Podnikanie ohrozené karanténou?

Motivácia rásť / / Súčasná situácia môže pri franšízach odhaliť ich slabiny, príležitosti ich využitia, môžu ďalej rásť a rozširovať svoju ponuku služieb/ Foto: Pixabay
Pondelok
23.03.2020
Karanténa môže byť pre niektoré franšízové koncepty problémom, ale aj príležitosťou posunúť sa dopredu.
 

Situácia, ktorú si nikto z nás doteraz nevedel ani predstaviť. Zatvorené nákupné centrá, reštaurácie, školy, kadernické aj kozmetické salóny. A medzi nimi veľa franšíz, Ich majitelia si musia s touto komplikáciou pre ich podnikanie poradiť. Sú na tom rovnako ako ostatní podnikatelia v našej krajine. Majú však jednu veľkú výhodu – môžu svoje kroky konzultovať so skúsenejšími podnikateľmi, môžu sa oprieť o pomoc franšízora.

A to aj v momente, kedy ani poskytovateľ franšízovej licencie nemá s podnikaním v dobe plnej zákazov a obmedzení veľa skúseností. Už len vedomie, že na svoje podnikanie franšízant nie je úplne sám, pomáha. Vďaka tomu, že sú súčasťou franšízovej siete, sa môžu dostať k radám a stratégiám, ako nenechať svoje podnikanie úplne upadnúť, a naopak nájsť si k svojim zákazníkom nové cesty, ktoré budú môcť využívať aj v budúcnosti, až karanténa a obmedzenia skočia.

Zmena ako riešenie

Fastfoody, kaviarne aj reštaurácie sa môžu zamerať na budovanie stratégie na rozvoz jedla a kávy. Tie, čo s rozvojom už začali, možno súčasná situácia prinúti zrýchliť a vymyslieť proces tak, aby bol pre franšízantov jednoduchšie, a hlavne rýchlejšie realizovateľný. Vzdelávacie koncepty môžu zapracovať na využití online nástrojov vo výučbe, ktoré budú aj v budúcnosti  zaujímavou pridanou hodnotou služieb.

Môže prísť tiež k rozšíreniu počtu e-shopov prevádzkovaných franšízovými konceptmi, resp. ku zmene stratégie, ktorú v tomto ohľade koncepty majú, a to platí v prípade tuzemských aj zahraničných. Faktom je, že v súčasnosti je stav taký, že e-shop veľmi často prevádzkuje  iba franšízor. Vzniknutý problém s výpadkom tržieb franšízantov napr. v obchodoch s oblečením, elektronikou, domácimi potrebami mohol niektorých z nich motivovať ku zmene. Môžu teda uvažovať o umožnení využívať online obchodovanie na vytvaranie zisku aj svojim franšízovým partnerom.

Loajálni zákazníci pomôžu

Veľkú výhodu v tomto momente majú franšízy, ktoré v minulosti neexpandovali masívne, ale budovali komunity loajálnych zákazníkov. Sú to totiž oni, kto svoje obľúbené značky podržia a počas krízového obdobia, a tiež bezprostredne po ňom, im pomôžu „prežiť“. Dôležitá je v tomto momente aj komunikácia, či obchodníci, poskytovatelia služieb, franšízanti, využijú túto dobu, kedy napríklad nemôžu svojich zákazníky osobne obsluhovať. Buďte s nimi v kontakte a nedovoľte im na vás zabudnúť.

Môže sa stať, že situácia, v ktorej sa niektoré franšízové koncepty momentálne nachádzajú, odhalí ich slabiny, na ich odstránení bude potrebné pracovať. Na druhú stranu môžu na svetlo sveta vyplávať príležitosti, ktoré im pomôžu ďalej rásť. Poďme sa teda zamerať na to, ako súčasnú situáciu nie iba prežiť, ale ako ju využiť na ďalší rozvoj.


My z redakcie Franchising.sk vám prajeme hlavne zdravie, energiu a chuť posúvať podnikanie dopredu aj v tejto pre podnikanie neľahkej dobe. Verme, že všetko skoro pominie a vrátime sa, poučení, zasa späť do zabehnutých koľají. Sme pripravení pomôcť majiteľom franšízových konceptov s ich propagáciou tak, aby aj v tejto nie zrovna priaznivej dobe našli franšízantov, ktorí sa budú v budúcnosti podielať na ich rozvoji.


Dôležité obmedzenia / Vláda SR uzatvorila kvôli pandémii obchody s výnimkou potravín, lekární, drogérií, čerpacích stanic a niektorých ďalších.