Vzdelávacia franšíza 21. Storočia

Nové a novšie / Majiteľ franšízy získava prístup k on-line nástroju, ktorý obsahuje tiež podrobný učebný plán pre deti vo veku od troch mesiacov do 18 rokov, a tiež aj prevádzkovú príručku pre riadenie škôl. Učebný plán je pre tvorcu konceptu "živá bytosť", ktorá dýcha a vyvíja sa. Preto je neustále aktualizovaný a dopĺňa sa o nové osvedčené postupy kanadského vzdelávania.
Pondelok
01.07.2019
Kanadský vzdelávací systém Maple Bear zahajuje rozvoj siete v strednej a východnej Európe. Kto sa môže stať franšízatom a čo ho čaká v podnikaní s touto značkou?
 

Ako vzdelávať dnešnú generáciu detí, ktorá čelí rýchlemu tempu sociálnych, demografických, ekonomických, technologických a environmentálnych zmien? Ak "Inštitút pre budúcnosť/ Institute for the Future“ (IFTF) predpovedá, že až 85 % profesií, po ktorých bude v roku 2030 dopyt doteraz neexistujú, ako by mali školy vzdelávať dnešné deti? Aký vzdelávací systém je schopný reagovať na výzvy, ktoré prinesie budúcnosť?

Práve odpovede na tieto otázky hľadá už od polovice 90. rokov kanadské školstvo, ktoré začalo vyvíjať osnovy, vďaka ktorým budú deti pripravené na 21. storočie. Namiesto predchádzajúcej metodiky výučby založenej na odovzdávaní informácií prijal kanadský vzdelávací systém metodiku „učenia, ako sa učiť“ a zameral sa na rozvoj kompetencií, ako je kritické myslenie, výskum, tvorivosť, riešenia problémov, digitálnu a počítačovú gramotnosť. Vďaka výsledkom, ktoré boli v priebehu rokov dosiahnuté, Kanadu dostali medzi svetových lídrov vo vzdelávaní.

Škola pre globálnych študentov

Osvedčený koncept kanadského vzdelávania sa už veľa rokov rozširuje za hranice domáceho trhu. Jedným z konceptov je i značka Maple Bear Canadian. S viac ako 380 materskými školami, základnými a strednými školami v 17 krajinách a s viac ako 40 tisícmi študentov je Maple Bear dnes jednou z najrýchlejšie rastúcich vzdelávacích značiek. Okrem toho, že je najväčším franšízovým vzdelávacím systémom na svete podľa počtu krajín, v ktorých pôsobí.

Od minulého roka tento vzdelávací koncept zahájil rozvoj siete v Európe, kde bola podpísaná rámcová franšízová zmluva pre krajiny strednej a východnej Európy. Maple Bear Central & Eastern Europe bude mať sídlo v Bulharsku a bude mať na starosť rozvoj siete škôl v tejto časti Európy. „Naším cieľom je vytvoriť bezpečný a podnetný vzdelávací systém v tomto regióne, ktorý prenesie osvedčené postupy kanadského bilingválneho prostredia a metodiky výučby, ale ktorý bude prispôsobený miestnym predpisom a osnovám,“ hovorí Yann Bidan, generálny riaditeľ Maple Bear pre strednú a východnú Európu.

Momentálne značka hľadá master-franšízantov, ktorí by sa postarali o budovanie škôl práve v tomto regióne. Jednou z krajín, kam chce sieť vstúpiť, je aj Slovensko. "Postavenie našich škôl je veľmi špecifické. Aj keď ide o medzinárodný systém, Maple Bear je registrovaný na každom jednotlivom trhu ako miestna vzdelávacia inštitúcia, ktorá, ako sme už poukázali, sa tiež prispôsobuje miestnym predpisom. To znamená, že prijíma miestne osnovy, ale vylepšuje ich tým, že použije kanadské osnovy a najlepšiu metodiku výučby,“ vysvetľuje Bidan. 

Tento systém prináša niekoľko výhod. Keď sa riadi miestnymi osnovami, deti, ktoré navštevujú tieto školy, ľahko zapadnú aj do štátneho vzdelávacieho systému, ak sa z nejakého dôvodu rozhodnú Maple Bear opustiť.

Do medzinárodných škôl často chodia najmä deti cudzincov alebo bohatých rodičov, ktoré chcú pokračovať vo vzdelávaní v zahraničí. Maple Bear sa však na túto cieľovú skupinu nijako nešpecializuje. “Vzhľadom na dvojité osnovy a odkaz bilingválnosti a multikulturalizmu, na ktorom spočíva kanadská identita, naše školy sú otvorené všetkým. Maple Bear je prémiová značka, ale máme tendenciu byť cenovo dostupnejší ako väčšina konkurencie v tomto odbore, a teda dostupnejší pre viac potenciálnych študentov hľadajúcich vysokoškolské vzdelanie. Malo by však byť zdôraznené, že našim franšízantom nepredpisujeme cenu štipendia, ale diskutujeme s nimi a v tomto ohľade im radíme. Konečné rozhodnutie je však na nich,“ poznamenáva Bidan.

