Marketing v službách franšízingu

Reklama pod dohľadom / Dobre navrhnuté franšízové systémy stanovujú prísne pravidlá pre používanie ochranných známok a sledujú používanie a tvorbu marketingových a reklamných materiálov.
Pondelok
08.10.2018
Marketingové plány franšízových sietí majú dva strategické ciele: vybudovať silnú značku a zjednodušiť nábor nových franšízantov. Ako pritom postupovať?
 

Na vybudovanie silnej značky musí franšízor i franšízant poskytnúť rovnaké informácie súčasným aj potenciálnym zákazníkom, inak môže ohroziť stabilitu celého franšízového systému aj prosperitu značky ako takej. Niektorí majitelia franšízových sietí - franšízori venujú veľké množstvo financií, aby rozvinuli svoju značku, aby vytvorili identitu alebo "osobnosť značky" a aby zaistili, že bude legálne chránená. 

V systémoch, kde si franšízant môže vytvárať vlastné propagačné materiály, je pred vystavením alebo distribúciou materiálu vyžadovaný súhlas franšízora. Franšízanti potom pomáhajú špecifikovať značku jasnými pravidlami pre tvorbu a výrobu marketingových a reklamných materiálov. Je pritom dôležité, aby franšízanti používali značkové predmety v súlade s pokynmi stanovenými franšízorom.

Väčšina franšíz pracuje s agentúrami, ktoré sa špecializujú na marketing a reklamu, alebo spolupracujú s rôznymi odborníkmi z oblasti PR, on-line marketingu a príbuzných odborov, ktorí môžu prispieť k rozvoju povedomia o značke a tým k rozvoju celej siete. Franšízori sa obracajú na agentúry, aby pripravili komplexnú marketingovú kampaň na podporu národných alebo regionálnych franšíz, ktoré môžu zahŕňať reklamnú kampaň, reklamu prostredníctvom televízie a rozhlasu, internetové reklamy, reklamy v sociálnych médiách, public relations a adresné reklamné zásielky. 

Používaním týchto marketingových nástrojov sa opäť posilňuje povedomie o značke. Z tohto dôvodu väčšina franšízových systémov vyžaduje od franšízantov marketingový poplatok, ktorý predstavuje príspevok na rozpočet na reklamu a marketing celého systému.

Franšízori, ktorí spravujú národné siete, obvykle poskytujú svojim partnerom akčný marketingový plán, špecifický pre jednotlivé franšízy s miestnou realizáciou. Prvou marketingovou akciou býva už slávnostné otváranie novej lokality, ktoré vyžaduje plánovanie dopredu, niekedy ho dostáva na starosť franšízant, a vedenie siete ho iba schváli. Inokedy otváranie novej franšízy pripravuje franšízor. Intenzívna propagačná doba pred otvorením všeobecne začína niekoľko týždňov pred zahájením prevádzky novej franšízy, a môže trvať až šesť mesiacov.

Spoločnosť PROFIT system franchise services  poskytuje komplexnú ponuku služieb, súvisiacich s predajom franšízových licencií, ktorá okrem konzultácií pre rozvoj franšízy zahrňuje aj marketingové služby, organizáciu akcií a budovanie vzťahov s verejnosťou. Náš tím sa skladá z odborníkov so skúsenosťami v právnych, ekonomických a marketingových otázkach, súvisiacich s franšízovými systémami.

PROFIT system združuje skupinu portálov v 12 krajinách (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina, Chorvátsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Rusko, SAE), ktoré sú prístupné tisícom čitateľov. Podporujeme rôzne franšízové systémy na miestnej aj medzinárodnej úrovni, používame propagačné nástroje ako je Katalóg franšíz, banerovú propagáciu (s odkazom na detailné informácie franšízora), zverejňujeme články, ktoré analyzujú jednotlivé franšízy, aj rozhovory s franšízormi a franšízantmi, organizujeme e-mailové marketingové kampane, ktoré pravidelne oslovujú stovky potenciálnych franšízantov, registrovaných v našej databáze.

Analýza hospodárskej súťaže a identifikácia cieľového zákazníka

Za účelom vytvorenia efektívneho reklamného a propagačného plánu by mali byť brané v úvahu dva hlavné faktory, ovplyvňujúce plánované a výsledky, a tými sú konkurencia a cieľový zákaznícky profil. Odpovede na nižšie uvedené otázky pomôžu pri vytváraní reklamného a propagačného plánu, a pri definovaní vhodných kanálov pre komunikáciu s cieľovými zákazníkmi:

 • Koľko konkurentov existuje v cieľovej oblasti?
 • Aké typy služieb ponúkajú a aká je ich cenová ponuka?
 • Aké sú ich silné a slabé stránky?
 • Aké sú komunikačné kanály konkurencie?
 • Aké typy zákazníkov sa nachádzajú v danej oblasti a odkiaľ pochádzajú?
 • Aké špecifické potreby má každá skupina zákazníkov? Aké sú bežné obavy cieľových zákazníkov?

Vytvorenie a uskutočnenie marketingového plánu

Marketingové plány môžu byť zložité v závislosti na kombinácii komunikačných kanálov, vybraných pre komunikáciu správ cieľovým zákazníkom, vrátane:

 • Reklamy na internete
 • Direct marketingu
 • Sociálnych médií
 • Blogov pre obsahový marketing
 • Rozhlasu a televízie
 • Tlačových reklám
 • Účasti na rôznych akciách
 • Propagácie a špeciálnych akcií

Úspešným franšízorom sa darí nájsť optimálnu kombináciu kanálov na podporu, musia ale tiež vynakladať dostatočné zdroje, aby zaistili návratnosť svojich investícií a naďalej boli schopní prispôsobovať sa aktuálnym trendom.

Viac informácií o tom, ako vám môže PROFIT system pomôcť so službami pre franšízingové podnikanie, s náborom franšízantov, marketingovými službami, organizáciou udalostí a public relations, je možné získať zaslaním dotazov na adresu redakcia@franchising.sk.


Kvalitný obsah / Obsahový marketing je tiež silným nástrojom. Je jednoduchý, a zahŕňa vytváranie kvalitného obsahu a publikovanie na webových stránkach podniku alebo vytvorenie blogu venovaného franšízingu.