Kvalitné služby robí prax

"Pred sto rokmi bolo obvyklé, že tovariš išiel na skúšku. Aby až sa v cudzine niečo naučí a vráti sa domov, robil to, v čom sa zdokonalil. Snáď by to mohlo byť inšpiráciou na vytvorenie takýchto podmienok, aby sa ’tovariši’ mali dôvod vrátiť späť," hovorí Eva Dokoupilová (vľavo). Jej každodenným cieľom je včasné odhalenie a liečba osteoporózy u starnúcich ľudí.
19.03.2018
Firma Medical Plus získala v Ocenení Českých Podnikateliek Cenu za inovatívne riešenie. Ako náročné je podnikať v zdravotníctve popisuje majiteľka Eva Dokoupilová.
 

Čo vás pred 14 rokmi presvedčilo založiť spoločnosť Medical Plus?
Od roku 2003 vlastním ambulantnú reumatologickú a osteologickú ambulanciu, Medical Plus vznikla o tri roky neskôr ako logické rozšírenie poskytovaných zdravotných služieb. Od roku 2003 sa tiež datuje vznik nášho Centra biologickej liečby zápalových reumatických ochorení. Sme teda jedno z prvých privátnych centier v ČR. A dnes, po 15 rokoch praxe je možné bez zveličenia povedať, že túto liečbu môžeme prirovnať k zázraku, ktorý vracia ťažko chorých späť do aktívneho života.

Nakoľko je náročné v súčasnosti u nás podnikať v odbore zdravotníctva?
Možno je to náročnejšie ako v iných odboroch. Lekár by sa mal plne venovať len svojmu medicínskemu odboru. Mal by sa celoživotne vzdelávať, zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti, učiť nastupujúcu doktorskú generáciu, odovzdávať jej svoje znalosti a skúsenosti, a predovšetkým sa venovať svojim pacientom a liečiť ich. To sa od nich očakáva.

Bohužiaľ je tu však i druhá strana mince. A tou je často nadmerná administratíva, neprehľadná legislatíva a množstvo byrokratických nariadení a požiadaviek. Pre jedinca je veľmi náročné sa orientovať. Veľa ambulancií je odkázaná na externé služby, nie iba účtovné a ekonomické, ale služby IT, právne, organizačné a ďalšie. Nie že by si lekár nevedel osvojiť aspoň časť týchto služieb, ale i pre neho má deň 24 hodín.

Vývoj nových liečiv i medicínske technológie idú veľmi rýchlo dopredu. Prístrojové zariadenie ordinácií je stále náročnejšie, vyšetrovacie techniky sa zdokonaľujú. Z ktorej ordinácie ešte dnes počujete klepot písacieho stroja? A s tým všetkým by sa mal lekár vyrovnať, pretože to všetko je v prospech pacienta.

V českom zdravotníctve je podobne ako v iných špecializovaných odboroch veľký nedostatok pracovníkov. Pociťujete tento problém i vy?
Vnímame ho všetci. Pri všetkých zdravotných profesiách platí viac ako kde inde, že ďalšia prax je predpokladom kvality poskytovanej starostlivosti. Trvá veľa rokov, než sa z absolventa stane kvalitný zdravotník. A potom jeho prípadný odchod znamená citeľnú stratu. A že mnohí odchádzajú, je všeobecne známe. Za lepšími podmienkami, niekedy i úplne mimo odbor. Ponuky prichádzajú i zo zahraničia. Dnešná mladá generácia to vníma inými očami. Sú scestovaní, jazykovo zdatní, vzdelaní a to je v EU uznávané. Nedá sa tomu čudovať.

Vaše dcéry študujú medicínu. Počítate s tým, že raz vašu firmu prevezmú?
Priala by som si to. Ale ak si zvolia svoje vlastné odbory a budú chcieť ísť svojou cestou, nebudem im brániť.

V projekte Ocenenie českých podnikateliek ste získala Cenu za inovatívne riešenie. Ako toto ocenenie vnímate?
Je to veľké prekvapenie i pocta. Ale nepripadám si nijako výnimočná. Vedľa mne by určite mohla stáť stovka ďalších žien, ktoré sa snažia robiť svoju prácu čo najlepšie, i napriek tomu majú veľa ďalších povinností. A tiež, nie je to iba cena pre mňa – je to ocenenie celého nášho tímu a všetkých, ktorí mi v mojej práci pomáhajú. A iste tiež zásluha mojich učiteľov a profesorov.