Maple Bear oslovuje dve skupiny potenciálnych partnerov. Ide najmä o existujúce materské školy s vlastnými budovami, učiteľmi a študentmi, ktoré chcú prepracovať svoj koncept alebo vyskúšať nové oblasti čo sa týka primárneho vzdelávania. Je však potrebné splniť niekoľko špecifických podmienok -  hlavne to, že súčasní učitelia hovoria plynulo anglicky, a bolo by najlepšie a najžiadanejšie, aby sa deti  učili angličtinu. Druhou skupinou sú podnikatelia, ktorí doteraz nepracovali v oblasti vzdelávania, ale majú silnú túžbu rozvíjať tento odbor.

„Je veľmi dôležité zdôrazniť, že v tomto type partnerstva sa nejedná iba o udelenie licencie pre učebný plán, čo je typická a pomerne rozšírená prax, ale o uplatnenie celého konceptu, stratégie výučby, osnov, a predovšetkým školení, ktoré nie sú jednorazové, ale prebiehajú počas celej spolupráce,“ upozorňuje Bidan.

Pre súčasné školy je zapojenie do systému Maple Bear jednoduchšie, pretože už majú priestory, zariadenie a odborný personál, takže investícia na premenu bude nižšia ako investícia partnera, ktorý by školu otvoril a zariadil od nuly. „Je však potrebné vziať v úvahu, že venujeme veľkú pozornosť priestorom a prostrediu, v ktorom deti trávia čas. Mal by to byť bezpečný a stimulujúci priestor. Učebňa je základným identifikačným prvkom našich škôl, je to kľúčové miesto, pretože je v nej aplikovaná celá naša metodika a stratégia výučby. Preto bez ohľadu na to, či ide o novú výstavbu s už existujúcim zariadením, alebo o súčasnú budovu, ktorá musí byť zrekonštruovaná, snažíme sa čo najviac optimalizovať náklady na zariadenie. Všetky učebne by mali však vyzerať podobne a mali by byť aj podobne zariadené,“ dodáva Bidan.

Výška celkovej investície sa preto líši a bude väčšinou závisieť na veľkosti a typu budovy, dodáva Bidan. Počiatočná investícia vo forme jednorazového franšízového poplatku za licenciu je 45 000 EUR. Zakúpením licencie získava každý príjemca právo otvoriť všetky „formáty“ školiacich zariadení – od materskej až po strednú školu. Nie je však jeho povinnosťou  otvoriť všetky. Môže sa napríklad rozhodnúť iba pre materskú školu. To sa obvykle odporúča na začiatok. Ak začnú s materskou školou, budú mať neporovnateľne menej obmedzení a viac času na uplatnenie a implementáciu všetkých nariadení. Pre materskú školu je potrebných menej pracovníkov, je možné ju otvoriť kedykoľvek počas roka a zároveň ponúka možnosť trvalého zápisu detí.

Stabilná podpora partnerov

Franšízanti Maple Bear môžu počítať s komplexnou a trvalou podporou. "Ako sme už poukázali, príjemca našej franšízy si nekúpi iba licenciu, stáva sa súčasťou globálnej siete a môže využívať najlepšie postupy a skúsenosti našich škôl z celého sveta," upozorňuje Bidan. Podporu je možné rozdeliť do dvoch základných kategórií - akademická podpora a operatívne-marketingová podpora.

Akademická podpora pochádza z centrály Maple Bear v Kanade. "Kvalita učiteľov je jedným z faktorov, ktorý kanadské vzdelávanie robí tak silným," povedal Bidan. Budúci učitelia sú vzdelávaní prostredníctvom špecifických vzdelávacích programov, ktoré sú vysoko selektívne a rekrutujú študentov z najlepších stredných škôl, aby pokračovali vo vzdelávaní počas ich pedagogickej kariéry. „Tento systém sme replikovali a vytvorili sme akademický tím 200 odborníkov z Kanady, ktorí chodia do terénu a cestujú po svete, aby poskytli všetkým našim učiteľom úvodné a priebežné ročné školenia. Každá škola má tiež virtuálneho riaditeľa výučby v Kanade, ktorý má na starosti ďalšiu podporu učiteľov a riaditeľov,“ vysvetľuje Bidan.

Za operatívnu podporu je zodpovedný majiteľ master-franšízovej licencie pre daný región. Ten na začiatku získa podnikateľský plán a plán pre realizáciu konceptu, pomoc pri hľadaní vhodného objektu, výber personálu, stratégie zápisu, riešenie núdzových situácií. Trvalá podpora v podnikaní zahŕňa podporu v marketingových kampaniach a franšízant získa plný prístup k zodpovedajúcim video materiálom, vizuálnym materiálom a obsahu pre sociálne média.


Preverený zisk / Franšíza Maple Bear sa už ukázala ako stabilná obchodná príležitosť v globálnom meradle. "Žiadna z našich škôl na globálnej úrovni sa nezrútila, nezatvorila alebo neuspela," hovorí Yann Bidan.

Populárne na fóre