modelu je najlepšia príležitosť a najlepší spôsob, ako urobiť analýzu fungovania a ziskovosti franšízového konceptu.

Ako na to?
Na začiatok by ste mali zhromaždiť čo najviac podrobných údajov, ktoré popisujú vaše vlastné podnikanie. Napríklad čo sa predáva, koľko zákazníkov navštívi prevádzku, aká je marža z predaja a aké náklady podnik generuje? Mali by sme vždy vychádzať z výsledkov našich vlastných zariadení a pamätať na to, že optimálnym obdobím pre zber a hodnotenie údajov je celý kalendárny rok. Musíte zobrať v úvahu sezónnosť a dobu nutnú na vybudovanie pozície na trhu. Je potrebné dôkladne skontrolovať finančné výsledky dosiahnuté v obchode alebo reštaurácii, zhromaždiť všetky náklady a previesť ich do reality franšízovej pobočky. To nám umožní odpovedať na otázky, ktoré sa budú pýtať kandidáti na franšízy: koľko musím do svojho franšízového podnikania investovať, aký vysoký bude môj mesačný príjem, aké náklady budem musieť zohľadniť. A čo je najdôležitejšie: koľko na tom zarobím, keď sa investované prostriedky vrátia, keď prekročím bod zvratu. Finančný model musíme vytvoriť tiež preto, aby sme si odpovedali na otázky, ako a v akej výške stanoviť franšízové poplatky. Ujasní nám, koľko si od franšízanta vypýtať za licenciu, s akými mesačnými poplatkami môžeme počítať a tiež to, či pôjde o fixnú hodnotu alebo o percento z obratu – v tomto prípade nám prezradí, ako vysoké percento by to malo byť.

Pre koho je teda finančný model dôležitejší? Pre franšízanta alebo franšízora?
Povedal by som, že pre franšízora. Franšízor má k dispozícii materiál, ktorý uchádzači o franšízovú licenciu očakávajú. Príprava finančného modelu vám umožní  pozrieť sa na vaše  podnikanie. Spočítate všetko a uistíte sa, že ponuka bude pre potenciálnych franšízantov atraktívna. Isto odhalíte výhody, ktoré stoja za zdôraznenie. Kvalitne spracovaný finančný model umožní nastaviť franšízové ​​poplatky tak, aby bolo možné získať dostatočné finančné prostriedky na implementáciu podpory franšízantov, čo je podstatou franšízového podnikania.


Informácie pre franšízanta / Správne vytvorený finančný model by mal zahŕňať kalkulácie oboch strán, franšízora a franšízanta. Sekcia určená franšízantovi musí obsahovať odhad investičných nákladov – čím podrobnejší, tým lepší. Nemalo by sa zabudnúť pridať vstupný poplatok do počiatočných výdajov franšízanta.