Potrebná hodnota pre štart podnikania s Payserou je okolo 125 tisíc eur, centrála neumožňuje financovať franšízy úverom, pôžičkou, či cez utajované zdroje.
Pondelok
16.10.2017
Paysera poskytuje obchodníkom systém bezhotovostných platieb i zmenární v jednom. Čo presne robia franšízanti firmy z Litvy?
 

Paysera zahájila svoju činnosť v roku 2004 v Litve, a v roku 2012 jej centrálna banka udelila licenciu na prevádzkovanie platformy pre medzinárodné prevody peňazí, a výmenu a spracovanie elektronických platieb. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 100 zamestnancov a spolupracuje s viac ako 50 bankami v Európskej únii, svoje služby ponúka stovkám tisícov zákazníkov. Momentálne majiteľ značky plánuje expanziu na ďalšie trhy. Nedávno sprevádzkovala firma svoje sídlo v Británii, a hľadá partnerov pre nové franšízy v Európe.

Partner získáva prístup do systému pre cezhraničné bankové prevody a spracovanie platieb, a tiež vlastných podnikových systémov, vyvinutých franšízovou sieťou. Po podpisu zmluvy bude pre Payseru získavať nových zákazníkov - podnikateľov, ktorí chcú ponúknuť verejnosti širšiu škálu dostupných spôsobov platby. "Franšízant odštartuje svoje podnikanie vo fin-tech priemysle. Bude zodpovedný za získavanie nových zákazníkov, predaj, marketing a rozvoj firmy. Získa potrebnú systémovou integráciu a možnosť prispôsobenia služieb, infraštruktúry, prístup k medzinárodný bankám a ďalším partnerom, nevyhnutné školenia, podporu i marketingové materiály a reklamu," vysvetľuje manažérka pre rozvoj Paysera Julija Vilkute.

Pozor na zákon

Pripojenie k sieti Paysery vyžaduje značné investície. Hodnota zahŕňa počiatočný poplatok za povolenie, vytvorenie infraštruktúry pre podnikanie, i pokrytie prevádzkových nákladů za prvný rok prevádzky. Vzhľadom na to, franšízy budú musieť spĺňať všetky zákonné požiadavky, musí partner Paysery získať status národnej platobnej inštitúcie. Špecifické požiadavky v tomto ohľade definuje zákon. Začiatkom tohto marca nadobudla napríklad v ČR účinnosť novela zákona o platobnom styke, ktorá do českého právneho poriadku začleňuje požiadavky legislatívy EU týkajúce sa platobných účtov a medzibankových poplatkov za kartové platobné transakcie.

"Platobný biznis vyžaduje podnikanie vo veľkom rozsahu, pretože marža za uskutočnenú platbu je nízka. Hlavným zdrojom príjmu pre franšízantov zostávajú devízové transakcie a platby v e-komerc. Franšízant sa preto musí snažiť zaistiť firme čo najviac klientov a vyšší obrat. Pri vyššom obrate sa dokonca znižujú náklady na prevádzku franšízy, čo znamená vyšší zisk," hovorí Julija Vilkute.

Optimistický výhľad pre uchadzača o franšízy Paysera ponúka rozvoj e-komerce. "V roku 2016 dosiahla podielu 8,7 % na maloobchode po celom svete. V nadchádzajúcich rokoch sa očakáva medziročné tempo rastu až 20 %. Celková hodnota bezhotovostných transakcií sa v posledných rokoch zvyšuje ročne v priemere o 42 %. To všetko znamená, že častosť používania elektronických platobných metód, ktoré podporujú cca. 92 % internetového trhu, sa tiež rýchlo zvyšuje," hovorí manažér.


Populárne na fóre