V roku 2012 spoločnosť realizovala ročný obrat 2,6 miliónov eur (približne 750 miliónov forintov), ktorý sa do roka 2016 zdvojnásobil. V súčasnosti Paysera Ltd. pod vedením Liudase Kanapienise zamestnáva viac ako 100 ľudí a poskytuje služby 300 tisícom zákazníkom v 184 krajinách.
Utorok
12.12.2017
Spoluzakladateľ a riaditeľ franšízovej siete Paysera Liudas Kanapienis pochádzajúcej z Litvy v rozhovore hovorí nie iba o zvláštnostiach finančného on-line sektora a "banklinku".
 

Kedy a ako vznikla spoločnosť Paysera?
Predchodcom Paysery bola spoločnosť Electronic Business Projects (EVP). Vznikla v roku 2004 v Litve, a zo začiatku sa zaoberala predovšetkým rozvojom internetových projektov. Našim úplne prvým projektom bol reklamný portál a riešenie pre hromadné zasielanie SMS, cez ktoré bolo možné bezhotovostne platiť. EVP potom predstavila tzv. službu "banklink", čo je automatizovaný platobný systém SMS správ prostredníctvom najväčších bánk v Litve. Banklink sa stal našou prvou službou, ktorá je dodnes súčasťou balíčka služieb spoločnosti Paysera.

V dôsledku neustáleho vývoja získala spoločnosť (momentálne EVP International) v roku 2011 rating platobnej inštitúcie a v roku 2012 tiež Európsku licenciu elektronického bankovníctva od banky Litvy. Spoločnosť mohla poskytnúť nie iba on-line platobné služby, ale i možnosť ponúknuť správu internetových účtov. Potom bol vytvorený existujúci platobný systém, ktorý je jednou z najdôležitejších výhod pre franšízu Paysera - spoločnosť Paysera Ltd. získala svoje definitívne a súčasné meno v roku 2016. Náš franšízový koncept sa vyvíjal prirodzene a transparentným spôsobom, a momentálne sa snažíme ho zatraktívniť i pre partnerov zo zahraničia.

Prečo ste sa rozhodli pri plánovaní expanzie práve pre franšízing?
Po zhodnotení výhod a nevýhod niekoľkých obchodných modelov sme dospeli k záveru, že franšízový systém je pre nás tým najvhodnejším. Snáď najdôležitejším aspektom nášho rozhodnutia boli finančné služby, ktorými sa zaoberáme. Je to obzvlášť citlivý segment, kde musíte získať dôveru a lojálnosť zákazníkov, spotrebiteľov. Pre zahraničnú spoločnosť ako neznámu značku je to za hranicami domoviny náročná úloha.

Uvedomujeme si, že pri snahe o dosiahnutie stanovených cieľov rozvoja môžu byť i tie najmenšie kultúrne rozdiely fatálne. Preto sme odhodlaní spolupracovať s dôveryhodnými miestnymi podnikateľmi, ktorí sú oboznámení s vlastným trhom, súvisiacimi právnymi predpisy, rozumejú miestnym spotrebiteľom, a poznajú vhodné obchodné a marketingové nástroje. Tým, že toto všetko kombinujeme s našimi skúsenosťami, znalosťami a technológiami, chceme docieliť kľúčové postavenie na trhu v rôznych európskych krajinách.

Ako dlho prípravy na tvorbu franšízovej siete trvali?
O rozširovaní cez franšízový systém bolo rozhodnuté na konci roka 2015. Snažili sme sa potom nájsť podobný koncept, ale zistili sme, že priamo vo fin-tech sektore veľa príkladov nie je. Analyzovali sme tiež odlišné bankové franšízové systémy, tie sa ale obvykle obmedzujú na otvorenie poradenskej pobočky. Naša ponuka služieb bola oveľa širšia, preto sme museli hľadať úplne nové riešenie. V spolupráci s konzultantmi a špecialistami na franšízové siete sme nakoniec našli rovnováhu medzi potrebami našich franšízantov a celou sieťou. Trvalo asi rok a pol, než sme predali prvú franšízovú licenciu.

To sa stalo v máji 2017 potom, čo sme na konci minulého roka začali aktívne hľadať nových franšízantov. Predaj finančných franšízových balíčkov je oveľa zložitejší, ako v iných odvetviach. Franšízový partner musí napríklad poznať miestne zákony a licenčný systém ako taký. Zo všetkých týchto dôvodov je proces predaja finančnej franšízy zdĺhavý, čo je tiež dôvod, prečo hľadáme partnerov predovšetkým v krajinách EÚ, kde je finančný sektor regulovaný podobnými mechanizmami, čo významne zjednodušuje implementáciu systému. Zároveň si v rámci EÚ môžeme udržať cenu za licencie na nižšej úrovni - mimo EÚ vyžadujú franšízy vyššie náklady, a to predovšetkým kvôli nutnému prispôsobeniu s miestnymi podmienkami.

Máte nejaké špeciálne požiadavky na franšízantov? Čo všetko musia vedieť a poznať?
Vždy, ako začneme diskutovať o podmienkach, najskôr vyhodnotíme a analyzujeme trh, vypočítame očakávané náklady na prispôsobenie systému a našich produktov. Pokiaľ je všetko v poriadku, začneme jednanie o podrobnostiach. Udeľujeme exkluzívne franšízové práva iba jednému partnerovi v krajine. Paysera, rovnako ako každá iná finančná inštitúcia, má na franšízantov prísne požiadavky. Naši partneri musia byť úspešnými podnikateľmi s bezkonkurenčnou povesťou. Spoľahlivosť je pre finančné inštitúcie nevyhnuteľná. Výhodou sú tiež skúsenosti z právnej oblasti, financií, oceňujeme napríklad vlastné rozsiahle siete obchodných kontaktov a pozitívny prístup k moderným bankovým technológiám. Samozrejme svoju úlohu hrajú i financie, franšízant musí byť schopný investovať do celonárodnej licencie asi 150 tisíc eur.

Čo všetko franšízanti podpisom zmluvy získajú?
Partneri spoločnosti Paysera majú k dispozícii všetky potrebné nástroje pre zahájenie a rozvoj úspešného medzinárodného e-platobného obchodu. Základnou hodnotou franšízovej siete Paysera je platobný systém, ktorý umožňuje pripojiť sa k spoločnej infraštruktúre platieb a prenosu. Model franšízy nám umožňuje nie iba rozvoj siete, franšízoví partneri prispievajú napríklad tiež k rozvoju infraštruktúry, zlepšovaniu služieb, povedomiu o značke, a sú často autormi nových podnetných nápadov.

Náš koncept je obzvlášť výhodný na trhoch, kde je nedostatok platobných riešení, a kde sú medzinárodné platobné prevody stále nákladné. Náklady na prispôsobenie nášho systému sú na týchto trhoch najnižšie, zatiaľ čo naša ponuka služieb je jedna z najviac konkurencieschopných.


Populárne na fóre