Zisk podľa plánu

Investície do licencie / Pri rozbehnutí franšízového podnikania by mal mať franšízant na pamäti, že do svojho obchodného plánu musí zahrnúť aj vstupný franšízový poplatok. Ten totiž pri rozbehnutí vlastného podnikania mimo franšízu nie je. Často sa preto na to zabúda.
Pondelok
31.08.2020
Franšízanti by mali od franšízora na začiatku spolupráce získať kvalitný obchodný plán. Akým položkám venovať zvýšenú pozornosť, aby neskôr neboli prekvapení?
 

Obstaranie franšízovej licencie vám ako franšízantovi umožňuje znížiť riziko krachu vášho nového podnikania, pretože okrem osvedčeného podnikateľského nápadu získate tiež podporu franšízora a možnosť podnikať pod zavedenou značkou. Spoľahlivý poskytovateľ licencie by mal franšízantom predložiť spracovaný obchodný plán, v ktorom je schopný na základe svojich skúseností definovať hospodársky vývoj franšízovej pobočky. Mať obchodný plán je jedna vec, a byť schopný z neho vyčítať kľúčové informácie je vec druhá. Poradíme vám, ako na to.

Financie na štart

Obchodný plán je rozdelený do niekoľkých častí. Tou najdôležitejšou je tá, ktorá sa týka investície. Mala by obsahovať informácie o hodnotách, ktoré budú musieť byť vynaložené na renováciu priestorov a na nákup zariadenia. Samozrejme, že výdaje budú závisieť na špecifickosti samotného miesta, a predovšetkým na jeho veľkosti. To je dôvod, prečo napríklad niektorí franšízori pripravujú finančnú prognózu pre príjemcu licencie až po nájdení priestorov, ktoré spĺňajú požiadavky siete. Zohľadnia okrem iného kapitálové výdavky, náklady na prevádzku priestorov vo vybranej lokalite a odhadovanú návratnosť investície. Na tomto základe sa franšízant rozhodne, či chce otvoriť svoj podnik na danom mieste.

Investičné náklady by okrem výdavkov na renováciu a zariadenie mali tiež zohľadniť vstupný franšízový poplatok. Niektorí franšízori ho neúčtujú, pre veľa konceptov je poplatok iba malou časťou prvotných nákladov.

V kapitole týkajúcej sa investičných nákladov by mala byť tiež ošetrená otázka zdrojov finančných prostriedkov. Stojí za to sa franšízora opýtať, či je možné, a či do obchodného plánu zahrnul, možnosť nákupu zariadenia na úver alebo prostredníctvom leasingu. Použitie týchto nástrojov zníži počiatočné náklady, ale vo forme splátok sa zmení na prevádzkové náklady.

Zabezpečte si rezervu

V momente, kedy poznáte presnú hodnotu, ktorú budete musieť investovať na začiatku spolupráce s franšízorom, môžete sa ponoriť do „štúdia“ kapitoly venovanej nákladom a výnosom. Je potrebné mať na pamäti, že zaberie nejaký čas, než sa podnikanie rozbehne a začne dosahovať cieľový obrat. Prvé mesiace nového podnikania budú v znamení boja o zákazníka. Je potrebné ho nie iba nájsť, ale tiež efektívne osloviť a informovať ho o tom, kde vás nájde. Toto obdobie je rozhodujúce pre každú spoločnosť, pretože náklady prevyšujú aktuálne výnosy. Preto nám prognóza výdajov a príjmov v prvých mesiacoch poskytuje cennú informáciu o kapitále, ktorý by sme mali mať pred vstupom na trh.

„Ak očakávate, že sa podnikanie rozbehne podľa obchodného plánu za zhruba tri mesiace, je dôležité zabezpečiť si finančnú rezervu, ktorá nám umožní prežiť toto obdobie v pokoji. Takýto "bezpečnostný vankúš" by mal byť pripočítaný k počiatočnej výške investície,“ radí Lenka Nováková, konzultantka poradenskej spoločnosti PROFIT system.

Úvodná fáza, v ktorej naše podnikanie získava dynamiku, je doba, kedy budeme čakať na dosiahnutie bodu zvratu, teda momentu, kedy sa výnosy rovnajú nákladom. Keď výnosy začínajú prevyšovať náklady, spoločnosť začne zarábať peniaze na seba. Poriadne pripravený podnikateľský plán by mal jasne informovať o tom, kedy tento okamih nastane. Ak máte v tomto ohľade pochybnosti, je lepšie sa dvakrát opýtať franšízora, kedy sa vaše podnikanie postaví na „vlastné“ nohy.

Bod zvratu je často chybne zamieňaný s dobou návratnosti. Tá špecifikuje dobu, kedy sa celková hodnota dosiahnutého zisku bude rovnať investičným výdajom. Teda čas, kedy sa peniaze vložené do spoločnosti vrátia k nám. Tieto informácie by mali byť tiež jasné z obchodného plánu. „Pre nadobúdateľa franšízy je obzvlášť dôležité, či k návratnosti investície dôjde v období, na ktoré bola podpísaná franšízová zmluva. V opačnom prípade bude význam vstupu do siete skôr diskutabilný,“ vysvetľuje Lenka Nováková.

Porovnanie ako správny krok

Finančné výsledky je možné na papieri bohužiaľ jednoducho upraviť. Stačí odhadnúť náklady a pozrieť sa na príjmy ružovými okuliarmi. Môže sa dokonca stať, že franšízor, v snahe „okúzliť“ kandidátov, môže potenciálnym franšízantom predložiť príliš optimistické vízie. A na to je potrebné si dať pozor. Dobrou metódou, ako si overiť skutočnosti, ktoré sa vám zdajú príliš optimistické, je porozprávať sa so súčasnými franšízantmi konceptu. Franšízor, ktorý nemá čo skrývať, vám iste umožní sa s nimi stretnúť.

Pri odhadovaní príjmov nového podniku je potrebné pripomenúť, že to, čo počas mesiaca zarobíme, nie sú naše peniaze. Ceny služieb a produktov podliehajú DPH, ktorú budete musieť odviesť do štátnej pokladne. Začínajúci franšízanti na to často zabúdajú, čo bohužiaľ hrozí nepríjemným prekvapením na konci fakturačného obdobia.

Finančné kalkulácie poskytované franšízorom sú veľkou pomocou pre tých, ktorí v podnikaní robia svoje prvé kroky. Stojí však za to sa na obchodný plán pozrieť kritickým pohľadom a zvážiť, či sú predpokladané budúce náklady a výnosy reálne. Výhodné je vytvoriť aj vlastný obchodný plán, ktorý  môžete porovnať s tým od franšízora. Koniec koncov, je to vaše vlastné podnikanie a vy, ako franšízanti, nesiete riziko svojich investícií.


Zabezpečené podnikanie / Ak podnikateľský plán predpokladá, že sa franšízová pobočka stane zárobkovou po 3 mesiacoch fungovania, je potrebné mať na túto dobu dostatočnú finančnú rezervu. Aj to by ste mali zahrnúť medzi nákladové položky v rámci počiatočných investícií.